Dra in, dra ut, flytta och ta bort uppgifter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har lagt till en lista med uppgifter på webbplatsen vill du kanske ändra strukturen i uppgiftslistan. Du kan öka och minska indraget för uppgifterna, flytta dem uppåt och nedåt i listan och till och med ta bort dem permanent.

Till exempel vill du kanske vill öka indraget för några uppgifter som ligger under andra, så att det blir tydligt att det rör sig om underuppgifter till en mer omfattande uppgift i projektet. Det kan du göra på två olika sätt:

  • Knapparna Dra in och Dra ut    Klicka till vänster om kryssrutan för den uppgift som du vill öka eller minska indraget för. Eller håll Ctrl intryckt och klicka till vänster om kryssrutan om du vill markera flera uppgifter. Sedan klickar du på Dra in eller Dra ut i gruppen Hierarki på fliken Uppgifter.

  • Kortkommandon    Tryck på Alt + Skift + högerpil om du vill dra in aktiviteten eller Alt + Skift + vänsterpil om du vill dra ut aktiviteten med uppgiften och.

Tips:  Du kan också göra indrag för underuppgifter direkt när du skapar dem. Klicka på Öppna meny (…) i uppgiftslistan för den uppgift som ska vara överordnad den underuppgift som du håller på att lägga till. Klicka sedan på Skapa underaktivitet i rutan som kommer upp.

Du kan också flytta uppgifter uppåt och nedåt i uppgiftslistan. Det kan du göra på tre olika sätt:

  • Dra    Klicka i utrymmet till vänster om kryssrutan för den aktivitet som du vill flytta. Markören förvandlas till en korspil. Klicka på och dra aktiviteten till den plats i aktivitetslistan där du vill att den aktivitet i listan. Uppgiftslistan måste vara öppet för redigering när du använder den här metoden.

  • Knapparna Flytta uppåt och Flytta nedåt    Klicka till vänster om kryssrutan, eller på bocken, för den uppgift som du vill flytta. Klicka sedan på Flytta uppåt eller Flytta nedåt i gruppen Hierarki på fliken Uppgifter för att flytta uppgiften i listan.

  • Kortkommandon   väljer du uppgiften som du vill flytta, och sedan trycker du på Alt + Skift + uppil om du flytta aktiviteten i listan eller tryck på Alt + Skift + nedpil om du flytta aktiviteten i listan. Uppgiftslistan måste vara öppet för redigering när du använder den här metoden.

Om en uppgift inte längre behövs i projektet kan du ta bort den från uppgiftslistan. Det kan du göra på tre olika sätt:

  • Kortkommandon    Markera den aktivitet som du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Uppgiftslistan måste vara öppet för redigering när du använder den här metoden.

  • Knappen Ta bort objekt    Klicka i utrymmet till vänster i kryssrutan eller markering för den aktivitet du tar bort eller håller du ned Ctrl och klicka i ett område till vänster om kryssrutan där du kan markera flera uppgifter. Klicka på Ta bort objekt på fliken aktiviteter i gruppen Hantera.

  • Öppna-menyn   Klicka påÖppna-menyn(...) för den aktivitet du tar bort och klicka sedan på rutan som visas,Öppna-menyn(...) igen. Klicka på Ta bort objekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders