Egenskapen DataChange

Gäller för

Form-objekt

Returnerar eller anger en sträng som anger vilket makro, vilken händelseprocedur eller användardefinierade funktion som ska köras vid händelsen DataChange. Läsning/skrivning.

uttryck.DataChange

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Giltiga värden för den här egenskapen är ”makronamn”, där makronamn är namnet på makrot, ”[Event Procedure]” som indikerar händelseproceduren som är kopplad till händelsen DataChange för det angivna objektet eller ”=functionname()” där functionname är namnet på en användardefinierad funktion.

Exempel

I följande exempel anges att den tillhörande händelseproceduren ska köras när händelsen DataChange inträffar i det första formuläret i det aktuella projektet.

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×