Office
Logga in

Editor – din skrivhjälp.

Med Editor kontrollerar du stavning och grammatik i dokument eller e-postmeddelanden. Du får också förslag på hur du kan förbättra språket i dokumenten.

Med Editor hittar du stavfel, grammatiska fel och stilproblem medan du skriver i Word eller Outlook. Fel som hittas i dokumentet markeras medan du skriver: vågig röd understrykning gäller stavning, dubbel blå understrykning gäller grammatik och en prickad, guldfärgad linje gäller de skrivhjälpsförslag Editor ger.

De fullständiga funktionerna i Editor är bara tillgängliga om du har en Office 365-prenumeration.

Översiktsrutan i Editor är en ny funktion som lagts till och för närvarande är den bara tillgänglig för deltagare i Office Insider.

Editor letar efter stavfel medan du skriver och när du korrekturläser hela dokumentet öppnas en översikt som markerar stavfel som behöver rättas i dokumentet. Markera korrigeringsförslag för Stavning i Editor-fönstret om du vill rätta stavfel i dokumentet. Om du ser en röd, vågig linje högerklickar du på ordet och väljer ett förslag som åtgärdar felet.

Visar stavfel i ett Word-dokument

 • Synonymer (när sådana finns) medföljer stavningsförslagen, så att du kan välja den mest lämpliga som stämmer överens med det du vill säga. 

 • Följande alternativ visas om du klickar på pilen på snabbmenyn:

  1. Välj Läs upp om du skulle vilja höra det aktuella förslaget.

  2. Välj Ändra alla om du vill ersätta med det aktuella förslaget varje gång samma stavfel visas i det aktuella dokumentet.

  3. Välj Lägg till i autokorrigering om du vill att förslaget alltid ska ersätta det hittade ordet. (Du kan också öppna Alternativ för autokorrigering via snabbmenyn. Mer information om alternativen finns i Välja alternativ för autokorrigering.)

 • Om du vill lägga till ordet i standardordlistan så att Editor slutar att flagga det som felstavat väljer du Lägg till i ordlista.

 • Om du vill hoppa över ordet i dokumentet eller e-postmeddelandet utan att lägga till det i stavningsordlistan väljer du Ignorera alla.

 • Om du vill se mer information och alla tillgängliga åtgärder för att lösa stavfel väljer du Visa mer så öppnas Editor-fönstret. Så här använder du Editor-fönstret:

  1. En detaljerad förklaring av grammatikproblemet visas i den övre delen av Editor-fönstret.

  2. Om du vill att meningen som innehåller grammatikfelet ska läsas upp väljer duhögtalarikonen. Om du markerar en del av meningen i textrutan innan du väljer högtalarikonen läses bara den delen upp.

  3. Varje grammatikförslag i fönstret är en delningsknapp. Välj delningsknappens huvudknapp om du vill välja förslaget och infoga det i dokumentet. Alternativt kan du välja pilknappen på delningsknappen om du vill öppna en undermeny som innehåller följande ytterligare åtgärder som du kan utföra på förslaget: Om du vill höra varje förslag läsas upp väljer du Läs upp. Om du dessutom vill höra förslagen bokstaveras väljer du Bokstavera.

Editor letar efter grammatikfel medan du skriver och när du korrekturläser (tryck på F7) hela dokumentet öppnas en översikt som markerar alla grammatikfel som behöver rättas i dokumentet. Markera korrigeringsförslag för Grammatik i Editor-fönstret om du vill rätta grammatikfel i dokumentet. Högerklicka på ordet eller frasen när du ser en blå dubbel understrykning om du vill veta mer.

Visar grammatikfel

 • En kort beskrivning medföljer grammatikförslagen så att du kan fatta ett välgrundat beslut om och hur du ska lösa problemet.

 • Följande alternativ visas om du klickar på pilen på snabbmenyn:

  1. Välj Läs upp om du vill höra det markerade förslaget.

  2. Om du vill ignorera ordet eller frasen och gå till nästa väljer du Ignorera en gång

  3. Om du vill ignorera det här felet just nu för hela dokumentet väljer du alternativet för att inte kontrollera det här problemet.

  4. Om du vill se en mer detaljerad förklaring av grammatikproblemet och se skrivexempel väljer du Visa mer så öppnas Editor-fönstret. Så här använder du Editor-fönstret:

   • En detaljerad förklaring av grammatikproblemet visas i den övre delen av fönstret.

   • Om du vill att meningen som innehåller grammatikfelet ska läsas upp väljer duhögtalarikonen. Om du markerar en del av meningen i textrutan innan du väljer högtalarikonen läses bara den delen upp.

   • Varje grammatikförslag i fönstret är en delningsknapp. Välj delningsknappens huvudknapp om du vill välja förslaget och infoga det i dokumentet. Alternativt kan du välja pilknappen på delningsknappen om du vill öppna en undermeny som innehåller följande ytterligare åtgärder som du kan utföra på förslaget: Om du vill höra varje förslag läsas upp väljer du Läs upp. Om du dessutom vill höra förslagen bokstaveras väljer du Bokstavera.

