Dialogrutan Strukturkoddefinition

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd dialogrutan Strukturkoddefinition när du vill skapa, granska eller ändra kodformatet för en WBS eller kodmask. Strukturkoder är vanligtvis unika, d.v.s. varje aktivitet har en separat strukturkod. Det är mest användbart att använda strukturfält om företaget använder ett visst strukturkodssystem för projektledning. Du kan göra följande:

  • Definiera ett strukturkodsformat, t.ex. sekvens, längd och avgränsare för strukturkoden.

  • Representera aktiviteternas placering inom den hierarkiska strukturen i projektet.

  • Använda ett specifikt format som passar det sätt som du visar projektet på.

Dialogrutans plats

När du vill öppna den här dialogrutan från en aktivitetsvy pekar du på StrukturProjekt-menyn och klickar sedan på Definiera kod.

Information

Förhandsgranskning och prefix för strukturkod

Förhandsgranska kod     Visar ett exempel på strukturkod med de alternativ som du har angett.

Projektkodsprefix     Anger ett prefix som läggs till före strukturkoden för varje aktivitet i det aktiva projektet.

Kodmask tabell

Använd tabellen för kodmasker när du vill definiera strukturkoder. Ange en ny rad för varje strukturkod som du definierar. Varje nivå i följd bygger på den andra så att en fullständig strukturkodmask skapas.

Nivå    Anger dispositionsnivån som motsvarar den strukturkodmask som definieras. Det här fältet ökas automatiskt för varje ytterligare kodmask som du anger.

Sekvens    Ange teckentyp för kodmasken. Alternativen är Tal (ordnade), Versaler (ordnade), Gemener (ordnade) och Tecken (oordnade).

Längd     Ange ett tal som motsvarar den längd som behövs för den här nivån av strukturkod. Klicka på Valfri om strukturkoden kan ha vilken längd som helst. Den maximala längden för hela strukturkoden är 255 tecken.

Avgränsare     Ange det tecken som avgränsar nivåerna i strukturkoden. Standardavgränsaren är en punkt.

Kryssrutor

Generera strukturkod för ny aktivitet     Anger att en strukturkod genereras när du skapar en ny aktivitet.

Verifiera att nya strukturkoder är unika     Kontrollerar att koden är unik när du redigerar en strukturkod för en aktivitet. Om du anger en strukturkod som redan används i projektet visas ett meddelande som anger att koden är en dubblett.

  • Om du vill tilldela en aktivitet en strukturkod i en aktivitetsvy klickar du på fältet till höger om den plats där du vill infoga strukturkodsfältet. Klicka på KolumnInfoga-menyn. Klicka på Strukturkod i rutan Fält. Strukturkoden visas för varje aktivitet, på motsvarande dispositionsnivå för aktiviteten.

  • Peka på SorteraProjekt-menyn och klicka sedan på Sortera efter om du vill sortera efter strukturkod. Klicka på Strukturkod i rutan Sortera efter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×