Du har lagts till som agent åt en svarsgrupp

Du har valts av din chef eller serveradministratör till agent åt en Lync-svarsgrupp för att kunna ta emot telefonsamtal åt en eller flera arbetsgrupper i din organisation. I fortsättningen kommer din telefon att ringa, och du kommer att loggas in som agent, när samtal vidarekopplas till din svarsgrupp.

Du kommer att få ett meddelande om och när du har tagits bort som medlem av en svarsgrupp.

Det här avsnittet hjälper dig att komma igång genom att besvara några frågor om din roll som agent i en svarsgrupp.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Vilken svarsgrupp (eller svarsgrupper) är jag medlem i?

Vad behöver jag göra innan jag kan börja ta emot samtal?

Hur besvarar jag ett samtal?

Vilken information kan jag få från konversationsfönstret?

Vilken svarsgrupp (eller svarsgrupper) är jag medlem av?

Så här gör du för att ta reda på vilken svarsgrupp (eller svarsgrupper) du tillhör:

  • I huvudfönstret för Lync klickar du på Visa meny-pilen Ikonen Alternativ och sedan på Verktyg, och däreefter på Inställningar för svarsgrupp. En webbläsare kommer sedan att öppnas och visa sidan Agentgrupper som innehåller en lista av alla grupper du är agent åt. (Om du är agent åt flera grupper kommer du att ha en separat sida för varje webbsida). En markerad ruta innebär att du är inloggad i en grupp.

Vad behöver jag göra innan jag kan börja ta emot samtal?

Du måste alltid börja med att logga in i den svarsgrupp som du är agent åt. Om du vill logga in i en formell grupp markerar du kryssrutan Inloggad bredvid gruppen. (Du är alltid inloggad i informella grupper och kan därför inte markera kryssrutan Inloggad för informella grupper). När en grupp är markerad som "saknas" betyder det att sidan Agentgrupper inte kan ansluta till svarsgruppens ansökan.

Obs!:  Lync Response Group kopplar inte vidare samtal till agenter som har aktiverat Privatläge. Om du vill ta emot samtal från svarsgrupper inaktiverar du antingen Privatläge eller lägg till "RGS Presence Watcher" som en kontakt i din kontaktlista.

Överst på sidan

Hur besvarar jag ett samtal?

Om du vill besvara ett kopplat samtal klickar du helt enkelt på meddelandet om inkommande samtal som visas på din datorskärm. Det står i meddelandet vilken svarsgrupp som kopplar samtalet.

Överst på sidan

Vilken information kan jag få från konversationsfönstret?

Ett konversationsfönster öppnas när du klickar på samtalsmeddelandet. Längst upp i fönstret ser du än en gång namnet på den svarsgrupp som kopplat samtalet till dig. Om den som ringer erbjöds alternativ när han eller hon ringde upp visar konversationsfönstret följande: Meddelanden från <gruppnamn>, tillsammans med de instruktioner som uppringaren erbjöds och de alternativ personen slutligen valde. Du kan även se hur länge uppringaren väntade på att ansluta till dig.

Obs!: Om ditt supportteam ha aktiverat funktionen för agentanonymitet och du besvarar samtal som en del av en anonym svarsgrupp, är din identitet dold under samtalet och ordet "Anonym" visas längst upp till höger i fönstret. Din anonymitet bevaras även vid snabbmeddelanden i konversationer inom din anonyma svarsgrupp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×