Egenskapen Bild

Gäller för

CommandButton-objekt

Form-objekt

Image-objekt

Page-objekt

Report-objekt

ToggleButton-objekt

Du kan använda egenskapen Bild för att ange att en bitmapp eller annan typ av grafik ska visas på en kommandoknapp, bildkontroll, växlingsknapp, sidan på en tabbkontroll eller som en bakgrundsbild på ett formulär eller en rapport. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.Bild

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Bild innehåller (bitmapp) eller sökvägen och filnamnet på en bitmapp eller annan typ av grafik som ska visas.

Du kan ange den här egenskapen med hjälp av:

  • egenskapssida. Klicka på knappen Version till höger om egenskapsrutan (för kommandoknappar och växlingsknappar). När du väljer en av bitmappsfilerna i listan Tillgängliga bilder är egenskapsinställningen (bitmapp).

  • Ett makro.

  • VBA-kod (Visual Basic for Applications). Du kan använda ett stränguttryck som innehåller sökvägen och namnet på grafiken, som i följande exempel:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Kommandot Bild under Kontroller och fält på fliken Design i designvyn (för bildkontroller eller bakgrundsbilder i formulär och rapporter) för att välja en bitmapp eller annan typ av grafik.

Standardinställningen är (ingen). När grafiken lästs in i objektet är egenskapsinställningen (bitmapp) eller sökvägen och filnamnet på grafiken. Om du tar bort (bitmapp) eller sökvägen och filnamnet på grafiken från egenskapsinställningen tas bilden bort från objektet och egenskapsinställning blir åter (ingen).

Om egenskapen Bildtyp angetts till Inbäddad, lagras grafiken med objektet.

Du kan skapa anpassade bitmappar med Microsoft Paintbrush eller ett annat program som skapar bitmappsfiler. En bitmappsfil måste ha filnamnstillägget .bmp, .ico eller .dib. Du kan också använda grafikfiler i formaten .wmf eller .emf eller någon annan filtyp för grafik som du har ett grafikfilter för. Formulär, rapporter och bildkontroller har stöd för all grafik. Kommandoknappar och växlingsknappar har bara stöd för bitmappar.

Knappar kan visa en beskrivning eller en bild. Om du tilldelar båda till en knapp kommer bilden att visas, men inte beskrivningen. Om bilden tas bort visas beskrivningen igen. Microsoft Office Access 2007 visar bilden i mitten på knappen och urklippt om bilden är större än knappen.

Tips

Om du vill skapa en kommandoknapp eller växlingsknapp med en beskrivning och en bild, kan du ta med den önskade beskrivningen som en del av bitmappen och tilldela bitmappen till egenskapen Bild för kontrollen.

Exempel

I följande exempel anges bakgrundsbilden "Logo.gif" för rapporten "Inköpsorder".

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×