Du blir ombedd inloggningsuppgifter när du öppnar anonymt dokument i SharePoint Server 2016

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Gäller för:

 • Microsoft SharePoint Server 2016

 • Windows Installer (MSI) baserad version av Microsoft Office 2016 program (gäller inte för Office 365-program)

 • Anonym åtkomst som är aktiverade för den SharePoint-webbplats eller ett bibliotek

 • Öppna Office-dokument anonymt

 • Öppna Office-dokument med hjälp av ett annat konto än den som du använde när du loggade in i Windows

Symptom

När du öppnar dokument i SharePoint Server 2016 med hjälp av Windows Installer (MSI) baserad version av Office-program ombeds du autentiseringsuppgifter om villkoren i avsnittet ”gäller” är uppfyllda.

Varför det här problemet inträffar

Office-program skickar ett tillstånd: innehavaren sidhuvud för kompatibilitet med SharePoint Online och OneDrive för företag. SharePoint Server 2016 skickar en uppmaning till HTTP 401 autentisering på grund av problem som SharePoint Server 2016 lokala hanterar förfrågningar som har den tillstånd: innehavaren sidhuvud, och även på grund av avsaknad av X IDCRL_ GODKÄNDA: t sidhuvud.

Hur du kan lösa problemet

Du kan komma runt problemet genom inaktivera alternativ begäranden för de aktuella webbprogram och använda URL skriva om regler för att effektivt ta bort den tillstånd: innehavaren sidhuvud från chefen begär. Endast stöds URL skriva om regler för SharePoint Server 2016 används för att ta bort en begäran sidhuvud värde. Mer information finns i support av skriver om och omdirigerar i SharePoint 2016, 2013, 2010 och 2007.

Följ dessa steg för att implementera den här lösningen.

Steg 1: Blockera alternativ förfrågningar för webbprogram via Web.config

Om du vill blockera alternativ förfrågningar, ändrar du Web.config-filen för webbprogrammet på följande sätt:

< system.webServer >

< säkerhet >

< requestFiltering allowDoubleEscaping = ”true” >

< verb applyToWebDAV = ”false” >

< Ta bort verb = ”alternativ” / >

< Lägg till verb = ”alternativ” tillåtna = ”false” / >

< / verb >

Obs! ALTERNATIV för begäran blockeras inte för Web Distributed Authoring and Versioning (WebDav) förfrågningar.

Steg 2: Hämta och installera tillägget IIS URL Testomskrivning

Hämta och installera IIS URL skriva om tilläggpå SharePoint Web fram slutet (WFE)-servrar.

Steg 3: Lägga till variabeln HTTP_Authorization server i IIS

 1. Starta Internet Information Services-hanteraren, markera SharePoint-servern i det vänstra fönstret och välj URL skriva om i mitten av fönstret.

 2. Välj Visa servervariableri det högra fönstret.

 3. Om du vill lägga till en ny servervariabel, väljer du Lägg till.

 4. Skriv ett variabelt servernamn,, till exempel HTTP_Authorizationoch väljer sedan OK.

 5. Markera tillbaka till regleri den högra rutan.

 6. Kontrollera att HTTP_Authorization servervariabel har lagtsi filen ApplicationHost.config enligt följande:

< system.webServer >

...
        <rewrite >

< allowedServerVariables >

< Lägg till namn = ”HTTP_Authorization” / >

< / allowedServerVariables >

< / skriva om >

Steg 4: lägga till en regel för att stoppa bearbetningen av URL: en testomskrivning regler för andra metoder för begäran

Du kan lägga till en regel sluta bearbeta ytterligare URL-omskrivning regler om metoden begäran inte är huvud (ändra bara huvudet begäranden). Gör följande för att göra följande:

 1. Välj webbprogrammet och välj sedan Skriv om URL: en.

 2. Välj Lägg till regler för att lägga till en ny regel i det högra fönstret.

 3. Skriv ett namn för regeln, till exempel Authrule HEADonly.

 4. I avsnittet Matcha URL anger du följande värden:

  1. Begärd URL: matchar mönstret

  2. Med hjälp av: reguljära uttryck

  3. Mönster: ^(?!. *\.aspx).*$

  4. Ignorera skiftläge alternativet: markerade

 5. I avsnittet villkorväljer du Lägg tilloch ange följande värden:

  1. Villkor indata: {REQUEST_METHOD}

  2. Kontrollera om strängar: matchar inte mönstret

  3. Mönster: huvud

  4. Ignorera skiftläge alternativet: markerade

 6. Redigera åtgärd på följande sätt:

  1. Åtgärdstyp: ingen

  2. Stoppa bearbetningen av efterföljande regler alternativet: markerade

 7. Välj Använd-> tillbaka till regleri den högra rutan.

Obs! Kontrollera att regeln är aktiverad. Leta reda på alternativet Inaktivera regeln i rutan till höger om du vill göra detta. Det här alternativet visas när du har valt regeln.

Steg 5: lägga till en regel för URL skriva om att ta bort den Tillstånd: innehavaren sidhuvud

Ta bort effektivt den tillstånd: innehavaren sidhuvud för förfrågningar, använder en URL skriva om regel enligt följande:

 1. Välj webbprogrammet och välj sedan Skriv om URL: en.

 2. Välj Lägg till regler för att lägga till en ny regel i det högra fönstret.

 3. Skriv ett namn för regeln, till exempel Authrule.

 4. I avsnittet Matcha URL anger du följande värden:

  1. Begärd URL: matchar mönstret

  2. Med hjälp av: reguljära uttryck

  3. Mönster: ^(?!. *\.aspx).*$

  4. Ignorera skiftläge alternativet: markerade

 5. Välj Lägg tilli avsnittet Server variabel , ange följande värden och välj sedan OK:

  1. Variabelt servernamn: HTTP_Authorization

  2. Värde: ingen

  3. Ersätt det befintliga värdet : markerade

 6. Ange följande värden i avsnittet åtgärd

  1. Åtgärdstyp: ingen

  2. Stoppa bearbetningen av efterföljande regler: markerade

 7. Välj Använd->tillbaka till regleri den högra rutan.

Obs! Kontrollera att regeln är aktiverad. Leta reda på alternativet Inaktivera regeln i rutan till höger om du vill göra detta. Det här alternativet visas när du har valt regeln.

Lösa det här problemet i SharePoint Server 2016 servergruppen

Upprepa alla steg från föregående avsnitt på varje SharePoint Web fram slutet (WFE) server i servergruppen och kontrollera att alla servrar som konfigureras identiskt. Om du redan har använt omskrivning regler behöver två regler från föregående avsnitt anges som de sista två i listan eftersom chefen regeln att avaktivera efterföljande regler.

På grund av begränsningar i IIS URL skriva om tillägget kan inte reglerna för närvarande kombineras på ett sätt som gör dem fungerar som det ska.  Det här fallet kan ändras i en framtida version av tillägget eller en alternativ konfiguration finns i framtiden.  Dessa metoder är det bästa bekräftad sättet att lösa problemet med hjälp av URL-Adressen skriva om just nu.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×