Distribuera sidor och avsnitt i Anteckningsbok för klassen

Distribuera sidor till enskilda elever

 1. Öppna klass antecknings boken och navigera till den sida du vill distribuera.

 2. Välj fliken antecknings bok för klassen och sedan distribuera sida > enskild distribution.

 3. Välj de elever som du vill distribuera sidan till med hjälp av kryss rutorna bredvid deras namn. Välj Nästa...

 4. Markera avsnittet i elev antecknings boken där du vill att sidan ska visas. Till exempel: test.

 5. Välj fördela.

Obs!: Välj Visa distribuerade sidor för att visa status uppdateringar för sidor som du har distribuerat till elever. Du kan stänga fönstret distribution när som helst och sidorna fortsätter att distribueras i bakgrunden.

Distribuera sidor till grupper av elever

Skapa och spara grupper av elever, så att du kan leverera olika innehåll baserat på en elevs behov eller små grupp projekt.

 1. Öppna klass antecknings boken och navigera till den sida du vill distribuera.

 2. Välj fliken antecknings bok för klassen och sedan distribuera sidan > grupp distribution.

 3. Om du inte har skapat några elev grupper ännu väljer du + ny grupp i fönstret grupp distribution.

 4. Ange ett namn för gruppen och välj elever som använder kryss rutorna bredvid deras namn.

 5. Välj Spara.

 6. Nu när den nya gruppen skapas väljer du pilen gå tillbaka . Markera kryss rutan bredvid gruppen och sedan Nästa.

 7. Markera det avsnitt i eleverna antecknings böcker där du vill att sidan ska visas. Till exempel: test.

 8. Välj fördela.

Obs!: Välj Visa distribuerade sidor för att visa status uppdateringar för sidor som du har distribuerat till elever. Du kan stänga fönstret distribution när som helst och sidorna fortsätter att distribueras i bakgrunden.

Om du vill skapa fler elev grupper upprepar du steg 2-5 ovan. Om du vill redigera en grupps namn eller medlemmar väljer du distribuera sida > grupp distribution. Välj pilen bredvid gruppens namn och sedan Redigera grupp. Spara ändringarna eller Välj ta bort om du vill ta bort gruppen.

Distribuera ett avsnitt

 1. Väljdistribuera nytt avsnitt > distribuera nytt avsnitt i menyfliksområdet antecknings bok för klassen.

 2. Namnge det nya avsnittet. Till exempel: Övningar.

  Knappen distribuera nytt avsnitt med list rutor med alternativ.

 3. Välj Skapa. Ett nytt tomt avsnitt skapas och överförs till varje elev i anteckningsboken för klassen.

Distribuera en avsnitts grupp

Avsnitts grupper är ett bra sätt att ordna enheter och ämnen med mycket innehåll. Skapa en ny avsnitts grupp och organisera i avsnitt på samma gång och sedan distribuera till elever.

 1. Välj distribuera nytt avsnitt > distribuera ny avsnitts grupp i menyfliksområdet antecknings bok för klassen.

  Knappen distribuera nytt avsnitt med list rutor med alternativ.

 2. Namnge den nya avsnitts gruppen och eventuella avsnitt som du vill använda. Välj + avsnitt för att lägga till fler avsnitt..

  Skriv namn för avsnitts gruppen och avsnitten.]

 3. Välj fördela. Den tomma avsnitts gruppen och alla avsnitt i den skapas och flyttas ut till varje elev i klass antecknings boken.

Dela sidor till alla elever i flera klasser samtidigt. Om du till exempel lär två geometri klasser kan du distribuera en åhörar kopia till båda klasserna samtidigt.

 1. Öppna klass antecknings boken och navigera till den sida du vill distribuera.

 2. Välj fliken antecknings bok för klassen och sedan distribuera sida > distribution av flera bärbara datorer.

  Knappen distribuera sida och klicka sedan på distribution av flera bärbara datorer.
 3. Välj de antecknings böcker du vill distribuera den här sidan till och välj sedan Nästa.

  Fönster för distributions val för flera bärbara datorer

Obs!: Välj Visa distribuerade sidor för att visa status uppdateringar för sidor som du har distribuerat till elever. Du kan stänga fönstret distribution när som helst och sidorna fortsätter att distribueras i bakgrunden.

