Distribuera sidor och avsnitt i Anteckningsbok för klassen

Distribuera sidor och avsnitt i Anteckningsbok för klassen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. Öppna den anteckningsbok för klassen som du vill distribuera från i OneNote.

 2. Välj de sidor som du vill distribuera i din anteckningsboks innehållsbibliotek eller samarbetsutrymme.

 3. Markera fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sida.

  Sidan knappen Fördela

 4. Välj det anteckningsboksavsnitt som du vill kopiera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior. Alla elever får en kopia av sidan i avsnittet i avsnittet Åhörarkopior i anteckningsboken.

  Class_Notebook_Distribute_Page_Distribute

Obs!: Välj Visa distribuerade sidor du vill visa statusuppdateringar på sidor som du har distribuerat till elever. Du kan stänga fönstret fördelningen när som helst och sidor fortsätter distribuera i bakgrunden.

Visa distribuera knappen sidor
 1. Välj Distribuera nytt avsnitt i menyfliksområdet Anteckningsbok för klassen.

  Visa distribuera knappen sidor

 2. Namnge det nya avsnittet. Till exempel: Övningar.

 3. Välj Skapa. Ett nytt tomt avsnitt skapas och överförs till varje elev i anteckningsboken för klassen.

  Class_Notebook_Distribute_New_Section

Dela sidor till alla elever i flera klasser på samma gång. Du kan till exempel distribuera en åhörarkopia till båda kurser på en gång om du handlar om två geometriklasser.

 1. Öppna anteckningsboken för klassen och navigera till den sida du vill distribuera.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för klassenDistribuera sidan > Cross anteckningsbok fördelningen.

  Distribuera knappen sida och klicka sedan på korset anteckningsbok fördelningen
 3. Anteckningsböcker som du vill distribuera den här sidan till och välj sedan Nästa.

  Fönstret för Cross anteckningsbok fördelningen markeringen

Obs!: Välj Visa distribuerade sidor du vill visa statusuppdateringar på sidor som du har distribuerat till elever. Du kan stänga fönstret fördelningen när som helst och sidor fortsätter distribuera i bakgrunden.

Visa distribuera knappen sidor

Välj hur du vill distribuera anteckningsböcker för klassen:

Om du snabbt vill distribuera sidor eller innehåll direkt till elevavsnitt i anteckningsboken för klassen, högerklickar du på en sida, bild eller markera text och väljer Distribuera innehåll.

Distribuera en sida till alla elever i klassen

 1. Öppna den anteckningsbok för klassen som du vill distribuera från i OneNote.

 2. Välj de sidor som du vill distribuera i din anteckningsboks innehållsbibliotek eller samarbetsutrymme. Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned Skift-tangenten medan du markerar dem.

 3. Markera fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sida.

  Ikoner i fliken anteckningsbok för klassen inklusive distribuera sida
 4. Välj det anteckningsboksavsnitt som du vill kopiera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior. Alla elever får en kopia av sidan i avsnittet i avsnittet Åhörarkopior i anteckningsboken.

  Listrutan Distribuera sidor med Uppgifter, Kursanteckningar, Åhörarkopior, Kunskapsfrågor, Distribution till enskilda och grupper, Distribution till flera anteckningsböcker och Ångra siddistribution.

  Tips: Om du vill ångra din senaste siddistribution, välj Distribuera sida och sedan Ångra siddistribution. Sidan tas bort från alla elevanteckningsböcker såvida de inte har börjat redigera den.

Skapa ett nytt avsnitt eller en avsnittsgrupp för alla elever i klassen

 1. Välj Distribuera nytt avsnitt i anteckningsbokens menyfliksområde och sedan Distribuera nytt avsnitt eller Distribuera ny avsnittsgrupp.

 2. Namnge ditt nya avsnitt eller avsnittsgrupp. Till exempel: Övningar. Du kan välja en specifik avsnittsgrupp för det nya avsnittet genom att expandera Fler alternativ.

 3. Välj Skapa.

Dela hela innehållsbiblioteket för en anteckningsbok till en annan. Till exempel: Det är i början av kvartalet och du vill fylla den nya anteckningsboken Algebra 1 med samma material från det senaste kvartalets klass.

 1. Öppna skrivbordsversionen av OneNote och välj sedan fliken Anteckningsbok för klass.

 2. Välj det innehållsbibliotek du vill distribuera.

 3. Välj Distribuera innehållsbibliotek. (För Mac: Kopiera till innehållsbibliotek.) Använd kryssrutorna för att välja de avsnitt i innehållsbiblioteket som du vill distribuera.

  Ikoner i fliken anteckningsbok för klassen inklusive distribuera sida
 4. Välj den eller de anteckningsböcker du delar till och välj sedan Kopiera. Det kan ta en stund innan distributionen är klar.

  Distribuera innehållsbibliotek fönstret med en lista över innehållsbibliotek avsnitt och en lista med Klassanteckningsböcker som mål.

Dela sidor till alla elever i flera klasser samtidigt. Om du till exempel undervisar två algebraklasser kan du distribuera åhörarkopior till båda klasserna samtidigt.

 1. Öppna den klassanteckningsbok som innehåller de sidor eller avsnitt du vill distribuera.

 2. Välj de sidor du vill distribuera. Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned Skift-tangenten medan du markerar dem.

 3. Välj Distribuera sida i menyfliksområdet för Anteckningsblock för klassen och sedan Distribution till flera anteckningsböcker.

  Ikoner i fliken anteckningsbok för klassen inklusive distribuera sida
  Listrutan Distribuera sidor med Uppgifter, Kursanteckningar, Åhörarkopior, Kunskapsfrågor, Distribution till enskilda och grupper, Distribution till flera anteckningsböcker och Ångra siddistribution.

 4. Använd kryssrutorna för att välja de anteckningsböcker och de avsnitt du vill distribuera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior.

  Cross anteckningsbok fördelningen fönster i anteckningsbok för klassen med en lista över anteckningsböcker för klasser med kryssrutor och en lista över elevavsnitt anteckningsbok mål.
 5. Välj Kopiera.

Du kan också byta namn på/Hantera/Lägg till Elevavsnitt från hantera anteckningsböcker. (http://www.onenote.com/classnotebook/notebook-links)

Läs mer

Visa anteckningsböcker för elever i Klassanteckningsbok för Mac

Granska elevarbeten i OneNote för Mac

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×