Distributionsrådgivning för Office 365-tjänster

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Distributionsguiderna för Office 365 ger dig guidad support för att konfigurera Office 365. Välj en guide och logga in på Office 365. När du väljer de funktioner och alternativ du vill distribuera skapar guiden en stegindelad konfigurationsplan som är anpassad efter dina behov. Du får en komplett uppsättning instruktioner, videor, referensartiklar och skript. Guiden ändrar inga inställningar eller data för organisationen. I stället gör du själv ändringarna med vägledning av guiderna. Du kan använda guiderna när du vill, även vid planeringen och när du redan har konfigurerat tjänsterna, om du vill lära dig mer om funktionerna och alternativen i Office 365.

Snabbstartsguide för Small Business

Skapa, lagra och dela filer

Migrering av e-post

Säkerhet och identitet

Enhetssäkerhet

Kommunikation och onlinekonferenser

Affärsappar

Videor för IT-proffs

Genomgångar för användare

Snabbstartsguide för Small Business

Office 365 för småföretag

Om du har ett Office för företag-abonnemang och du vill komma igång snabbt kan du följa de här grundläggande konfigurationsstegen för e-post, molnlagring, gruppwebbplatser och Office-program.

Skapa, lagra och dela filer

OneDrive för företag

Snabbstartsguide för OneDrive för företag

Använd den här guiden för att snabbt komma igång med att lagra, dela och synkronisera filer i OneDrive för företag.

Office 365 ProPlus

Snabbstartsguide för Office ProPlus

Den här guiden leder dig genom stegen för att installera Office på en PC- eller Mac-dator för ditt företag och den innehåller tips om hur alla kan komma igång med Office.

Distributionsrådgivaren för Office 365 ProPlus

Office 365Distributionsrådgivaren för ProPlus hjälper dig att se till att användarna kommer igång med de senaste versionerna av Office. Den här rådgivaren vägleder dig igenom de olika stegen för att hjälpa användare att installera Office direkt från Office 365-portalen online, eller för att distribuera Office till användarna från en lokal plats. Instruktioner för hur du använder System Center Configuration Manager (SCCM), ett grupprincipstartskript, en operativsystemdiskavbildning eller delad aktivering för fjärrskrivbordstjänster ingår.

SharePoint Online

Snabbstartsguide för SharePoint Online

Den här snabbstartsguiden visar hur du konfigurerar SharePoint i molnet för lagring av dokument och innehållshantering. Den här grundläggande installationen är allt du behöver om du inte har en stor mängd data som ska migreras eller en lokal SharePoint-server som du vill fortsätta köra i en hybridkonfiguration.

Distributionsrådgivaren för SharePoint Online

Distributionsrådgivaren för SharePoint Online hjälper dig att välja det distributionsalternativ som fungerar bäst för din organisation och innehåller de steg som behövs för att konfigurera funktionerna i SharePoint Online så att de uppfyller företagets behov. Välj mellan molndistribution, hybriddistribution eller migrering från lokal plats till molnet. Följ sedan de stegvisa instruktionerna för att konfigurera SharePoint Online-funktioner som fillagring och delning, extern fildelning, webbplatssamlingar, globala inställningar och användarprofiler och din Office 365-gruppwebbplats

Migrering av e-post

Minimal eller express hybrid

Distributionsassistenten för minimal eller express hybrid

En minimal eller express hybriddistribution rekommenderas när du inte behöver alla funktioner för fullständig hybrid och du ännu inte har konfigurerat katalogsynkronisering eller en hybridmiljö. Den här assistenten hjälper dig att distribuera alternativet minimal hybrid för migrering och mottagarnas administration utan att behöva fullständiga hybrid eller alternativet express hybrid snabbt migrera alla användare i Office 365.

Exchange-migreringsrådgivare

Rådgivare för e-postmigrering i Office 365

Rådgivaren för e-postmigrering i Office 365 hjälper dig att avgöra hur du bör flytta användare och postlådor till Office 365. Rekommendationerna baseras på ditt aktuella e-postsystem, antalet användare och postlådor som du vill migrera och hur du planerar att hantera användare och användaråtkomst.

Stegvis migrering av Exchange

Assistenten för stegvis migrering av Exchange

Assistenten för stegvis migrering av Exchange hjälper dig att migrera dina postlådor till Office 365 i etapper över flera veckor eller månader. En stegvis migrering av Exchange rekommenderas när ditt befintliga e-postsystem är Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 och du vill flytta användarkonton och postlådeinnehåll till Office 365 i etapper över tid.

