Effektiv uppföljning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I marknadsföring, det bra att veta vad som fungerar och vad inte så att du kan göra mer underordnat först och mindre av andra. Genom att hålla reda på de svar som du når en marknadsföringskampanj och förstå vad du uppmanas att göra de svar identifierar du som taktiker lyckades och som är oförändrad. Spåra hjälper få du en bra avkastning på din marknadsföring investering.

Bestämma vad du behöver spåra

Innan du börjar en marknadsföringskampanj noggrant igenom vilken information som är viktigt att hålla reda på och som du vill använda. Om du redan vet vilka av dina kunder är män och vilka som är kvinnor kanske du till exempel vill skicka olika kampanjer till varje kön. Om du inte vet vilket kan vara information som du vill att spåra nu, så att du bättre rikta framtida kampanjer.

Vad vill du veta innan du börjar?

Den information som du har samlat in om dina kunder är grunden för en effektiv marknadsföringsaktiviteter insatsberoende. När du samla in kundernas personliga egenskaper och ordna kunder i grupper som delar egenskaper, blir det möjligt att se mönster i deras svar som baseras på deras gemensamma egenskaper.

När du länkar kunders svar betydande egenskaper som påverkas deras beslut svara, utveckla en omfattande butik kunskaper för att använda dem dina kunder bättre och förbättra framgå för efterföljande marknadsföring.

Här är några exempel på de egenskaper som du kan spåra och vad du kan lära dig mot dem:

 • Upprepa kunder    Om du identifierar dina upprepning kunder kan kontakta du personen att ta reda på varför de fortfarande eller att informera om försäljning och specialerbjudanden.

 • Oregelbunden kunder    Om du inte har hört från kunder i ett tag, kan du erbjuda en rabatt eller andra incitament i verksamheten upprepning. Eller kontakta dem att ta reda på hur du kan uppmuntra deras RETUR.

 • Kundplats    Om du vet var de live kan erbjuda kunder i ett visst språk produkter eller tjänster som stämmer för klimat eller plats.

 • Kundens kön     Om du vet kunders kön kan ange du information om produkter och tjänster som är relevanta endast för kvinnor eller män.

 • Kunden ålder    Om du känner av kunder kan ge du produkter och tjänster som är inriktade på deras scenen i livslängd (till exempel ålders-planering strategier för dem i sin twenties och dem i sin fifties).

 • Tidigare inköp    Om du vet historik för inköp för kunder som har svarat på ett utskick och dina mål är att expandera kunden base, kan du köpa en distributionslista för personer som har köpt samma produkter och skicka ett liknande utskick till dem.

 • Inställningen för svar    Du kan anpassa varje kund med en annan uppföljning som passar kundens svar genom att använda mottagarnas svar. Vissa kunder kan svara via telefon, andra användare med ett besök och andra via e-post. Var och en av följande förslag du matchar dina kunder inställningar med en annan metod för uppföljning.

Hur väl du gör?

När du samlar in information om dina kunder vill du även spåra hur väl din marknadsföring arbetar. Du måste bestämma vilket av de många variablerna du vill testa och hur du kan mäta deras påverkan. Till exempel om du använder ett vykort få kan kanske du vill prova mer än en design eller erbjuder och spåra framgå ränta för var och en. Annan information som kan vara värdefull att spåra omfattar:

 • Ränta svar    För alla de kunder som du kontaktas svarat hur många?

 • Incitament svar    Om du har angett ett par olika erbjudanden att uppmuntra kunder så att det svarar spåra du vilka incitament fråga största svar ränta.

 • Kontaktmetod    Om du vill förse kunder med olika sätt att svara – till exempel först på vykort, telefonsamtal, e-postmeddelande, personliga besök, katalog eller webbplats – du kan spåra svar som du tar emot för var och en. Om du använder olika metoder för att kontakta dina kunder kan spåra du dem om du vill se vilka lyckades mest i framkallar ett svar.

Isolera variabler

Se till att isolera variablerna eller senare analys kan vara svårt. Till exempel om du använder två olika vykort designalternativ och varje design får ett annat erbjudande, vara det svårt att hålla reda på om ett vykort får en högre svar diskonteringsränta på grund av design eller på grund av erbjudandet.

