Egenskapen E-postämne

Du kan använda egenskapen E-postämne för att ange eller returnera e-postämnesraden för en hyperlänk till ett objekt, dokument, webbsida eller annan destination för en kommandoknapp-, bildkontroll- eller etikettkontroll. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.E-postämne

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen E-postämne är ett stränguttryck som representerar ämnesraden i en fil (UNC-sökväg) eller webbsida (URL).

Du kan ange egenskapen E-postämne i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Du kan också använda dialogrutan Infoga hyperlänk för att ange den här egenskapen genom att klicka på knappen Version till höger om egenskapsrutan i egenskapssida.

Obs!: När du skapar en hyperlänk med hjälp av dialogrutan Infoga hyperlänk anger Microsoft Office Access 2007 automatiskt egenskapen E-postämne till den plats som anges i rutan Ämne på fliken E-postadress.

När du flyttar markören över en kommandoknapp, bildkontroll eller etikettkontroll vars Hyperlänkadress-egenskap har angetts, ändras markören till en hand som pekar uppåt. Om du klickar på kontrollen visas det objekt eller den webbsida som anges av länken.

Öppna objekt i den aktuella databasen genom att lämna egenskapen Hyperlänkadress tom och ange den objekttyp och det objektnamn som du vill öppna i egenskapen UnderadressIHyperlänk med syntaxen "objekttypobjektnamn". Om du vill öppna ett objekt som finns i en annan Access-databas anger du databasens sökväg och filnamn i egenskapen Hyperlänkadress och anger databasobjektet som ska öppnas med egenskapen UnderadressIHyperlänk.

Egenskapen Hyperlänkadress kan innehålla en absolut eller relativ sökväg till ett måldokument. En absolut sökväg är en fullständig URL- eller UNC-sökväg till ett dokument. En relativ sökväg är en sökväg till bassökvägen som anges i inställningen Basadress för hyperlänk i dialogrutan Egenskaper fördatabasnamn (tillgänglig om du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Hantera databas och sedan på Databasegenskaper) eller till den aktuella databassökvägen. Om Access inte kan matcha Hyperlänkadress-egenskapsinställningen till en giltig URL- eller UNC-sökväg förutsätts att du har angett en sökväg i förhållande till bassökvägen som finns i inställningen Basadress för hyperlänk eller den aktuella databassökvägen.

Obs!: När du följer en hyperlänk till ett annat Access-databasobjekt används databasens startegenskaper. Om måldatabasen till exempel innehåller en visningsformuläruppsättning visas formuläret när databasen öppnas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×