Egenskapen format – data typer

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan använda specialtecken i inställningen för egenskapen format för att skapa anpassade format för textfält.

Inställning

I följande tabell sammanfattas texten och hur de fungerar.

Tecken

Beskrivning

@

Används för att visa alla tillgängliga tecken för dess placering i format strängen. Om alla tecken i underliggande data placeras i Access visas alla plats hållare som tomma utrymmen.

Om format strängen till exempel är @ @ @ @ @ och den underliggande texten är ABC vänsterjusteras texten med två inledande blank steg.

&

Används för att visa alla tillgängliga tecken för dess placering i format strängen. Om alla tecken i underliggande data placeras i Access visas inget i plats hållaren.

Om format strängen till exempel är &&&&& och texten är ABC visas bara den vänsterjusterad texten.

!

Används för att tvinga plats hållare att fyllas från vänster till höger i stället för höger till vänster. Du måste använda det här tecknet i början av en format sträng.

<

Används för att tvinga all text till gemener. Du måste använda det här tecknet i början av en format sträng, men du kan börja med ett utrops tecken (!).

>

Används för att tvinga all text till versaler. Du måste använda det här tecknet i början av en format sträng, men du kan börja med ett utrops tecken (!).

*

När det används blir tecknet omedelbart efter asterisken (*) ett fyllnings tecken – ett tecken som används för att fylla i tomma utrymmen. Texten visas normalt som vänsterjusterad och fyller ett område till höger om värdet med blank steg. Du kan lägga till fyllnings tecken var som helst i en format sträng. När du gör det fylls tomma utrymmen med det angivna tecknet i Access.

Tomt utrymme, +-$ ()

Används för att infoga blank steg, matematiska tecken (+-), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser överallt i format strängarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller/) och asterisken (*), omger du dem med dubbla citat tecken – Observera att du kan placera dessa tecken var som helst i format strängen.

"Literal text"

Använd dubbla citat tecken för att omge vilken text som ska visas för användarna.

\

Används för att tvinga åtkomst att Visa tecknet direkt efter. Det här är samma sak som att omge ett tecken med dubbla citat tecken.

Tvåfärgad

Används för att tillämpa en färg på alla värden i ett avsnitt i formatet. Du måste omge namnet med hakparenteser och använda något av följande namn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Anmärkningar

Anpassade format för textfält kan innehålla upp till två avsnitt. Varje avsnitt innehåller formatspecifikationen för olika data i ett fält.

Avsnitt

Beskrivning

Första

Format för fält med text.

Andra

Format för fält med nollängdssträngar och Null-värden.

Om du till exempel en textrutakontroll där du vill att ordet ”Inget” ska visas när det inte finns någon sträng i fältet kan du skriva det anpassade formatet @;”Inget” som inställningen för egenskapen Format för kontrollen. Symbolen @ gör att texten från fältet visas och det andra avsnittet gör att ordet ”Inget” visas när fältet innehåller en nollängdssträng eller ett Null-värde.

Du kan också använda funktionen format för att returnera ett värde för en nollängdssträng och ett annat för ett Null -värde

Exempel

Följande tabell innehåller exempel på anpassade text format.

Inställning

Data

Visas som

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

danielsson
DANIELSSON
Danielsson

DANIELSSON
DANIELSSON
DANIELSSON

<

danielsson
DANIELSSON
Danielsson

danielsson
danielsson
danielsson

@;"Okänt"

Null-värde

Okänd

Nollängdssträng

Okänt

Valfri text

Den angivna texten

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×