Egenskapen AutomatiskTabb

Gäller för

TextBox-objekt

Du kan använda egenskapen AutoTab för att bestämma om en automatisk tabb ska ske när det sista tecknet som tillåts av en textrutekontrolls indatamask anges. En automatisk tabb flyttar fokus till nästa kontroll i formulärets tabbordning. Boolesk för läsa/skriva.

uttryck.AutoTab

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen AutoTab använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

Genererar en tabb när du anger det sista tecknet som tillåts i en textruta.

Nej

Falskt

(Standard) Genererar inte en tabb när du anger det sista tecknet som tillåts i en textruta.


Du kan ange den här egenskapen med hjälp av ett formulärs egenskapssida, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA) kod.

Du ange standarden för den här egenskapen med hjälp av kontrollens standardkontrollformat eller egenskapenDefaultControl i VBA-koden.

Egenskapen AutoTab påverkar tabb-beteende i både Formulärvyn och Databladsvy.

Anmärkningar

Du skapar en indatamask för en kontroll med hjälp av egenskapen InputMask.

Du kan också skapa en indatamask för en textrutekontroll som är bunden till ett fält genom att ange egenskapen InputMask i fältet för formulärets underliggande tabell eller fråga. Om fältet dras till ett formulär från fältlistan ärvs fältets indatamask genom textrutekontrollen.

Du kan använda egenskapen AutoTab om du har en textruta i ett formulär för vilket du vanligtvis anger det maximala antalet tecken för varje post. När du har angett det maximala antalet tecken flyttas fokus automatiskt till nästa kontroll i tabbordningen. Du kan till exempel använda den här egenskapen för ett CategoryType-fält som alltid måste vara fem tecken.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×