Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Dispositionskod

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beskrivning    De anpassade fälten Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet innehåller en alfanumerisk kod som representerar en platt lista eller hierarkisk struktur över aktiviteter (till exempel koder för kostnadsredovisning som är kopplade till aktiviteter). Dispositionskoder är anpassade taggar för aktiviteter som har vissa gemensamma drag. Taggarna kan användas för att gruppera aktiviteter på en mängd olika sätt och för att visa sammanfattad, det vill säga upplyft, information om en gruppering. Fälten Dispositionskod för företagsaktivitet definieras av projektadministratören eller andra personer som har administrativ behörighet. Fälten görs sedan tillgängliga för alla användare i företaget.

Beräkning    Beroende på hur fälten Dispositionskod för företagsaktivitet har anpassats kan innehållet definieras med formler eller andra villkor för visning av resultat.

Rekommenderad användning    Lägg till ett definierat och tillgängligt fält i uppsättningen Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet i en aktivitetsvy. Du kan också gruppera, filtrera och sortera aktiviteter efter dispositionskoden, som kan representera organisationsstrukturen, jobbkoder eller koder för kostnadsredovisning. Om du vill visa en lista över företagets tillgängliga resursfält klickar du på fliken Anpassade fält i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Exempel    Du är projektadministratör. I projektplanen vill projektgranskarna ha en funktion som visar aktiviteter som grupperas och sammanfattas efter kostnadsställen. Därför definierar du fältet Dispositionskod 1 för företagsaktivitet i den utcheckade globala företagsmallen. Därefter checkar du in företagets globala mall igen, så att det nya fältet blir tillgängligt för alla användare.

Du är projektgranskare och upptäcker att ett nytt Dispositionskod för företagsaktivitet-fält är tillgängligt: Fältet Aktivitetskostnadskod har definierats för fältet Dispositionskod 1 för företagsaktivitet. Med hjälp av fältet visar du aktiviteter grupperade efter kostnadsställen och sammanfattad information som baseras på den aktuella strukturen.

Obs!    Bara personer med behörighet för att spara företagets globala mall (till exempel projektledaradministratören) kan checka ut och redigera objekt i företagets globala mall. Alla användare i företaget kan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×