Knappen Visa fördela sidor

Välj hur du vill distribuera anteckningsböcker för klassen:

Om du snabbt vill distribuera sidor eller innehåll direkt till elevavsnitt i anteckningsboken för klassen, högerklickar du på en sida, bild eller markera text och väljer Distribuera innehåll.

Distribuera en sida till alla elever i klassen

 1. Öppna den anteckningsbok för klassen som du vill distribuera från i OneNote.

 2. Välj de sidor som du vill distribuera i din anteckningsboks innehållsbibliotek eller samarbetsutrymme. Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned Skift-tangenten medan du markerar dem.

 3. Markera fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sida.

  Symboler i fliken Anteckningsbok för klassen inkluderar Distribuera sida, Distribuera nytt avsnitt och Distribuera innehållsbibliotek.
 4. Välj det anteckningsboksavsnitt som du vill kopiera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior. Alla elever får en kopia av sidan i avsnittet i avsnittet Åhörarkopior i anteckningsboken.

  Listrutan Distribuera sidor med Uppgifter, Kursanteckningar, Åhörarkopior, Kunskapsfrågor, Distribution till enskilda och grupper, Distribution till flera anteckningsböcker och Ångra siddistribution.

  Tips: Om du vill ångra din senaste siddistribution, välj Distribuera sida och sedan Ångra siddistribution. Sidan tas bort från alla elevanteckningsböcker såvida de inte har börjat redigera den.

Skapa ett nytt avsnitt eller en avsnittsgrupp för alla elever i klassen

 1. Välj Distribuera nytt avsnitt i anteckningsbokens menyfliksområde och sedan Distribuera nytt avsnitt eller Distribuera ny avsnittsgrupp.

 2. Namnge ditt nya avsnitt eller avsnittsgrupp. Till exempel: Övningar. Du kan välja en specifik avsnittsgrupp för det nya avsnittet genom att expandera Fler alternativ.

 3. Välj Skapa.

Dela hela innehållsbiblioteket för en anteckningsbok till en annan. Till exempel: Det är i början av kvartalet och du vill fylla den nya anteckningsboken Algebra 1 med samma material från det senaste kvartalets klass.

 1. Öppna skrivbordsversionen av OneNote och välj sedan fliken Anteckningsbok för klass.

 2. Välj det innehållsbibliotek du vill distribuera.

 3. Välj Distribuera innehållsbibliotek. (För Mac: Kopiera till innehållsbibliotek.) Använd kryssrutorna för att välja de avsnitt i innehållsbiblioteket som du vill distribuera.

  Symboler i fliken Anteckningsbok för klassen inkluderar Distribuera sida, Distribuera nytt avsnitt och Distribuera innehållsbibliotek.
 4. Välj den eller de anteckningsböcker du delar till och välj sedan Kopiera. Det kan ta en stund innan distributionen är klar.

  Rutan Distribuera innehållsbibliotek med en lista över delar i innehållsbiblioteket och en lista med klassanteckningsböcker som destinationer.

Dela sidor till alla elever i flera klasser samtidigt. Om du till exempel undervisar två algebraklasser kan du distribuera åhörarkopior till båda klasserna samtidigt.

 1. Öppna den klassanteckningsbok som innehåller de sidor eller avsnitt du vill distribuera.

 2. Välj de sidor du vill distribuera. Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned Skift-tangenten medan du markerar dem.

 3. Välj Distribuera sida i menyfliksområdet för Anteckningsblock för klassen och sedan Distribution till flera anteckningsböcker.

  Symboler i fliken Anteckningsbok för klassen inkluderar Distribuera sida, Distribuera nytt avsnitt och Distribuera innehållsbibliotek.
  Listrutan Distribuera sidor med Uppgifter, Kursanteckningar, Åhörarkopior, Kunskapsfrågor, Distribution till enskilda och grupper, Distribution till flera anteckningsböcker och Ångra siddistribution.

 4. Använd kryssrutorna för att välja de anteckningsböcker och de avsnitt du vill distribuera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior.

  Fönstret Distribution till flera anteckningsböcker i Anteckningsbok för klassen med en lista klassanteckningsböcker och en lista med destinationer i elevanteckningsböcker.
 5. Välj Kopiera.

Du kan också byta namn på/Hantera/lägga till elev avsnitt från hantera antecknings böcker.(http://www.OneNote.com/classnotebook/Notebook-Links)

Läs mer

Visa anteckningsböcker för elever i Klassanteckningsbok för Mac

Granska elevarbeten i OneNote för Mac

Ytterligare resurser för lärare

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×