Snabb migrering av Exchange

Assistenten för snabb migrering av Exchange

Assistenten för snabb migrering av Exchange ger dig stegvisa instruktioner om hur du migrerar alla dina postlådor till Office 365 samtidigt. Använd den här typen av migrering om du har färre än 2 000 postlådor som du vill flytta på en gång och du kör Exchange 2003, Exchange 2007, Exchange 2010 eller Exchange 2013.

Exchange-hybrid

Exchange 2016-hybridassistenten

Exchange 2013-hybridassistenten

Exchange 2010-hybridassistenten

Exchange-hybridassistenterna hjälper dig att konfigurera en Exchange-hybridmiljö. I en hybridmiljö kan du ha en blandning av lokala postlådor och Office 365-postlådor samtidigt som du hanterar alla postlådorna från dina lokala servrar. De här guiderna innehåller stegvisa instruktioner för Exchange-hybridmigrering där du skapar egna Office 365-postlådor och konfigurerar katalogsynkronisering mellan Office 365 och din lokala miljö.

Gmail-migrering

Assistenten för Gmail-postlådemigrering

Använd assistenten för Gmail-postlådemigrering för att migrera dina Gmail-postlådor till Office 365. Du kan flytta Gmail-postlådor till Office 365 med hjälp av migreringsstegen för IMAP (Internet Message Access Protocol) som beskrivs i den här guiden. När du migrerar en användares Gmail-postlåda till Office 365 migreras e-postmeddelanden, men inte kontakter och kalenderobjekt. Den här guiden innehåller de ytterligare steg som krävs för att importera Gmail-kontakter och Google Kalender-objekt till Office 365.

Assistenten för Gmail-kontakter och -kalendrar

Assistenten för Gmail-kontakter och -kalendrar ger stegvisa instruktioner om hur du migrerar Gmail-kontakter och Google Kalender-objekt till Office 365. När du migrerar en användares Gmail-postlåda till Office 365 migreras e-postmeddelanden, men inte kontakter och kalenderobjekt. Den här guiden innehåller de steg som krävs för att importera Gmail-kontakter och Google Kalender-objekt till Office 365.

IMAP-migrering

Assistenten för IMAP-postlådemigrering

Assistenten för IMAP-postlådemigrering ger stegvisa instruktioner om hur du migrerar dina IMAP-postlådor (Internet Message Access Protocol) till Office 365 om ditt aktuella e-postsystem stöder IMAP. Kontakter och kalenderobjekt migreras inte under en IMAP-e-postmigrering, men guiden innehåller ytterligare steg som hjälper dig att importera kontakter och kalendrar till Office 365.

Säkerhet och identitet

Klassificering av Azure Active Directory ansluta (AAD Anslut)

Azure AD Connect klassificering

I Office 365 refererar katalogintegrering till synkronisering av användarens kontoinformation mellan din lokala katalogtjänst (Active Directory) och Office 365-katalogtjänsten (Azure Active Directory). Den här stegvisa guiden visar hur du lägger till information om användarkonton i Office 365 utan att manuellt skapa varje användare. Den också visar hur du konfigurerar hash-Lösenordssynkronisering eller vidarekoppling autentisering så att användare kan logga in på sin e-post och din domän använder samma lösenord. Om du väljer att konfigurera extern logga in med AD FS får den här guiden du även steg för att distribuera AD FS på en ny server eller i en befintlig Windows Server 2012 R2-servergrupp. AAD ansluta ersätter äldre versioner av identitet integreringsverktyg, till exempel DirSync och Azure AD-synkronisering, och används främst för att lägga till användare och andra data i Azure Active Directory för Office 365.

Azure

Azure AD Basic konfigurationsguiden för

Den grundläggande versionen av Azure Active Directory skapas funktioner som grupp-baserade access management Självbetjäning för återställning av lösenord för molnprogram och Azure Active Directory programmet Proxy för publicering av lokala webbprogram.

Installationsguiden för Azure AD Premium 

Installationsguiden för Azure AD Premium hjälper dig att aktivera funktioner i Azure Active Directory Premium (Azure AD Premium eller AADP), som möjliggör identitetshantering, t.ex. multifaktorautentisering, enkel inloggning (SSO), enhetsregistrering, lösenordshantering och grupphantering via självbetjäning, säkerhetsövervakning o.s.v.

