Dialogrutan Strukturkoddefinition

Använd dialog rutan struktur kod definition för att skapa, granska eller omarbeta ett enhetligt WBS kod format eller en mask. Strukturkoder är i allmänhet unika, det vill säga varje aktivitet har en separat strukturkod. Det är mest praktiskt att använda struktur fältet om ditt företag använder ett specifikt struktur kod system för projekt hantering. Du kan:

  • Definiera ett struktur kods format, inklusive sekvens, längd och avgränsare för struktur koden.

  • Representera aktiviteternas positioner inom den hierarkiska strukturen i projektet.

  • Använd ett specifikt format som är lämpligt för att Visa projektet.

Dialogrutans plats

Du öppnar den här dialog rutan genom att gå till menyn projekt och peka på strukturoch sedan klicka på definiera kod.

Information

STRUKTUR kods förhands granskning och prefix

Förhandsgranska kod     Visar ett exempel på en struktur kod med de alternativ du har angett.

Prefix för projekt kod     Definierar ett prefix som läggs till före struktur koden för varje aktivitet i det aktiva projektet.

Kod mask tabell

Använd tabellen kod mask för att definiera dina struktur koder. Ange en annan rad för varje struktur nivå du definierar. Varje nivå i sekvens bygger på den andra för att skapa hela struktur kods masken.

Nivå    Anger den dispositions nivå som motsvarar struktur kod masken som definieras. Det här fältet ökar automatiskt när du anger varje ytterligare kodmask.

Aktivitetssekvenser    Ange tecken typen för kod masken. Alternativen är tal (ordnade), versaler (ordnade), gemener (ordnade)och tecken (oordnade).

Maxlängd     Ange ett tal som representerar den obligatoriska längden för den här struktur koden. Klicka på valfri om struktur koden kan vara valfri längd. Den maximala längden för hela struktur koden är 255 tecken.

Avgränsare     Ange tecknet för att avgränsa struktur kods nivåerna. Standardavgränsaren är en punkt.

Kryssrutor

Generera struktur kod för ny aktivitet     Anger att Microsoft Office Project skapar en struktur kod när du skapar en ny uppgift.

Verifiera att nya struktur koder är unika     Framtvingar unika ändringar när du redigerar en struktur kod för en aktivitet. Om du anger en struktur kod som redan används i projektet visas ett meddelande som visar att koden är en dubblett.

Meddelanden: 

  • Om du vill tilldela en aktivitet en struktur kod i en aktivitets lista klickar du på fältet till höger om den plats där du vill infoga struktur kods fältet. Klicka på kolumnInfoga -menyn. I rutan fält namn klickar du på struktur. STRUKTUR koden visas för varje aktivitet, motsvarande aktivitetens dispositions nivå.

  • Om du vill sortera efter struktur kod pekar du på Sorteraprojekt -menyn och klickar sedan på Sortera efter. I rutan Sortera efter klickar du på struktur.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×