E-post i Outlook Web App

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du öppnar Outlook Web App är det första du ser din inkorg. Inkorgen är där meddelanden som skickas till dig sparas och där du förmodligen kommer lägga det mesta tid på att läsa och svara på meddelanden.

Den här artikeln är avsedd för Outlook Web App, som används av organisationer som hanterar e-postservrar med Exchange Server 2013 eller 2010. Om du använder Office 365 eller Exchange Server 2016 är Outlook på webben din e-postklient. Mer information om Outlook på webben finns på Få hjälp med Outlook på webben.

Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och välj Logga in.

Obs!: Om du vill använda light-versionen av Outlook Web App kan du läsa Alternativ > Outlook Web App-version. Light-versionen av Outlook Web App är utformat för användning med äldre webbläsare som inte stöds av standardversionen av Outlook Web App för användning på en långsam anslutning och att uppfylla hjälpmedel måste genom att tillhandahålla en enklare gränssnitt som är enklare att använda med skärmläsare.

När du öppnar e-post, du får en snabb överblick över din standard och egna mappar, en lista över mottagna meddelanden och läsfönstret där du kan snabbt granska innehållet i ett meddelande som du väljer.

E-post i Outlook Web App

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Meddelande

Skapa ett nytt meddelande genom att välja Nytt e-postmeddelande.

2

Lista med mappar

Listan innehåller mapparna i postlådan. Det kan innehålla andra mappar, till exempel Favoriter och Arkiv-mappar.

 • Välj Visa Visa att visa mapplistan eller välj Dölj Dölj att dölja den.

 • I listan med mappar väljer du Visa Visa om du vill visa en lista eller Dölj Dölj om du vill dölja en lista.

Finns i arbeta med meddelandemappar i Outlook på webben mer information om tillgängliga alternativ.

3

Sökruta

I rutan Sök efter e-postmeddelanden och kontakter skriver du in det som du vill söka efter. Skriv till exempel namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller ange text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.

4

Meddelandelista

Meddelanden i den aktuella mappen visas.

5

Läsfönster

Konversationen eller meddelandet som du valt visas i läsfönstret. Du kan svara på ett meddelande i konversationen genom att använda svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra högst upp i meddelandet.

Mer information finns i:

Ett tema, som ändrar bakgrundsfärg, markeringsfärger och bilder, är ett snabbt och enkelt sätt att ge din e-post ett annat utseende.

Välj Inställningar Ikon för Inställningar i navigeringsfältet och sedan Ändra tema.

Skapa ett nytt meddelande

 1. Välj Nytt e-postmeddelande ovanför mapplistan. Ett nytt meddelandefönster öppnas i läsfönstret.

 2. Lägg till en mottagare på något av följande sätt:

  • Skriv namnet på någon som finns med i kontaktmappen eller organisationens adresslista.

   eller

  • Skriv e-postadressen i rutan Till eller Kopia.

  Obs!: Första gången du anger en persons namn söker Outlook Web App efter personens adress. Namnet cachelagras sedan så att det hittas snabbt i framtiden.

 3. Skriv ett ämne.

 4. Skriv själva meddelandet som du vill skicka.

 5. När meddelandet är klart väljer du Skicka skicka .

När du skapar ett nytt e-postmeddelande (eller svara på en befintlig lista) sparas Outlook Web App den automatiskt i mappen Utkast. Den här standardåtgärden är användbart, särskilt om en situation uppstår som kräver särskild skapandet av ett nytt meddelande. Du kan skrivit klart meddelandet när du väljer.

Avsluta ett meddelandeutkast

 1. Välj utkast i mapplistan.

 2. Välj det aktuella meddelandet så att det visas i läsfönstret och fortsätt sedan att skriva meddelandet. Eller välj Ignorera ta bort om du har bestämt dig för att inte skicka meddelandet.

 3. När du är klar skriva meddelandet, väljer du Skicka skicka .

Lägga till en bifogad fil i ett meddelande

 • Välj Infoga infoga > Bifogade filer högst upp i meddelandeformuläret och bläddra till den fil som du vill bifoga.

Bädda in en bild i ett meddelande

Du kan bädda in en bild i ett meddelande så att den visas utan att mottagaren måste öppna meddelandet.

 • Välj Infoga infoga > bilder infogade och bläddra till den bild som du vill lägga till i meddelandet.

Bifoga ett meddelande i ett nytt meddelande

 1. Välj meddelandet som du vill bifoga i listan och tryck på Ctrl+C. Meddelandet kopieras.

 2. Öppna ett nytt meddelande, eller besvara eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

 3. Tryck på Ctrl+V när det nya meddelandet är öppet i läsfönstret och markören står i meddelandetexten. Meddelandet du kopierade bifogas.

Lägga till en befintlig signatur

Om du inte har skapat någon signatur kan du läsa Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook Web App. Du kan välja att lägga till en signatur manuellt eller att automatiskt lägga till den i alla meddelanden eller i enskilda meddelanden.

 • Välj Infoga infoga > Signatur.

Som standard läser och skapar du meddelanden i läsfönstret, men det kanske inte alltid passar så bra. Ibland vill du kunna visa ett meddelande i ett separat fönster.

När du skriver ett nytt meddelande eller svara på eller vidarebefordra ett meddelande som du har fått, du kan välja popup-fönster Öppna i nytt fönster i det övre högra hörnet i meddelandet för att öppna den i ett nytt fönster.

 1. I meddelandelistan väljer du det meddelande du vill visa i ett separat fönster.

 2. Välj Fler åtgärder utökad meny > Öppna i ett separat fönster.

När du tar bort ett meddelande skickas till mappen Borttaget. Meddelanden i mappen Borttaget tas bort permanent genom ett automatiserat princip som administratör för din organisation kan du välja dem samtidigt i mappen och ta bort dem eller genom att du tömma mappen Borttaget. Information om återställa borttagna meddelanden finns i Återskapa borttagna objekt eller e-post i Outlook Web App.

