Dokumentera och skriva ut databasdesignen

Dokumentera och skriva ut databasdesignen

I Microsoft Access kan du skriva ut dokumentation om databasens design och använda den använda som referens och för planering när du arbetar offline. Du kan t.ex. skriva ut tabellrelationerna i fönstret Relationer och skriva ut designegenskaperna för databasobjekt, t.ex. objektegenskaper.

Obs!: Fönstret Relationer är inte tillgängligt i webbdatabaser och webbappar.

Vad vill du göra?

Förbereda fönstret Relationer för utskrift

Skriva ut fönstret Relationer

Skriva ut designegenskaperna för databasobjekt med hjälp av Databasdokumenteraren

Förbereda fönstret Relationer för utskrift

I fönstret Relationer kan du visa, skapa och redigera relationerna mellan tabeller och frågor. Beroende på hur du konfigurerat fönstret Relationer, visas kanske inte alla relationer i databasen. Bestäm vilka relationer du vill dokumentera och konfigurera fönstret Relationer i enlighet innan du skriver ut tabellrelationerna. Du kan visa och dölja tabeller i fönstret Relationer, och du kan ändra tabellernas layout.

Visa eller dölja en tabell i fönstret Relationer

 1. På fliken Databasverktyg klickar du på Relationer.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa en tabell går du till fliken Design och i gruppen Relationer klickar du på Visa tabell. I dialogrutan Visa tabell lägger du sedan till den tabell du vill ha.

  • Om du vill dölja en tabell klickar du på den tabell som du vill dölja i fönstret Relationer och trycker på DEL.

 3. Spara ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

Flytta tabeller i fönstret Relationer

 1. Du kan flytta tabeller genom att dra dem till önskad plats i fönstret Relationer.

 2. Spara ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

Skriva ut fönstret Relationer

Du kan skapa en rapport som visar relationerna i databasen som de visas i fönstret Relationer. Den här rapporten har standardnamnet Relationer för databasens namn. Rapportens sidhuvud innehåller som standard rapportens namn och det datum när rapporten skapades.

Obs!: I funktionen Förhandsgranska finns inget bra sätt att redigera relationsrapporten. Du bör kontrollera att fönstret Relationer ser ut som du vill innan du skapar rapporten.

 1. Öppna Access-databasen som innehåller de relationer som du vill skriva ut.

 2. På fliken Databasverktyg klickar du på Relationer.

 3. På fliken Design, i gruppen Verktyg klickar du på Relationsrapport.

  En rapport som visar hur fönstret Relationer öppnas i förhandsgranskningsläge.

 4. Om du vill justera hur rapporten skrivs ut använder du kommandona på fliken Förhandsgranska.

 5. På fliken Förhandsgranska i gruppen Skriv ut klickar du på Skriv ut.

Skriva ut designegenskaperna för databasobjekt

Använd Databasdokumenteraren om du vill skriva ut designegenskaperna för databasobjekt.

 1. Öppna den databas som ska dokumenteras.

 2. På fliken Databasverktyg, i gruppen Analysera klickar du på Databasdokumenteraren.

 3. Klicka på den flik som motsvarar den typ av databasobjekt som ska dokumenteras i dialogrutan Dokumenteraren. Om du vill skapa en rapport för alla objekt i databasen klickar du på fliken Alla objekttyper.

 4. Markera ett eller flera av de objekt som visas på fliken. Om du vill markera alla objekt klickar du på Markera allt.

 5. Klicka på OK.

  I Databasdokumenteraren skapas en rapport som innehåller detaljerad information om vart och ett av de markerade objekten. Rapporten öppnas i förhandsgranskningsläget. Om du använder Databasdokumenteraren för till exempel ett dataregistreringsformulär innehåller den skapade rapporten data om hela registreringsformuläret, om varje sektion i formuläret och om alla knappar, etiketter, textrutor och andra kontroller i formuläret, samt eventuella kodmoduler och användarbehörigheter som är kopplade till formuläret.

 6. Om du vill skriva ut rapporten går du till fliken Förhandsgranska och i gruppen Skriv ut klickar du på Skriv ut.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×