Distribuera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i företagsmiljö

Senast uppdaterad: januari 2018

Den här artikeln är avsedd för IT-administratörer som distribuerar ny synkroniseringsklient för OneDrive till OneDrive för företag-användare i arbets- eller skolmiljöer. Om du vill installera OneDrive-synkroniseringsklient själv laddar du ned den och läser artikeln Komma igång.

I den här artikeln:

Programvarukrav

OneDrive-synkroniseringsklient (OneDrive.exe) stöds på:

OneDrive-synkroniseringsklient stöder ännu inte lokala instanser av OneDrive för företag (när din organisation inte prenumererar på Office 365). Mer information om restriktioner och begränsningar för OneDrive-synkroniseringsklient finns i Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar filer och mappar med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Planering

När användarna konfigurerar OneDrive-synkroniseringsklient laddas allt ned till deras OneDrive. Ett stort antal filöverföringar kan påverka nätverkets prestanda negativt. Vi rekommenderar att du använder en fasad distribution för att undvika problem med prestanda när du distribuerar till ett stort antal användare.

Ytterligare saker du kan tänka på är:

 • Identifiera potentiella flaskhalsar tidigt – överväg att göra särskilda hänsynstaganden för grupper av användare som har ett stort antal stora filer. Exempelvis kan videoavdelningsanvändare ha ett stort antal stora videofiler som de behöver synkronisera till OneDrive. Du kan överväga att be dem synkronisera sina filer vid tidpunkter då nätverkstrafiken är låg.

 • Övervaka prestanda – om du utför en fasad distribution bör du övervaka nätverkets prestandanivåer vid den första distributionen. Du kan använda informationen för att justera nästa uppsättning distributioner.

 • Informera användarna om distributionen – se till att användarna tydligt förstår vad som förväntas av dem för att distributionsplanens tidsschema ska kunna hållas. Innan distributionen påbörjas bör du informera dem om vad de ska göra när de ser installationsprogrammet för OneDrive och vem de ska vända sig till om de stöter på problem.

Översikt över distributionsprocessen

Det finns tre steg i processen:

 1. Installera OneDrive.exe på användarnas datorer.

 2. Starta OneDrive-processerna och be eventuellt användarna att logga in med sitt arbets- eller skolkonto.

 3. Konfigurera uppdateringsringen (valfritt).

Viktigt!: Om användarna för närvarande använder synkroniseringsklienten för OneDrive för företag (Groove.exe) och du vill flytta dem till OneDrive-synkroniseringsklient läser du Övergång från den föregående synkroniseringsklienten för OneDrive för företag innan du fortsätter.

Steg 1: Installera Onedrive.exe

I de flesta fall kan du distribuera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive för företag på samma sätt som du brukar installera program på enheter i din organisation. Om du distribuerar till ett stort antal användare är det bra om du känner till verktyg för företagsdistribution som System Center Configuration Manager (SCCM) för att distribuera .exe-filer och ändra lokala systemregister.

Kontrollera om användarna redan har OneDrive-synkroniseringsklient

Om datorerna inom organisationen använder Windows 10 har de redan den nya synkroniseringsklienten installerad. Om datorerna har Office 2016 eller Office 2013 (Home & Student, Home & Business, Professional, Personal, Home eller University) installerat kan de också ha den nya synkroniseringsklienten. Office installeras per dator, medan OneDrive måste installeras per användare. Om du planerar att distribuera Office i organisationen måste du distribuera OneDrive.exe separat för ytterligare användare på enskilda datorer.

Distribuera eventuella administrativa inställningar

Om du vill ange registernycklar på datorer på din domän ska du installera OneDrive och kopiera filerna OneDrive.admx och OneDrive.adml från %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ till ditt centrala grupprinciparkiv. Mer information finns i avsnittet Använda grupprincip för att styra inställningar för OneDrive-synkroniseringsklienten

Använda System Center Configuration Manager för att distribuera OneDrive-synkroniseringsklient

OneDriveSetup.exe-installationsprogrammet för Windows kan sparas på en lokal nätverksresurs för distribution via System Center Configuration Manager. Ladda ned OneDriveSetup.exe-installationsprogrammet för Windows. Lär dig mer om programhantering i Konfigurationshanteraren.

Tips: Prova SCCM-exempelpaketet. Uppdatera bara sökvägen till OneDrive.exe och programmets ägare.

Installera OneDrive-synkroniseringsklient i Windows genom att köra följande kommando med hjälp av System Center Configuration Manager:

Kör <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /silent

(där pathToExecutable är en plats på den lokala datorn eller en tillgänglig nätverksresurs).

Meddelanden: 

 • Det här kommandot måste köras när användaren loggar in och med administratörsbehörighet. Det måste köras för varje användare på datorn.

