Dispositionsnivå (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet Dispositionsnivå visar vilken plats en aktivitet eller tilldelning har i projektets dispositionshierarki. Dispositionsnivån visas i form av ett tal. Antalet dispositionsnivåer som kan anges är praktiskt taget obegränsat.

Det finns flera kategorier av fälten Dispositionsnivå.

Datatyp    Heltal

Dispositionsnivå (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Project tilldelas ett värde i fältet Dispositionsnivå enligt aktivitetens dispositionsnivå i projektets dispositionshierarki. En aktivitet med dispositionsnivå 1 är på den högsta nivån i dispositionen, det vill säga den har inga sammanfattningsaktiviteter ovanför. En aktivitet med dispositionsnivå 10, till exempel har nio sammanfattningsaktiviteter ovanför. Det kan också ha valfritt antal underaktiviteter under den.

Bästa användning    Lägg till fältet Dispositionsnivå i en aktivitetsvy när du vill visa eller filtrera aktivitetens placering i projektets dispositionsstruktur.

Exempel    Aktiviteten "Forskningskostnader" är en underaktivitet till sammanfattningsaktiviteten "Skriva förslag" som i sin tur är underaktivitet till sammanfattningsaktiviteten "Utveckla nya konton". Om du lägger in fältet Dispositionsnivå i aktivitetslistvyn ser du att sammanfattningsaktiviteten "Utveckla nya konton" har dispositionsnivå 1. Dess underaktivitet "Skriva förslag" har dispositionsnivå 2, och aktiviteten "Forskningskostnader" under den har dispositionsnivå 3.

Obs!    Du kan ange hur många dispositionsnivåer som du vill visa för aktiviteterna.

Dispositionsnivå (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Project tilldelas fältet Dispositionsnivå ett värde som motsvarar den dispositionsnivå som tilldelningen har i projektets dispositionshierarki. En aktivitet med dispositionsnivå 1 befinner sig på den högsta nivån i dispositionen, vilket betyder att den inte har några sammanfattningsaktiviteter ovanför sig, medan en aktivitet med dispositionsnivå 10 styrs av nio olika sammanfattningsaktiviteter. Aktiviteten kan också ha ett obegränsat antal underaktiviteter under sig.

Bästa användning    Lägg till fältet Dispositionsnivå i listdelen i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa tilldelningens position eller djup i dispositionsstrukturen.

Exempel    Per har tilldelats aktiviteten Skriva förslag som är en underaktivitet till sammanfattningsaktiviteten Utveckla nya konton. Om du lägger till fältet Dispositionsnivå i vyn Aktivitetsanvändning ser du att sammanfattningsaktiviteten Utveckla nya konton har dispositionsnivå 1. Aktiviteten Skriva förslag har dispositionsnivån 2. Pers tilldelningsrad har dispositionsnivån 3.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×