Dialogrutan Navigeringsalternativ

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd dialogrutan Navigeringsalternativ för att visa eller dölja grupper av databasobjekt som visas i navigeringsfönstret, hantera egna kategorier och grupper, ange visningsalternativ och öppna databasobjekt i navigeringsfönstret med enkla eller dubbla mus klick.

Dialogrutan navigeringsalternativ

Välj en kategori på vänster om du vill visa tilldelade grupper till höger.

Grundläggande information finns i använda navigeringsfönstret och Anpassa navigeringsfönstret.

Grupperingsalternativ

Använd de här alternativen för att visa eller dölja grupper i de fördefinierade kategorierna och för att skapa och hantera egna kategorier och grupper.

Kategorier

Om du vill hantera fördefinierade och anpassade kategorier i Navigeringsfönstret, gör du följande:

 • Välj en kategori om du vill se de grupper som tilldelats en kategori i avsnittet grupper för <Category Name> .

  Om du väljer tabeller och relaterade vyer under kategorier, visas till exempel en lista över tilldelade objekt under grupper för ”tabeller och relaterade”.

 • Om du vill ordna om listan med egna kategorier om någon har definierats, Välj ett, och klicka på uppilen eller nedåtpil. I exemplet nedan har en egen kategori för alla Northwind Traders objekt:

  Kontroller för att ändra ordning kategorier

  Obs!    Du kan inte ändra ordning på fördefinierade kategorier av tabeller och relaterade vyer och Objekttyp som vanligtvis visas högst upp i Navigeringsfönstretoch i listan kategorier .

 • Om du vill ändra egna kategorier, gör du följande:

  • Lägg till   Om du vill skapa en ny egen kategori, väljer du Lägg till objekt och ange namnet i rutan.

  • Ta bort    Om du vill ta bort en egen kategori, väljer du Ta bort objektoch sedan bekräfta åtgärden.

  • Byt namn   Att byta namn på en egen kategori, Välj Byt namn på objekt och skriv sedan namnet.

  Obs!    Du kan inte ändra fördefinierade kategorier, tabeller och relaterade vyer och Objekttyp.

Grupper för <Category Name>

Om du vill hantera de grupper som tilldelats kategorin markerat i avsnittet kategorier , gör du följande:

 • Om du vill visa eller dölja en grupp i navigeringsfönstret, markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid de fördefinierade eller gruppens namn.

 • Om du vill ändra ordning på grupper med en egen kategori, Välj gruppen vill flytta, och klicka på uppilen eller nedpilen som visas bredvid den. I exemplet nedan har en egen grupp för alla objekt som är kopplade till leverantörer:

  Kontroller för att ändra ordning på grupper
 • Om du vill ändra grupperna med en egen kategori, gör du följande:

  • Lägg till     Om du vill skapa en egen grupp väljer du Lägg till grupp.

  • Ta bort   Om du vill ta bort en kategori, väljer du en egen grupp, Välj Ta bort gruppoch sedan bekräfta åtgärden.

  • Byta namn på   Om du vill byta namn på en kategori, väljer du namnet på en anpassad grupp, Välj Byt namn på gruppoch ange namnet.

Obs!    Du kan inte ändra grupper som har tilldelats till tabeller och vyer och Objekttyp fördefinierade kategorier.

Visningsalternativ

Om du vill ange alternativ för visning, gör du följande:

 • Visa dolda objekt    Välj det här alternativet om du vill visa dolda databasobjekt i navigeringsfönstret. Den här inställningen är avmarkerad som standard.

 • Visa systemobjekt    Välj det här alternativet om du vill visa systemtabeller och andra systemobjekt i navigeringsfönstret. Den här inställningen är avmarkerad som standard.

  Som standard är vissa systemobjekt dolda i Access. Aktivera alternativet Visa dolda objekt om du vill se alla systemobjekt.

Öppna objekt med

Om du vill styra hur många klick öppna ett objekt, gör du följande:

 • Klicka en gång på   Välj det här alternativet om du vill öppna med en enda musklickning.

 • Dubbelklicka på   Välj det här alternativet om du vill öppna med dubbla musklickning. Det här är standardvärdet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×