Editor letar efter stilproblem och andra avancerade skrivproblem och markerar ordet eller frasen med en guldfärgad prickad understrykning. Högerklicka på det understrukna ordet eller den understrukna frasen och titta igenom de olika förslagen. Om du vill korrekturläsa (tryck på F7) hela dokumentet öppnas en översikt som markerar alla förbättringar av språket som behövs i dokumentet.

Obs!: De guldfärgade prickade linjerna är just nu bara tillgängliga för språken engelska och spanska.

Visar stilproblem

En kort beskrivning medföljer skrivförslagen så att du kan fatta ett välgrundat beslut om och hur du ska lösa problemet. 

Följande kontrolleras:

 • Komplicerade ord*

 • Sammandragningar*

 • Klichéer*

 • Informellt språk*

 • Dubbel negation*

 • Jargong*

 • Substantivering

 • Passiv form*

 • Passiv form med okänt subjekt (Inga förslag tillgängliga)*

 • Mångordighet

 • Ord med delade infinitiv* (fler än ett)

 • Könsspecifika ord*

 • Ord som uttrycker osäkerhet*

 • Slang*

 • Oxfordkommatering*

 • Skiljetecken krävs med citattecken*

 • Blanksteg mellan meningar*

Viktigt!: Om du vill aktivera kontroll av stil öppnar du alternativen Språkkontroll och väljer inställningarna Grammatik och mer i listrutan Typ av text. Läs mer i Ändra språkkontrollinställningarna för Editor nedan.

 • Varje skrivförslag i snabbmenyn är en delningsknapp. Välj delningsknappens huvudknapp för att välja det förslaget och infoga det i dokumentet. Alternativt kan du välja pilknappen på delningsknappen för att öppna en undermeny som innehåller följande ytterligare åtgärder du kan utföra på det förslaget:

  1. Välj Läs upp om du vill höra det markerade förslaget

  2. Om du vill ignorera stilproblemet och gå till nästa väljer du Ignorera en gång

  3. Om du vill ignorera det här felet just nu för hela dokumentet väljer du alternativet för att inte kontrollera det här problemet.

 • Om du vill se en mer detaljerad förklaring av stilproblemet och vill se skrivexempel väljer du Visa mer så öppnas Editor-fönstret. Så här använder du Editor-fönstret:

  1. En detaljerad förklaring av skrivförslaget visas i den övre delen av fönstret.

  2. Om du vill att meningen som innehåller skrivförslaget ska läsas upp väljer du högtalarikonen. Om du markerar en del av meningen i textrutan innan du väljer högtalarikonen läses bara den delen upp.

  3. Varje skrivförslag i fönstret är en delningsknapp. Välj delningsknappens huvudknapp för att välja det förslaget och infoga det i dokumentet. Alternativt kan du välja pilknappen på delningsknappen för att öppna en undermeny som innehåller följande ytterligare åtgärder du kan utföra på det förslaget:

  4. Om du vill höra varje förslag läsas upp väljer du Läs upp). Om du vill höra förslagen bokstaveras väljer du Bokstavera.

Mer information om stilproblem och förslag finns i Välja alternativ för grammatik och skrivregler.

Korrekturläsa hela dokumentet med översiktsrutan i Editor

Översiktsrutan i Editor visar en uppdelning av de typer av fel som finns i dokumentet, och du kan åtgärda de fel som är mest relevanta för dig.

 1. Om du vill korrekturläsa hela dokumentet i Word trycker du på F7 eller väljer Kontrollera dokument på fliken Granska.

  Visar Kontrollera dokument under fliken Granska
 2. I Editor-fönstret ser du en översikt över antalet fel och vilken typ av fel (stavning, grammatik och stil) som finns i dokumentet.

  Visar översikt över problem i språkkontrollen
 3. Klicka på en kategori om du vill lösa just de problemen i dokumentet.

Du ser stavfel, grammatiska fel och stilproblem medan du skriver i Word eller Outlook 2016. Fel som du gör när du skriver markeras: vågig röd understrykning gäller stavning, dubbel blå understrykning gäller grammatik och stil.

Editor letar efter stavfel medan du skriver. När du ser en röd, vågig linje kan du högerklicka på ordet och eventuellt välja ett förslag som åtgärdar felet.

Visar snabbmenyn för stavfel
 • Synonymer (när sådana finns) medföljer stavningsförslagen, så att du kan välja den mest lämpliga som stämmer överens med det du vill säga. 

 • Följande alternativ visas om du klickar på pilen på snabbmenyn:

  1. Välj Läs upp om du vill höra det aktuella förslaget.

  2. Välj Lägg till i autokorrigering om du vill att förslaget alltid ska ersätta det hittade ordet. (Du kan också öppna Alternativ för autokorrigering via snabbmenyn. Mer information om alternativen finns i Välja alternativ för autokorrigering.)