Tömma mappen Borttagna objekt

 1. Högerklicka på (eller tryck på och håll ned) mappen Borttaget.

 2. Välj Töm mappen.

 3. Välj OK för att bekräfta att du vill ta bort objekten permanent.

När du öppnar e-post är meddelandelistan i mittenfönstret flanked till vänster med mapplistan och till höger av läsfönstret. Som standard visas i meddelandelistan meddelandena i Inkorgen för den aktuella mappen. Den här standardinställningen begränsa inte du meddelanden visas. Du kan hantera meddelandena som visas genom att välja ett filter eller med hjälp av sökfunktionen. Också är det andra verktyg som är tillgängliga med meddelandelistan så att du tar hand om vissa uppgifter.

 • Välj Visa Visa att visa mapplistan eller välj Dölj Dölj att dölja den. Välj en mapp i listan för att visa dess innehåll.

 • Genom att välja ikonerna till höger om meddelandelistan kan du ta bort ett meddelande eller en hel konversation, eller lägga till en flagga. Det finns också ikoner som visar vilka meddelanden som har bifogade filer, prioritet (hög eller låg) och hur många olästa objekt det finns i en konversation.

 • Högerklicka på ett meddelande för att visa en meny med alternativ. Du kan till exempel markera ett meddelande som läst eller oläst, flytta det till en annan mapp eller skapa en regel utifrån meddelandet. På en pekskärm visar du alternativen för meddelanden genom att trycka och hålla ned.

 • Välj Expandera så att alla meddelanden eller konversationer visas till vänster om ett meddelande för att expandera konversationen så att alla meddelanden i konversationen.

 • Om du vill växla mellan att visa Konversationer efter datum och Objekt efter datum använder du etiketten längst upp i meddelandelistan.

Det är i läsfönstret som meddelanden visas. Du kan läsa och svara på ett meddelande i läsfönstret. Du kan också öppna ett meddelande i ett separat (nytt) fönster.

 • Du svarar på ett meddelande genom att välja svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra längst upp i ett meddelande. Då visas ett nytt meddelande i läsfönstret längst upp i meddelandet.

 • Du kan ändra ett meddelandes lässtatus med Markera som läst eller Markera som oläst.

 • Om du vill visa fler alternativ väljer du Fler åtgärder utökad meny för en utökad meny.

Ändra plats för läsfönstret

 1. På navigeringsfältet väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > Bildskärmsinställningar > i läsfönstret.

 2. Välj något av följande:

  • Visa läsfönstret till höger, standardinställningen.

  • Visa läsfönstret längst ned

  • Dölj läsfönstret

 3. Välj OK för att spara inställningarna och stänga Visningsinställningar.

Längst upp i meddelandelistan finns det en sökruta och flera inbyggda filter.

 • Om du vill söka efter något börjar du skriva in det som du letar efter i rutan Sök. En lista med olika förslag visas under rutan, och om du väljer något av förslagen sker en sökning efter det objektet. Du kan också själv skriva klart söktexten och sedan trycka på Retur för att påbörja sökningen. Välj ikonen ta bort till höger om sökrutan om du vill rensa sökningen.

 • Med hjälp av de inbyggda filtren – Alla, Olästa, Till mig och Flaggade – kan du snabbt välja vad som ska visas i meddelandelistan. Väljer du Alla visas alla meddelanden, väljer du Olästa visas alla meddelanden som inte är markerade som lästa, väljer du Till mig visas alla meddelanden där ditt namn förekommer i fältet Till eller Kopia och väljer du Flaggade visas alla meddelanden som är markerade för åtgärd.

Listan mappar visas på standardmapparna som har skapats för alla postlådor och mappar som du skapar. Beroende på konfigurationen i din organisation kan du även se Favoriter och arkivera mappar.

Du kan välja Expandera Visa att visa mapplistan eller väljer du Dölj Dölj att dölja den. Välj en mapp i listan för att visa dess innehåll.

Du kan högerklicka på ett objekt i listan med mappar så att en meny visas med olika saker du kan göra, till exempel skapa en ny mapp, ta bort en befintlig mapp och tömma en mapp. På en pekskärm trycker du på och håller ned ett objekt om du vill att menyn för objektet ska visas.

Skapa en ny mapp

 1. Högerklicka på (eller tryck på och håll) alla mappar i mapparna listans och välj sedan Skapa ny mapp. En ny Namnlös mapp läggs till som en undermapp till den mapp du valt.

  Om du vill skapa en mapp som inte är en undermapp högerklickar du på (eller trycker på och håller ned) ditt namn ovanför din inkorgsmapp och väljer sedan Skapa ny mapp.

 2. Skriv ett namn på den nya mappen och tryck på Retur.

Mappen Skräppost

E-post som identifieras som möjlig skräppost flyttas automatiskt till mappen Skräppost. Potentiellt farligt innehåll i meddelandet, t.ex. länkar eller körbar kod, inaktiveras.

Du kan hantera skräppostrapportering och andra inställningar på menyn Alternativ. Gå till Inställningar > Alternativ > Alternativ > Blockera eller tillåt. I avsnitten nedan får du lära dig mer om skräppost och hur du hanterar inställningarna.

 • Outlook Web App använder din webbläsares stavningskontroll. Detta sker automatiskt när du börjar skriva och kan konfigureras i webbläsarens inställningar.

 • Du kan hitta länkar till inställningar genom att välja Inställningar Ikon för Inställningar högst upp i fönstret Outlook Web App. Det finns alternativ för:

Och du kan läsa mer om:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×