 • Om du kör kommandot utan kommandoradsparameter kan användarna se installationsstatus. Efter installationen kör OneDriveSetup.exe automatiskt OneDrive.exe och visar installationsprogrammet för OneDrive för användarna. Om du kör kommandot med parametern /silent installeras OneDrive.exe transparent och installationsprogrammet för OneDrive visas inte. Du måste köra OneDrive.exe med ytterligare ett kommando. Om du vill styra lanseringen av OneDrive i hela organisationen rekommenderar vi att du använder parametern /silent.

Installationsprogrammet installerar den körbara filen OneDrive i katalogen %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Distribuera RMS-klienten för att aktivera synkronisering av IRM-skyddade filer

Den nya OneDrive-synkroniseringsklienten för Windows har nu stöd för synkronisering av IRM-skyddade SharePoint-dokumentbibliotek och OneDrive-platser. Om du vill skapa en smidig IRM-synkronisering för användarna distribuerar du den senaste Rights Management Service (RMS)-klienten till användarnas datorer.

Om du vill göra en obevakad installation av klienten på datorerna använder du växeln /qn som en del av kommandoradsalternativen för verktyget Microsoft Windows Installer (Msiexec.exe). Följande kommando visar till exempel obevakat läge för installationen (förutsatt att installationspaketet för RMS-klienten redan laddats ned till C:\Nedladdningar)

msiexec /qn c:\nedladdningar\setup.msi

Du kan ha installationsfilen på en nätverksresurs och använda hanterad programdistribution för att köra kommandot msiexec.

Obs!: Synkroniseringsklienten har inte stöd för IRM-principer som anger en tidsgräns för åtkomstbehörighet för dokumentet.

Steg 2: Hjälp användarna att logga in

OneDrive har inte stöd för enkel inloggning med hjälp av befintliga Office- eller Windows-autentiseringsuppgifter, men du hjälpa användarna att logga in på synkroniseringsklienten på följande sätt:

 • Använd följande URL för att starta installationsprogrammet för OneDrive på användarnas datorer. När användarna klickar för att påbörja installationen visas ett fönster för inloggning där användarna kan ange e-postadress.

  odopen://launch

 • Använd följande URL med varje användares e-postadress för att starta installationsprogrammet och fylla i användarnas e-postadresser i inloggningsfönstret i förväg.

  odopen://sync?useremail=användarepost@organization.com

Om du automatiskt vill konfigurera en SharePoint-webbplats så att den synkroniseras kan du använda webbadressen nedan som en guide för att skapa sökvägen till den SharePoint-webbplats du vill synkronisera automatiskt. Ersätt HÄR med rätt värden för varje komponent av webbadressen.

Obs! Ersätt specialtecken som punkt (.), bindestreck (-) och snabel-a (@) med motsvarande kodade värden. Om webbadressen till exempel innehåller ett bindestreck ska du ersätta ett bindestreck med dess kodade värde % 2D. Dessutom behöver du kunskap om CSOM (Client Side Object Model) för att fråga gruppwebbplatsen och fastställa lämplig SiteID, WebID och ListID för att skapa rätt webbadress.

odopen://sync/?siteId=SiteID_HÄR&webId=WebID_HÄR&listId=ListID_HÄR&userEmail=UserEmail_HÄR&webUrl=WebURL_HÄR"

 • Kör följande kommando med hjälp av System Center Configuration Manager-skript (SCCM): %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe

  Då startas OneDrive-processen. Om användarna inte har konfigurerat några konton visas installationsprogrammet för OneDrive. Du kan visa installationsprogrammet för OneDrive specifikt för de användare som inte har konfigurerat ett konto för klientorganisationen genom att använda kommandoradsparametern /configure_business:<tenantId>

Meddelanden: 

 • När du använder System Center Configuration Manager ska du se till att OneDrive.exe körs med användarbehörighet (inte som administratör).

 • Om du behöver hjälp med att hitta ditt klientorganisations-ID går du till Hitta klientorganisations-ID för Office 365.

Steg 3: Konfigurera uppdateringsringen (valfritt)

Om du vill fördröja uppdateringar av synkroniseringsklienten för OneDrive och styra deras distribution till användarna kan du växla från produktionsuppdateringsringen till Enterprise-uppdateringsringen. Mer information om uppdateringsringarna och hur synkroniseringsklienten söker efter uppdateringar finns i artikeln om uppdateringsprocessen för OneDrive-synkroniseringsklienten.

Om du vill konfigurera uppdateringsringen med grupprincipen aktiverar du inställningen Fördröj uppdateringen av OneDrive.exe till den andra versionsvågen. Mer information om inställningen finns i Använda grupprincip för att styra inställningar för OneDrive-synkroniseringsklienten.

Mer information finns i

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar filer och mappar med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×