Konfigurera spårning-funktion

Bestämma hur du bäst hämtar information att du måste utvärdera kampanjens effektivitet. Om ditt företag har flera telefonlinjer och du använder olika formaten eller erbjudanden för få ett vykort, kan du ange ett annat telefonnummer, URL-adress, eller erbjuder koden om du vill mäta svar på varje design.

Om du erbjuder presentkort vill du troligtvis lägga till unika uppföljningsnummer. Om du erbjuder kuponger och vill ta reda på vem som redeems och vad, du behöver lägga till en särskild kupong på varje kupong.

När du lägger till en kod i ett presentkort du associerar ett objekt från lagret med presentkortet och spåra objektet. Om du erbjuder kuponger att lägga till en unik kod i varje kupong kan förhindra att kunder delning kopior av kuponger. Lägga till unika koder i inbjudningar till evenemang är sällan användbart. Behöver du spåra endast kundernas namn. Mer information finns i lägga till uppföljningsnummer på presentkort och kuponger.

Spåra svar för kampanjen

Du har skickat ut kampanjen. Nu är det dags att följa upp svaren. Dokumentera dina resultat om du vill se vilka variabler arbete och som du behöver för att förbättra i nästa steg i kampanjen eller i efterföljande kampanjer.

Det finns två grundläggande metoder för att spåra en marknadsföringskampanj. Om du får kundsvar online via e-post via telefon eller personliga kan spåra du svar i något av följande två sätt:

 • På en utskriven lista som du håller nära din telefon eller e-postinkorg fram räknare där du interagera med kunder. Om du anger ett annat telefonnummer med vart och ett av flera vykort designalternativ om du vill kan du skriva ut en unik mottagarlista för varje telefonnummer så att du har redo rätt mottagarlistan När du besvarar varje telefonlinje.

 • I ett program som ett Excel-kalkylblad eller data källor som kan du skapa i Publisher.

Publisher innehåller verktyg för båda metoderna.

Skriva ut en mottagarlista

Om du vill spåra svar för kampanjen på papper, skriva ut en lista över mottagare och behålla den i närheten när mottagare svara. Med hjälp av en utskriven lista är det enkelt att samla in informationen men sortering, filtrering och analyserar informationen är svårt.

Även om du planerar att skicka din publikation genom att skriva ut en lista över mottagare med åtgärdsfönstret Koppla dokument eller åtgärdsfönstret Koppla e-post. Om du vill öppna åtgärdsfönstret i en ny eller befintlig publikation på Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla eller Koppla e-post. Mer information om hur du använder dokumentkoppling finns i Skapa ett kopplat dokument och Skapa en Koppla e-post.

 1. Dokumentkoppling åtgärdsfönstret i steg 3: Välj e-sammanfoga utdata, under Förbered för uppföljning av det här utskicket klickar du på Skriv ut mottagarlista.

 2. Markera namnen på de fält som du vill ta med i listan spårning i dialogrutan Utskriftslista under Välj kolumner. Om du vill ta med anteckningar om kundkontakter, markerar du kryssrutan Inkludera tom ”anteckningar” kolumn.

 3. Under Välj poster, klickar du på något av följande:

  • Använd ingår endast poster för att skriva ut en lista med mottagarna av dina utskick när du skickar ett meddelande till en delmängd av mottagarlistan.

  • Använd alla att skriva ut en lista med alla poster i mottagarlistan.

 4. Markera andra alternativ för formatering och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut listan utan ytterligare formatering.

   Kolumnrubrikerna visas högst upp på varje utskriven sida i listan.

  • Öppna listan som en ny publikation som du kan formatera ytterligare och klicka på Exportera till publikation.

Dialogrutan Utskriftslista kopplade dokument

Spåra online

Om du redan har en kund-datakälla kan använda du det för att spåra svar på en marknadsföringskampanj. Om du skapar en mottagarlista i Publisher, Excel eller Access måste du kontrollera mottagarlistan är öppen när varje kund svarar – och du måste sedan hitta motsvarande post så att du effektivt samla in den information du vill använda.

