Distributionsgrupper

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Distributionsgrupper (kallas även distributionslistor) är gå till-lösning för Outlook Web App-användare kan kommunicera och samarbeta med kollegor och partner.

Obs!: Om du använder Outlook på webben, är Office 365-grupper tillgängliga för dig. Office 365 grupper påminner om distributionsgrupper som de kan du kommunicera med flera personer i ett e-postmeddelande, men de också levereras med en delad postlåda, kalender, dokumentbibliotek, anteckningsbok med mera. Mer information finns i Läs mer om Office 365-grupper.

I den här artikeln:

Skapa eller lämna en distributionsgrupp

Använd Skapa eller lämna en distributionsgruppom du vill visa och hantera de distributionsgrupper där du ingår.

Så här ansluter du till en distributionsgrupp:

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Grupper > Distributionsgrupper som jag ingår i.

 2. Välj Anslut Anslut till distributionsgrupp .

 3. Markera önskad distributionsgrupp i dialogrutan. Dus kan söka efter en grupp genom att skriva hela dess namn eller en del av det i sökfönstret och sedan välja sökikonen sök . Du rensar sökresultatet genom att välja Rensa ta bort .

 4. Markera den grupp du vill ansluta till.

 5. Välj Anslut Anslut till distributionsgrupp .

Så här lämnar du en distributionsgrupp:

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Grupper > där jag ingår.

 2. Markera den distributionsgrupp som du vill lämna.

 3. Välj Lämna Lämna distributionsgrupp .

Skapa och hantera distributionsgrupper

Med Skapa och hantera distributionsgrupper visas de distributionsgrupper som du står som ägare till. Använd det här alternativet om du vill skapa nya och hantera befintliga grupper som du äger.

Så här skapar du en ny grupp:

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Grupper > Distributionsgrupper som jag äger.

 2. Välj Ny .

 3. Ange informationen som behövs för att skapa distributionsgruppen i dialogrutan.

 4. Välj Spara.

Så här redigerar du en grupp eller granskar informationen om en grupp:

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Grupper > Distributionsgrupper som jag äger.

 2. Markera önskad distributionsgrupp i dialogrutan. Du kan söka efter en grupp genom att skriva hela dess namn eller en del av det i sökfönstret och sedan välja sökikonen sök . Du rensar sökresultatet genom att välja Rensa ta bort .

 3. Välj Redigera redigera .

 4. Gör önskade ändringar.

 5. Spara dina ändringar genom att välja Spara eller välj Avbryt om du inte vill spara.

Om du vill ta bort en grupp som du äger letar du reda på den i listan och väljer Ta bort ta bort .

Styra vem som kan skicka till en distributionsgrupp

När du har skapat en grupp kan du redigera den och ange vilka som får skicka meddelanden till gruppen. Som standard får bara personer i organisationen där du arbetar skicka till distributionsgrupper i organisationens adressbok.

Så anger du vilka som får skicka till gruppen:

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Grupper > Distributionsgrupper som jag äger.

 2. Markera distributionsgruppen vars inställningar du vill ändra.

 3. Välj Redigera redigera .

 4. Välj Leveranshantering.

 5. Välj inställningar för leveranshantering.

 6. Spara dina ändringar genom att välja Spara eller välj Avbryt om du inte vill spara.

Konfigurera en modererad distributionsgrupp

Meddelanden som skickas till en modererad distributionsgrupp kan granskas av en gruppmoderator innan de skickas till alla i gruppen. Om du äger en grupp kan du konfigurera modereringsregler för den.

Så här konfigurerar du en modererad distributionsgrupp

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ > Grupper > Distributionsgrupper som jag äger.

 2. Markera distributionsgruppen som du vill göra till en modererad grupp.

 3. Välj Redigera redigera .

 4. Välj Meddelandegodkännande.

 5. Välj önskade inställningar för godkännande av meddelanden och lägg till gruppmoderatorer.

 6. Spara dina ändringar genom att välja Spara eller välj Avbryt om du inte vill spara.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×