Dialogrutan Navigeringsalternativ

Använd dialogrutan Navigeringsalternativ i Access till att visa eller dölja grupperna med databasobjekt som visas i navigeringsfönstret. Du kan också använda dialogrutan till att skapa och hantera anpassade kategorier och grupper, för att konfigurera visningsalternativ för navigeringsfönstret och för att kontrollera om du öppnar databasobjekten i fönstret med enkel- eller dubbelklick på musen.

Du kan öppna dialogrutan Navigeringsalternativ i Access genom att göra följande:

  • Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Access-alternativ. Klicka på fliken Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ och klicka sedan på Navigeringsalternativ i avsnittet Navigering.

  • Högerklicka högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

Grupperingsalternativ

Använd objekten i det här avsnittet för att visa eller dölja grupperna i de fördefinierade kategorierna som anges i Access och för att skapa och hantera anpassade kategorier och grupper.

Kategorier

Visar de fördefinierade och anpassade kategorierna i den öppna databasen. När du väljer en kategori tilldelas grupperna till den i avsnittet Grupper för – till exempel Grupper för ”tabeller och vyer”. Du kan visa eller dölja en grupp genom att markera eller avmarkera kryssrutan bredvid den.

Du kan även ändra ordningen på någon av de anpassade kategorierna i listan Grupper för – det vill säga flytta dem uppåt eller nedåt i listan. Det kan du göra genom att välja den anpassade kategorin i listan och sedan klicka på uppåt- eller nedåtpilen som visas bredvid den.

Kontroller för att ändra ordning på grupper i en kategori

Om du väljer kategorin Tabeller och relaterade vyer kan du ändra ordningen på några av dess grupper. Det kan du göra genom att klicka på kategorin och sedan, i fönstret Grupper för, klicka på gruppen du vill flytta och använda uppåt- eller nedåtpilen för att ändra ordningen på gruppen.

Det är viktigt att observera att du inte kan ta bort en fördefinierad kategori eller grupperna i den kategorin men du kan förhindra att fördefinierade grupper visas i navigeringsfönstret. För att skilja mellan fördefinierade och anpassade kategorier ska du vara uppmärksam på knapparna under avsnittet Kategorier. Om knapparna Ta bort objekt och Byt namn på objekt är aktiverade när du väljer en kategori betyder det att du har valt en anpassad kategori.

Lägg till objekt    Klicka här om du vill skapa en ny anpassad kategori.

Ta bort objekt    Klicka här o du vill ta bort en anpassad kategori. Dessa knappar aktiveras bara när du väljer en anpassad kategori.

Byt namn på objekt    Klicka här om du vill byta namn på ett objekt. Dessa knappar aktiveras bara när du väljer en anpassad kategori.

Grupper för

Visar gruppen eller grupperna som är tilldelade till kategorin som har valts i avsnittet Kategorier. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid en grupp för att visa eller dölja den guppen i navigeringsfönstret. För att skilja mellan fördefinierade och anpassade grupper ska du vara uppmärksam på knapparna under avsnittet. Om knapparna Ta bort grupp och Byt namn på grupp är aktiverade betyder det att du har valt en grupp i en anpassad kategori.

Du kan även ändra ordningen på grupperna i en anpassad kategori, plus grupperna i den fördefinierade gruppen Tabeller och vyer. Det kan du göra genom att välja den anpassade kategorin, välja den grupp du vill flytta och sedan klicka på uppåt- eller nedåtpilen som visas bredvid den.

Kontroller för att ändra ordning på grupper i en kategori

Lägg till grupp    Klicka här om du vill lägga till en eller flera anpassade grupper i en anpassad kategori. Dessa knappar aktiveras bara när du väljer en anpassad kategori.

Ta bort grupp     Klicka här om du vill ta bort den valda anpassade gruppen. Dessa knappar aktiveras bara när du väljer en anpassad grupp.

Byt namn på grupp    Klicka här om du vill byta namn på en anpassad grupp. Dessa knappar aktiveras bara när du väljer en anpassad grupp.

Visningsalternativ

Visa dolda objekt

Visa dolda databasobjekt i navigeringsfönstret. Kryssrutan är avmarkerad som standard.

Visa systemobjekt

Visar systemtabeller och andra systemobjekt i navigeringsfönstret. Kryssrutan är avmarkerad som standard.

Obs!: Som standard är vissa systemobjekt dolda i Access. Om du vill se alla systemobjekt måste du även aktivera alternativet Visa dolda objekt.

Öppna objekt med

Enkelklick

Du kan öppna tabeller, formulär, frågor och andra objekt i en databas med ett enda musklick. Standardinställningen är dubbelklick.

Dubbelklick

Du kan öppna tabeller, formulär, frågor och andra objekt i en databas med dubbelklick på musen. Standardinställningen är dubbelklick.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×