 • Om du vill lägga till ordet i standardordlistan så att Editor slutar att flagga det som felstavat väljer du Lägg till i ordlista.

 • Om du vill hoppa över ordet i dokumentet eller e-postmeddelandet utan att lägga till det i stavningsordlistan väljer du Ignorera alla.

 • Om du vill se mer information och alla tillgängliga åtgärder för att lösa stavfel väljer du Visa mer. Då öppnas Editor-fönstret.

  Obs!: Editor-fönstret är bara tillgängligt i Word.

Editor letar efter grammatikfel medan du skriver och när du korrekturläser (tryck på F7) hela dokumentet öppnas en översikt som markerar alla grammatikfel som behöver rättas i dokumentet.

Visar snabbmenyn för grammatikfel

 • En kort beskrivning medföljer grammatikförslagen precis ovanför förslaget i snabbmenyn, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida och hur du ska lösa problemet.

 • Följande alternativ visas om du klickar på pilen på snabbmenyn:

  1. Välj Läs upp om du vill höra det markerade förslaget.

  2. Om du vill ignorera ordet eller frasen och gå till nästa väljer du Ignorera en gång

  3. Om du vill se en mer detaljerad förklaring av grammatikproblemet och se skrivexempel väljer du Visa mer. Då öppnas Editor-fönstret.

   Obs!: Editor-fönstret är bara tillgängligt i Word.

Se även

Köra stavnings- och grammatikkontrollen manuellt

 • Stavningskontrollen är tillgänglig för 89 språk.

 • Sammanhangskänslig stavning finns för 7 språk (engelska, spanska, franska, tyska, portugisiska (Brasilien), italienska, norska)

 • Grammatikkontroll finns för 22 språk (de 7 språken ovan plus ryska, japanska, nederländska, danska, finska, svenska, portugisiska (Europa), polska, arabiska, tjeckiska, turkiska koreanska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), ungerska)

 • Skrivhjälp (guldfärgad prickad linje) finns för språken engelska och spanska.

I Word ändrar du inställningarna för språkkontroll i dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll. Du kan välja olika inställningar för grammatik och stil beroende på vilka inställningar som passar dokumentet bäst.

Obs!: Standardalternativet för språkkontroll är Grammatik och mer med stilalternativen Mångordighet och Substantivering.

 1. Öppna språkkontrollalternativen med Arkiv > Alternativ > Språkkontroll.

 2. Klicka på Inställningar under Vid stavnings- och grammatikkontroll i Word.

  Det finns två alternativ i menyn Typ av text i dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll: Grammatik eller Grammatik och mer. Du kan välja endera alternativ beroende på vilka inställningar du vill jobba med.

 3. Välj Grammatik och mer om du vill använda stilalternativen.

  Rulla nedåt för att se alla tillgängliga alternativ och markera eller avmarkera de regler som du vill att grammatikkontrollen ska flagga eller ignorera. Eventuella ändringar som du gör i de här inställningarna tillämpas på alla dokument eller objekt som du redigerar, inte bara det aktuella dokumentet som du arbetar i.

  Tips: Om du vill återgå till standardinställningarna för redigerarens språkkontroll väljer du Återställ alla.

I Outlook kan Editor flagga ord eller fraser där det kan finnas problem med grammatik eller stil medan du skriver och ge förslag för att åtgärda problemet. När du vill använda Editors språkkontroll

 1. Skapa eller öppna ett e-postmeddelande.

 2. Välj fliken Arkiv och välj Alternativ.

 3. Välj E-post och sedan Redigeringsalternativ....

 4. Välj Språkkontroll.

 5. Under Vid stavningskontroll i Outlook gör du så här:

  • Välj Markera grammatikfel medan du skriver. Detta markerar potentiella problem med både grammatik (blå) och stil (guld) medan du skriver.

  • Välj Settings (Inställningar).

   Det finns två alternativ i menyn Typ av text i dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll: Grammatik eller Grammatik och mer. Du kan välja endera alternativ beroende på vilka inställningar du vill jobba med.

  • Välj Grammatik och mer om du vill använda stilalternativen.

   Rulla nedåt för att se alla tillgängliga alternativ och markera eller avmarkera de regler som du vill att grammatikkontrollen ska flagga eller ignorera. Eventuella ändringar som du gör i de här inställningarna tillämpas på alla dokument eller objekt som du redigerar, inte bara det aktuella dokumentet som du arbetar i.

   Tips: Om du vill återgå till standardinställningarna för redigerarens språkkontroll väljer du Återställ alla.

 6. Välj OK.

Kortkommandon

I dokumentet väljer du det listade kommandot med Alt + understruken bokstav.

I Editor-fönstret använder du bara den understrukna bokstaven för att markera kommandot.

Mer information finns i

Välja alternativ för grammatik och skrivregler i Office 2016

Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare

Välja alternativ för grammatik och stil i Office 2013 eller tidigare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×