Egenskapen ControlSource

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

ListBox-objekt

CheckBox-objekt

OptionButton-objekt

ComboBox-objekt

OptionGroup-objekt

CustomControl-objekt

TextBox-objekt

GroupLevel-objekt

ToggleButton-objekt

Du kan ange ControlSource-egenskapen och specificera vilka data som visas i en kontroll kontroll. Du kan visa och redigera data som är knutna till ett fält i en tabell, fråga eller ett SQL-uttryck. Du kan också visa resultatet av ett uttryck. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.ControlSource

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen ControlSource har följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

Ett fältnamn

Kontrollen är knuten till ett fält i en tabell, en fråga eller ett SQL-uttryck. Data från fältet visas i kontrollen. Om du ändrar data i kontrollen ändras motsvarande data i fältet. (Om du vill skrivskydda kontrollen ställer du in egenskapen LåstJa.) Om du klickar på en kontroll som är knuten till ett fält med Hyperlink-datatyp dirigeras du till målet i hyperlänkadressen.

Ett uttryck

Kontrollen visar data som genereras av ett uttryck. Dessa data kan ändras av användaren men sparas inte i databasen.


Du kan ange egenskapen ControlSource för en kontroll via kontrollens egenskapssida, ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Du kan också ange egenskapen ControlSource för en textruta genom att skriva ett fältnamn eller ett uttryck direkt textrutan i vyn Design för formuläret eller rapporten.

För en rapport kan du ange egenskapen genom att välja ett fält eller skriva ett uttryck i popup-fönstret Fält/Uttryck i rutan Gruppera, sortera och summera.

I VBA-kod ska du använda ett stränguttryck som värde för egenskapen.

Kommentarer

För en rapportgruppnivå avgör egenskapen ControlSource det fält och de uttryck som avgör grupperingarna.

Obs!: Egenskapen ControlSource gäller inte för kontrollerna kryssruta, alternativknapp, eller växlingsknapp i en alternativgrupp. Den gäller endast för själva grupprutan.

För rapporter gäller egenskapen ControlSource endast för rapportgruppnivåer.

Formulär och rapporter fungerar som fönster in i databasen. Du anger den primära datakällan för ett formulär eller en rapporter genom att ange dess RecordSource-egenskap till en tabell, en fråga eller ett SQL-uttryck. Du kan sedan ange egenskapen ControlSource till ett fält i datakällan eller till ett uttryck. Om egenskapsinställningen ControlSource är ett uttryck är det värde som visas skrivskyddat. Det sparas inte i databasen. Du kan till exempel använda följande inställningar.

Exempel på inställning

Beskrivning

LastName

För en kontroll visas data från fältet LastName i kontrollen. För en rapportgruppnivå grupperar Microsoft Office Access 2007 data efter efternamn.

=Date( ) + 7

För en kontroll visar det här uttrycket ett datum sju dagar från dagens datum i kontrollen.

=DatePart("q",ShippedDate)

För en kontroll visar det här uttrycket kvartalet för leveransdatumet. För en rapportgruppnivå grupperar Access data efter kvartalet för leveransdatumet.

Exempel

I följande exempel anges egenskapen ControlSource för en textruta som heter AddressPart till ett fält med namnet City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

I nästa exempel anges egenskapen ControlSource för en textrutan som heter Expected till uttrycket =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×