Dokumentsamarbete och samtidig redigering

Dokumentsamarbete och samtidig redigering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Office och OneDrive eller SharePoint kan flera personer samarbeta i ett Word-dokument, Excel-kalkylblad eller en PowerPoint-presentation. När alla arbetar samtidigt kallas det för samtidig redigering.

Flaggor som visar att två författare arbetar i samma Word-dokument

Vad krävs för att använda samtidig redigering i ett dokument?

Samtidig redigering är tillgänglig för dokument som lagrats i OneDrive eller SharePoint. 

För att använda samtidig redigering med andra behöver du:    

  • Delad lagringsplats   OneDrive, OneDrive för företag, SharePoint Online och SharePoint Server är delade lagringsplatser där samtidig redigering är möjlig.

  • Program med funktioner för samtidig redigering    Samtidig redigering är tillgänglig i Word och PowerPoint för alla enheter och versioner senare än Office 2010. Excel-mobilappar och Excel 2016 med Office 365 har också funktioner för samtidig redigering.

  • Ett dokument med ett format som tillåter samtidig redigering    Samtidig redigering stöds bara för moderna filformat: .docx (Word), .pptx (PowerPoint) och .xlsx (Excel).

  • Behörighet för samtidig redigering    Alla som vill använda samtidig redigering måste ha behörighet att öppna och redigera dokumentet.

Skapa eller öppna dokument för samtidig redigering

Du kan skapa dokument i Office Online eller skrivbordsversionerna av Office. Dessa avsnitt tar upp hur du arbetar med samtidig redigering i dokument:

Dela dokument för att samarbeta eller använda samtidig redigering med andra

Grunden för samarbete och samtidig redigering är att dokument delas. I SharePoint, OneDrive och Office-appar kan du dela filer med andra.

Mer information om att dela dokument i OneDrive och SharePoint finns i dessa avsnitt:

När du öppnar ett delat dokument i ett skrivbordsprogram eller en mobilapp gör det inget om du är ansluten eller inte, du kan ändå fortsätta arbeta. Om andra redigerar samma dokument kan de inte se dina ändringar medan du är offline. När du ansluter till nätverket igen får du ett meddelande om alla ändringar som är tillgängliga och andra ser vad du har ändrat.

När du arbetar i Word är det stycke du arbetar i låst så att ingen annan kan skriva över det du arbetar med. När du arbetar offline med Word kan du arbeta i samma stycke som någon annan i gruppen. När du sparar ändringarna visas ett popup-meddelande om att det finns en konflikt. Du kan sedan klicka för att öppna en vy där du kan lösa eventuella problem.

Mening med konflikt i Word
En konflikt åtgärdas i Word 2016

Om du arbetar med en fil som finns i en synkroniseringsmappen (till exempel OneDrive eller OneDrive för företag ) synkroniserar när du är online igen, oavsett om programmet (Word eller PowerPoint) körs. När du återansluter synkroniseras automatiskt filen. Om det finns konflikter, får en avisering. Mer information finns i Synkronisera filer med Synkroniseringsklienten för OneDrive i Windows.

Som standard i SharePoint ärvs grupper och behörigheter som tilldelats till ett bibliotek där du lagra eller skapa ett dokument av alla dokument i biblioteket. På en gruppwebbplats där alla har läs-och skrivbehörighet kan vem som helst till exempel använder samtidig redigering. När ett SharePoint Online dokumentbibliotek med skrivskydd kan bara för att visa dokument, men ingen utan författaren kan göra ändringar såvida inte uttryckligen har bjudits in.

SharePoint-behörigheter ärvs men du kan ställa in andra behörigheter för specifika personer. Om ett SharePoint-bibliotek bara är konfigurerat för läsbehörighet kan du ge redigeringsbehörighet till vissa användare. Om biblioteket är konfigurerat för redigeringsbehörighet för alla kan du däremot inte begränsa användare så de endast har läsbehörighet. Du kan åsidosätta ärvda behörigheter med en högre behörighet men inte med en lägre behörighet. Mer information om behörigheter finns Förstå behörighetsnivåer i SharePoint

För SharePoint MySite, personligt bibliotek i OneDrive för företag eller OneDrive för konsumenter måste du aktivt dela filerna. Som standard kan de bara redigeras och läsas av bibliotekets ägare. Du kan välja vilka som ska kunna redigera enskilda filer genom att dela till personer eller grupper med redigeringsbehörighet. Mer information om delning finns i Dela filer och mappar i Office 365.

Även om du kan överföra filer via Word och PowerPoint 2007 eller tidigare till SharePoint Online eller OneDrive och öppna dem för redigering, du kan inte samtidig redigering av dessa dokument med dessa äldre program. När en användare öppnar ett dokument med Word eller PowerPoint 2007,SharePoint Online eller OneDrive skapas ett lås på dokumentet och hindrar andra användare av Office från att redigera dokumentet. Om du vill utnyttja bästa samtidig redigering i Word eller PowerPoint, vi rekommenderar att alla användare arbetar med minst Office 2010 på skrivbordet, Office Online, nyare Mac eller en mobilapp.

Ja, Microsoft har arbetat med mängder av partners över hela världen så att du använder samtidig redigering med Office Online. Kontrollera leverantören lagringsutrymme för att kontrollera om samtidig redigering med Office Online stöds.

Det finns inget stöd för tredjepartsleverantörer med skrivbordsversionen av Office eller andra plattformar och Microsoft har inte stöd för samtidig redigering av dokument lagrade på Google Drive.

Här är några länkar som hjälper dig att komma igång.

Om samtidig redigering inte fungerar korrekt kan det finnas flera orsaker. Mer information om felsökning av samtidig redigering och konfiguration finns i Felsöka samtidig redigering i Office.

Om du delat dokumenten med OneDrive eller OneDrive för företag kan du få ett e-postmeddelande om att dokumentet uppdaterats.

Andra ämnen som kan intressera dig

Om du inte använt Word Online eller Office Online kan du prova det här: Word Online. För att byta till en annan online-app klickar du på startikonen för app Startprogramsknappen och väljer en annan app.

För SharePoint-administratörer:

Obs!: Mer information om hur du samarbetar i dokument finns i hjälpen för Word, PowerPoint och Office Online. Mer information om hur du konfigurerar SharePoint för dokumentsamarbete och samtidig redigering finns på webbplatsen TechNet.

Obs!: Samtidig redigering är inte tillgängligt för dokument skyddade med Information Rights (IRM) eller Rights Management Service (RMS).

Uppdaterade oktober 2018.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×