Dialogrutan Kodmaskdefinition

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda dialogrutan Kodmaskdefinition kod för att skapa, granska eller ändra en alfanumerisk kod dispositionsformat eller masken för ett anpassat dispositionskodfält eller anpassat enterprise dispositionskodfält. Dispositionskoder är anpassade koder för de uppgifter som har gemensamma egenskaper, till exempel A.45687.c eller Hanterare av; Du kan använda dem för att gruppera aktiviteter, resurser eller projekt i en hierarkisk struktur som är meningsfull för dig när du visar ditt projekt. Du kan till exempel skapa dispositionskoder som representerar den jobbkoder eller resurser som hör till aktiviteterna. Du kan sedan använda något av dispositionskodfält ska tilldelas uppgifter lämpliga dispositionskoder samtidigt. Du kan också visa sammanfattade eller Upplyft information om grupperingen. Du kan:

  • Definiera kod dispositionsformat, inklusive sekvens, längd och avgränsare för dispositionskoden.

  • Se en förhandsgranskning av koden dispositionsformat.

Dialogrutans plats

Om du är administratör kan du kolla in global företagsmall och redigera företagets dispositionskoder. Peka på AnpassaVerktyg -menyn och klicka sedan på fält. Klicka på aktivitet, resurseller ett projekt. Klicka på Dispositionskod i rutan Filformat . Klicka på ett av fälten dispositionskod 10 i rutan fält och klicka sedan på uppslag. Om det behövs klickar du på kodmask att expandera avsnittet. Klicka på redigera masken. (Om du inte är projektadministratör för en med behörighet att redigera företagets dispositionskoder knappnamnet är Visa Mask.).

Information

Koden förhandsgranskningsrutan

Det visas ett urval av dispositionskod kommer att visas, med hjälp av sekvens, längd och avgränsare du definierat i tabellen kodmask.

Kodmask tabell

Använda kod masken tabell för att ange en annan rad för varje dispositionsnivå som du definierar. Varje nivå i en sekvens bygger på den andra för att skapa kodmask komplett disposition.

Nivå    Visar den dispositionsnivå som motsvarar den kodmask som definieras. Det här fältet ökas automatiskt när du anger varje ytterligare nivå masken.

Sekvens    Ange tecken för kodmasken. Alternativen är siffror, Versaler, gemeneroch tecken. Använd den här kombinationen för att formatera din dispositionskod för att matcha koder i din organisation eller ett annat färgschema som du har skapat dina egna behov i projektet.

Längd    Ange ett tal som representerar önskad längd för dispositionskod. Om den första delen av koden är alltid tre tecken, anger du 3. Klicka på valfri om dispositionskod för den här nivån kan ha valfri längd. Den maximala längden för en dispositionskod är 255 tecken.

Avgränsare    Ange tecknet som ska separera kod dispositionsnivåer. Standardavgränsaren är en punkt.

Meddelanden: 

  • Öppna en aktivitet eller resurs listvy om du vill tilldela en dispositionskod till en aktivitet eller resurs och sedan klicka på fältet till höger om där du vill infoga dispositionskodfältet. Klicka på kolumnInfoga -menyn. Klicka på namnet på dispositionskodfältet du har definierat i rutan fältnamn . För varje aktivitet eller resurs anger du den dispositionskod som motsvarar till aktivitet eller resurs. Anpassade dispositionskoder visas också på fliken Anpassade fält i dialogrutorna Aktivitetsinformation och Resursinformation .

  • Du kan använda project dispositionskoder samtidigt i ett huvudprojekt på samma sätt som du använder dispositionskoder aktivitet eller resurs. Du kan också visa anpassade dispositionskoder och tilldela dem värden i dialogrutan Projektinformation .

  • Om du vill gruppera efter en dispositionskod i listvyn aktivitet eller resurs på projekt -menyn pekar du på Gruppera efteroch klicka sedan på Fler grupper. Klicka på Nytti dialogrutan Fler grupper . Klicka på den anpassa dispositionskod som du har angett i fältet Fältnamn . Klicka på OKoch klicka sedan på Använd. Bladet är grupperade efter dispositionskoden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×