Effektiv uppföljning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du marknadsför en produkt eller tjänst vill du förstås veta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Annars kan du inte veta vad du ska satsa på och vad du ska undvika. Genom att följa upp de svar du får under en marknadsföringskampanj, och genom att förstå vad som ligger bakom svaren, kan du ta reda på vilka strategerier som är mest framgångsrika. Sådan spårning, eller uppföljning, hjälper dig att få ut mesta möjliga av en marknadsföringsinvestering.

Vad vill du göra?

Avgöra vad som ska följas upp

Ställa in spårmekanismen

Spåra svaren från din kampanj

Utvärdera kampanjen

Förbered för nästa marknadsförningskampanj

Avgöra vad som ska följas upp

Innan du påbörjar en marknadsföringskampanj ska du noggrant överväga vilken information som är viktig att följa upp och vilka personer som du vill rikta in dig på. Om du till exempel redan vet vilka av dina kunder som är kvinnor och vilka som är män, kanske du vill skicka olika erbjudanden beroende på kön. Om du inte känner till detta, kan just det vara den information som du vill samla in, så att du kan rikta dina framtida kampanjer bättre.

Vad känner du till innan du börjar?

Den information som du samlar in om dina kunder är grunden till en effektiv marknadsföring. Om du samlar in information om kundernas egenskaper och sorterar den i kategorier, blir det möjligt att leta upp och analysera mönster i kundbeteenden, t.ex. reaktioner på marknadskommunikation.

När du länkar kundsvar till de egenskaper som påverkade deras beslut, utvecklar du en värdefull kunskapskälla som gör att du kan förstå dina kunders behov bättre och lyckas bättre med kommande marknadsföringsåtgärder.

Här är några exempel på egenskaper som du kan samla in och vad du kan lära dig av dem:

 • Återkommande kunder    Om du identifierar återkommande kunder kan du kontakta dem för att ta reda på varför de fortsätter att återkomma eller för att informera dem om realisationer eller specialerbjudanden.

 • Sällan-kunder    Om du inte har hört från en kund på ett tag, kanske du vill erbjuda en rabatt eller något annat incitament för att de ska komma tillbaka. Du kan även kontakta dem direkt för att ta reda på hur du kan uppmuntra dem att komma tillbaka.

 • Kundens lokalisering    Om du vet var kunderna bor, kan du erbjuda lokala produkter eller tjänster.

 • Kundens kön     Om du känner till kundernas kön kan du ge information om produkter eller tjänster som är relevanta endast för kvinnor eller män.

 • Kundens ålder    Om du känner till dina kunders ålder kan du erbjuda dem produkter eller tjänster som är speciellt avsedda för deras fas i livet (till exempel pensionsplaceringsstrategier för personer i tjugoårsåldern och för personer i femtioårsåldern).

 • Inköpshistorik    Om du känner till inköpshistoriken för kunder som har svarat på ett e-postmeddelande, och ditt mål är att utöka din kundbas, kan du köpa en distributionslista över personer som har köpt samma produkter och skicka ett liknande utskick till dem.

 • Svarspreferens    Genom att använda mottagarnas svar kan du skapa olika uppföljningar för olika kundkategorier. Vissa kunder kanske svarar med ett telefonsamtal, andra kommer på besök, andra skickar ett e-postmeddelande. Dessa olika svar pekar på att du bör bemöta dina kunder på olika sätt.

Hur ligger du till?

När du samlar in information om dina kunder vill du även spåra hur väl din marknadsföring arbetar. Du måste bestämma vilket av de många variablerna du vill testa och hur du kan mäta deras påverkan. Till exempel om du använder ett vykort få kan kanske du vill prova mer än en design eller erbjuder och spåra framgå ränta för var och en. Annan information som kan vara värdefull att spåra omfattar:

 • Svarsfrekvens    Av alla kunder som du kontaktade, hur många är det som har svarat?

 • Svar med incitament    Om du hade flera olika erbjudanden för att uppmuntra kunderna att svara kan du ta reda på vilket incitament som gav den största svarsfrekvensen.

 • Kontaktmetod    Om du ger kunderna olika sätt att svara på – till exempel via vykort, telefon, e-postmeddelade, personligt besök, katalog eller webbsida – kan du spåra svaren som du får från varje alternativ. Om du använder olika metoder för att kontakta dina kunder kan du spåra dem för att se vilken metod som var mest framgångsrik för att få fram ett svar.

Isolera variablerna

Se till att isolera variablerna, annars kan senare analys bli svår. Om du exempelvis använder två olika vykortsdesigner och varje design har ett eget erbjudande kan det vara svårt att avgöra om ett vykort ger en högre svarsfrekvens på grund av designen eller erbjudandet.