Distributionsguiden för Azure Information Protection

Distributionsassistenten för Azure Information Protection hjälper dig att konfigurera IRM (Information Rights Management) så att känslig information som tillhör din organisation skyddas från obehörig åtkomst.

Verifiera din domän

Verifiera din domän i Office 365

Anpassa Office 365 genom att lägga till ditt eget domännamn (kallas även ditt webbplatsnamn).

Enhetssäkerhet

Microsoft Intune

Distributionsrådgivaren för Microsoft Intune

Distributionsrådgivaren för Microsoft Intune hjälper dig att konfigurera Intune så att du kan ge dina anställda tillgång till företagsprogram, data och resurser i stort sett oavsett var de befinner sig och på nästan alla enheter. Genom att konfigurera Intune får du mobil säkerhet, enhetsskydd och bättre skydd för företagsinformation. Intune tillhandahåller de här fördelarna via hantering av mobila enheter (MDM) eller hantering av mobilprogram (MAM) utan registrering.

Kommunikation och onlinekonferenser

Microsoft-team

Team distribution klassificering

Microsoft Teams är tjänsten chatt-postbaserat samarbete i Office 365 som tillhandahåller team arbetsytor för chattar, samtal, möten och privata meddelanden. Distribution advisor för team hjälper dig att konfigurera och konfigurera optimala grupper med Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive för företag och Office 365-grupper. Den innehåller information om hur du konfigurerar innehavare inställningar, grupper och kanaler för dina projekt, samtal och möten, meddelanden, flikar för snabb åtkomst till program, information botar och kopplingar till tjänster från tredje part.

Skype för företag

Snabbstartsguide för Skype för företag

Kom igång snabbt med Skype för företag för snabbmeddelanden, närvaro, onlinemöten och skärmdelning. Om du inte behöver avancerade funktioner är den här grundläggande installationen allt du behöver.

Distributionsrådgivaren för Skype för företag

Distributionsrådgivaren för Skype för företag hjälper dig att komma igång med Skype för företag – Online. Den här guiden visar hur du konfigurerar Skype för företag-funktioner, t.ex. snabbmeddelanden, onlinemöten, videokonferenser, PSTN-konferenser (över publikt telenät), PBX i molnet (privat telefonväxel) och sändningar av Skype-möten. Stegvisa instruktioner för att konfigurera en hybridmiljö där du ansluter Skype för företag – Online till din lokala Skype för företag-distribution ingår.

Yammer

Introduktion till Yammer: företagets sociala nätverk

Den här snabbstartsguiden visar hur du implementerar Yammer i organisationen. Om du inte har befintliga Yammer-nätverk att konsolidera eller migrera är den här grundläggande konfigurationen allt du behöver.

Installationsguiden för Yammer Enterprise

Installationsguiden för Yammer Enterprise hjälper din organisation att komma igång med Yammer Enterprise. Den innehåller instruktioner om hur du ansluter befintliga Yammer-nätverk till Office 365 och hur du konfigurerar en ny Yammer-domän. Den innehåller även en beskrivning av hur du kan konsolidera flera Yammer-nätverk till ett enda Yammer Enterprise-nätverk.

Affärsappar

Microsoft StaffHub konfigurationsguiden för

Microsoft StaffHub är en molnbaserad plattform som fungerar på alla enheter. Det ger firstline medarbetarna (anställda med roller som inte kräver en dator) och deras chefer att hantera SKIFT scheman, kommunicera med sina team och dela innehåll.

Videor för IT-proffs

Office 365 ProPlus

Klicka-och-kör och Office 365 ProPlus

Översikt över Office 365 ProPlus

Telemetri och Office 365 ProPlus

OneDrive för företag

Integreringsfördelar med OneDrive för företag

Skype för företag

Snabbstartsguide för Skype för företag-aktivering

Administrationscenter

Skapa användare i administratörscenter

DNS-poster och administratörscenter

Verifiera din domän i administratörscenter

Genomgångar för användare

I Genomgångar för Office 365-användare hittar du snabb vägledning om hur du exempelvis installerar Office 365-program på mobila enheter eller synkroniserar filer till OneDrive för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×