Egenskapen FleraRader

Gäller för

TabControl-samling

Du kan använda egenskapen FleraRader för att ange eller ta reda på om en tabbkontroll kan visa mer än en rad med flikar. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.FleraRader

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen FleraRader har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

Flera rader är tillåtna.

Nej

Falskt

(Standard) Flera rader är inte tillåtna.


Obs!: Du kan ange egenskapen FleraRader på kontrollens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Du kan också ange standarden för den här egenskapen på kontrollens standardkontrollformat eller med egenskapen StandardKontroll i VBA-kod.

När egenskapen FleraRader angetts till Sant bestäms antalet rader av bredden och antalet flikar. Antalet rader kan ändras om kontrollen ändrar storlek eller om ytterligare flikar läggs till kontrollen.

När egenskapen FleraRader angetts till Falskt och bredden på flikarna överskrider bredden på kontrollen visas navigeringsknappar till höger om flikkontrollen. Du kan använda navigeringsknapparna för att bläddra igenom alla flikar på flikkontrollen.

Exempel

Med följande kod kan du returnera värdet för egenskapen FleraRader för en flikkontroll med namnet "Information" i formuläret "Orderregistrering":

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

Om du vill ange värdet för egenskapen FleraRader kan du använda följande kod:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×