Överst på sidan

Ställa in spårmekanismen

Bestämma hur du bäst hämtar information att du måste utvärdera kampanjens effektivitet. Om ditt företag har flera telefonlinjer och du använder olika formaten eller erbjudanden för få ett vykort, kan du ange ett annat telefonnummer, URL-adress, eller erbjuda koden om du vill mäta svar på varje design.

Om du erbjuder presentkort vill du troligtvis lägga till unika uppföljningsnummer. Om du erbjuder kuponger och vill ta reda på vem som redeems och vad, du behöver lägga till en särskild kupong på varje kupong.

När du lägger till en kod till ett presentkort kan du koppla ett objekt från lagret med presentkortet och spåra det objektet. Om du erbjuder kuponger kan du genom att lägga till en unik kod till varje kupong förhindra att kunderna delar på kopior av kupongen. Det är sällan användbart att lägga till unika koder till inbjudningar till evenemang. Du behöver bara spåra kundens namn. Mer information hittar du på Lägga till spårningsnummer till presentkort eller kuponger.

Överst på sidan

Spåra svaren från din kampanj

Du har skickat ut kampanjen. Nu är det dags att följa upp svaren. Dokumentera dina resultat om du vill se vilka variabler arbete och som du behöver för att förbättra i nästa steg i kampanjen eller i efterföljande kampanjer.

Det finns två grundläggande metoder för att spåra en marknadsföringskampanj. Vare sig du får kundsvaren online, genom e-post, via telefon eller ansikte mot ansikte kan du spåra svaren på ett av dessa två sätt:

 • På en utskriven lista som du håller nära din telefon, e-postinkorg eller poolen räknare där du interagera med kunder. Om du anger ett annat telefonnummer med vart och ett av flera vykort designalternativ om du vill kan du skriva ut en unik mottagarlista för varje telefonnummer så att du har redo rätt mottagarlistan När du besvarar varje telefonlinje.

 • I ett program som ett kalkylblad i Microsoft Office Excel eller de datakällor du kan skapa i Microsoft Office Publisher, eller i ett mer sofistikerat program för kundrelationer som Microsoft Office 2007-systemet med Business Contact Manager.

Publisher ger dig verktygen för båda metoderna.

Skriva ut en mottagarlista

Om du vill spåra svaren till din kampanj på papper kan du skriva ut en lista på mottagarna och förvara den inom räckhåll när de svarar. Om du använder en utskriven lista blir det enkelt att skriva ned informationen, men det blir svårt att sortera, filtrera och analysera den.

Även om du planerar att skicka din publikation genom att skriva ut en lista över mottagare med åtgärdsfönstret Koppla dokument eller åtgärdsfönstret Koppla e-post. Om du vill öppna åtgärdsfönstret i en ny eller befintlig publikation på Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla eller Koppla e-post. Mer information om hur du använder dokumentkoppling finns i Skapa ett kopplat dokument och Skapa en Koppla e-post.

 1. Klicka på Skriv ut mottagarlista under Förbered att följa upp detta utskick i Steg 3: Välj utdata för kopplad e-post i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 2. Markera namnen på de fält som du vill ta med i listan spårning i dialogrutan Utskriftslista under Välj kolumner. Om du vill ta med anteckningar om kundkontakter, markerar du kryssrutan Inkludera tom "Anteckningar" kolumn.

 3. Klicka på ett av följande under Markera poster:

  • Använd endast inkluderade poster om du vill skriva ut en lista som bara använder mottagarna av ditt utskick när du skickar e-post till en undergrupp på din mottagarlista.

  • Använd alla om du vill skriva ut en lista på alla poster i din mottagarlista.

 4. Markera andra formateringsalternativ och gör sedan följande:

  • Om du vill skriva ut listan utan vidare formatering klickar du på Skriv ut.

   Kolumnrubriker visas längst upp på varje utskriven sida av din lista.

  • Om du vill öppna din lista som en ny publikation som du kan formatera ytterligare klickar du på Exportera till publikation.

Dialogrutan Utskriftslista kopplade dokument

Spåra online

Om du redan har en kunddatakälla kan du använda den för att spåra svaren från din marknadsföringskampanj. Vare sig du skapar en mottagarlista i Publisher, Excel, Microsoft Office Access eller ett program för kundhantering som Business Contact Manager måste du se till att mottagarlistan är öppen när varje kund svarar – och sedan måste du hitta motsvarande post så att du effektivt kan föra in den information som du vill ha.

I en enkel kampanjen, till exempel kanske du vill lägga till en kolumn som samlar in kundsvar (Ja och Nej), en kolumn för det datum som du får svar, en kolumn som innehåller detaljerad information om nästa steg (till exempel "uppföljning samtal" eller "få nästa utskicket") och en kolumn för produkt eller tjänst som kunden ordning. Om du har skickat flera vykort design eller erbjudanden också spåra design eller erbjudande som varje kund besvarar.