I en enkel kampanjen, till exempel du kanske vill lägga till en kolumn som samlar in kundsvar (Ja och Nej), en kolumn för det datum som du får svar, en kolumn som innehåller detaljerad information om nästa steg (till exempel ”uppföljning samtal” eller ”få nästa utskicket”) , och en kolumn för produkt eller tjänst som kunden ordning. Om du har skickat flera vykort design eller erbjudanden också spåra design eller erbjudande som varje kund svarar på.

En databas gör det också lättare att arbeta med data när det är dags att analysera den. Du kan till exempel enkelt att sortera data på någon av de egenskaper som du samla in och filtrera ut mottagare med egenskaper som verkar vara ovidkommande.

Utvärdera kampanjen

Analysera resultat utifrån kampanjen mål. Till exempel vill du en ökning i nya kunder eller fler företag från befintliga kunder? Om kunder som har svarat på ett erbjudande över andra, vad var det om erbjudandet i kombination med kundernas personliga egenskaper som har slutförts?

Om du har använt mer än en design eller erbjuder i ett vykort få mottagare mest positivt besvara en design eller erbjuder över de andra?

Använda vad du lär dig från uppföljning att förbättra marknadsföringskampanjer nu och i framtiden. Det här steget är culmination din uppföljning för att förbättra avkastning på investering.

Förbereda inför nästa marknadsföringskampanj

Följa upp svar på en marknadsföringskampanj hjälper dig att förbättra nästa kampanjen. Du vill behålla vad fungerade och ändra vad inte. Mottagarlistan är ett av resurserna du vill behålla, Förfina och återanvända. Publisher erbjuder ett par olika sätt att bygga på mottagarlistan utan att påbörja över varje gång.

Spara en genväg till en mottagarlista

Du kan undvika onödiga arbete genom att spara en genväg till en mottagarlista som du skapade i ett kopplat dokument. När du använder listan i en senare dokumentkoppling kan ansluta du till den som en befintlig lista. Om listan består av flera datakällor, återspeglas de ändringar som du gör till alla poster i de ursprungliga datakällorna i mottagarlistan När du öppnar det nästa gång. På så sätt kan fortsätta du att lägga till information som du har samlat in om dessa mottagare.

 1. Dokumentkoppling åtgärdsfönstret i steg 3: Välj e-sammanfoga utdata, under Förbered för uppföljning av det här utskicket klickar du på Spara en genväg till mottagarlistan.

 2. Skriv ett namn för adresslistan i rutan filnamn i dialogrutan Spara fil.

  Som standard sparas adresslistan i mappen Mina datakällor. Det är bäst att hålla adresslistan här, eftersom det här är den standardmapp som Microsoft Publisher söker efter datakällor.

 3. Klicka på Spara.

Exportera mottagarlistan till en ny fil

När du vill kombinera olika datakällor i en ny fil kan spara du en mottagarlista som en unik lista som kan användas i en framtida dokumentkoppling. Den här unika listan länkar inte till något av de ursprungliga datakällorna, så att en ny information som du har lagt till eller ändringar som du gör görs endast i den här listan. Du kan använda den här mottagarlista i framtida dokumentkopplingar och som en fil som du importerar till en kund relation management program.

 1. Dokumentkoppling åtgärdsfönstret i steg 3: Välj e-sammanfoga utdata, under Förbered för uppföljning av det här utskicket klickar du på Exportera mottagarlista till ny fil.

 2. Ange ett namn för adresslistan i rutan filnamn i dialogrutan Spara som.

  Som standard sparas adresslistan i mappen Mina datakällor. Det är bäst att hålla adresslistan här, eftersom det här är den standardmapp som Microsoft Publisher söker efter datakällor.

 3. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Om du vill spara en lista genom att använda endast mottagare av dina utskick, klickar du på endast ingår.

  • Klicka på alla poster om du vill inkludera alla poster i listan, oavsett om de var en del av dokumentkopplingen.

 4. Klicka på Spara.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×