En databas gör det också lättare att arbeta med data när det är dags att analysera den. Du kan till exempel enkelt att sortera data på någon av de egenskaper som du samla in och filtrera ut mottagare med egenskaper som verkar vara ovidkommande.

Spåra med Business Contact Manager

Microsoft Office 2007-systemet med Business Contact Manager är ett tillägg som är utformat för att hjälpa småföretagare, försäljningspersonal och anställda att effektivt hantera sina affärskontakter och försäljningsmöjligheter. När du har slutfört ett kopplat dokument i Publisher kan du använda Business Contact Manager för att följa upp marknadsföringsmaterial som du skickar ut, de svar som du får tillbaka och de kostnader som varje kampanj medför. Mer information om hur du hämtar och använder programmet hittar du på webbsidorna för Business Contact Manager.

När du har installerat Business Contact Manager öppnar du Business Contact Manager direkt från Publisher:

 • Klicka på Spåra med Business Contact Manager under Förbered att följa upp detta utskick i Steg 3: Välj utdata för kopplad e-post i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  Formuläret för marknadsföringskampanjen öppnas i Office Outlook 2007 med Business Contact Manager.

Mer information om att arbeta med Office Outlook 2007 med Business Contact Manager hittar du i hjälpavsnittet för Business Contact Manager eller sök på Microsoft Office Online för att få hjälp med att spåra kunddata i Outlook.

Överst på sidan

Utvärdera kampanjen

Analysera resultaten baserat på kampanjmålen. Ville du till exempel ha en ökning av antalet nya kunder eller mer affärer med befintliga kunder? Och om kunderna svarar mer på ett erbjudande än på ett annat, kanske du vill försöka ta reda på vilken kombination av erbjudande och kundegenskaper som gav bäst respons?

Om du har använt mer än en design eller erbjuder i ett vykort få mottagare mest positivt besvara en design eller erbjuder över de andra?

Använd de resultat du får av uppföljningen för att förbättra marknadsföringskampanjer nu och i framtiden. Denna ständiga förbättring är målet för all uppföljning och gör att du blir allt effektivare på att kommunicera med dina kunder och därmed bättre på att erbjuda efterfrågade produkter och tjänster.

Överst på sidan

Förbered för nästa marknadsförningskampanj

Följa upp svar på en marknadsföringskampanj hjälper dig att förbättra nästa kampanjen. Du vill behålla vad fungerade och ändra vad inte. Mottagarlistan är ett av resurserna du vill behålla, Förfina och återanvända. Publisher erbjuder ett par olika sätt att bygga på mottagarlistan utan att påbörja över varje gång.

Spara en genväg till en mottagarlista

Du kan undvika onödiga arbete genom att spara en genväg till en mottagarlista som du skapade i ett kopplat dokument. När du använder listan i en senare dokumentkoppling kan ansluta du till den som en befintlig lista. Om listan består av flera datakällor, återspeglas de ändringar som du gör till alla poster i de ursprungliga datakällorna i mottagarlistan När du öppnar det nästa gång. På så sätt kan fortsätta du att lägga till information som du har samlat in om dessa mottagare.

 1. Klicka på Spara genväg till mottagarlista under Förbered att följa upp detta utskick i Steg 3: Välj utdata för kopplad e-post i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 2. Ange ett namn för din adresslista i rutan Filnamn i dialogrutan Spara fil.

  Som standard sparas adresslistan i mappen Mina datakällor. Det är bäst att spara adresslistan här, eftersom det är standardmappen där Publisher letar efter datakällor.

 3. Klicka på Spara.

Exportera mottagarlistan till en ny fil

När du vill kombinera flera olika datakällor i en ny fil kan du spara en mottagarlista som en unik lista för användning i ett framtida kopplat dokument. Denna unika lista länkar inte till någon av de ursprungliga datakällorna, så all ny information som du lägger till eller ändringar du gör förs endast in i denna lista. Du kan använda denna mottagarlista i framtida kopplade dokument och som en fil som du importerar till ett program för kundhantering.

 1. Klicka på Exportera mottagarlista till ny fil under Förbered att följa upp detta utskick i Steg 3: Välj utdata för kopplad e-post i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 2. Ange ett namn för din adresslista i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som.

  Som standard sparas adresslistan i mappen Mina datakällor. Det är bäst att spara adresslistan här, eftersom detta är standardmappen för datakällor.

 3. Klicka på ett av följande:

  • Om du vill spara en lista genom att endast använda mottagarna till ditt utskick klickar du på Endast inkluderade.

  • Om du vill ta med alla poster i listan, vare sig de var en del av det kopplade dokumentet eller ej, klickar du på Alla poster.

 4. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×