Diagram och andra visualiseringar i Power View

I Power View i SharePoint 2013 och i Excel 2013 kan du snabbt skapa en mängd olika data visualiseringar, från tabeller och matriser till liggande diagram, kolumn-och bubbeldiagram samt uppsättningar med flera diagram. För varje visualisering du vill skapa kan du börja med ett Power View-blad genom att skapa en tabell som du sedan enkelt omvandla till andra visualiseringar för att hitta en bäst som illustrerar dina data.

Skapa en visualisering

 1. Skapa en tabell i Power View-bladet genom att markera en tabell eller ett fält i fält listan eller dra ett fält från fält listan till bladet. Power View ritar tabellen på arket och visar dina faktiska data och lägger automatiskt till kolumn rubriker.

 2. Konvertera tabellen till en visualisering genom att välja en visualiserings typ på fliken design . Beroende på data i tabellen är olika visualiserings typer tillgängliga och ger dig den bästa visualiseringen för data.

  Tips: Skapa en ny visualisering genom att klicka på det tomma bladet innan du väljer fält från fält avsnittet i fält listan.

Artikelinnehåll

Exempel på visualiseringar som är tillgängliga i Power View

Diagram

Cirkeldiagram

Punkt-och bubbeldiagram

Linje diagram, liggande stapeldiagram och stapeldiagram

Liggande diagram

Stapeldiagram

Linjediagram

Kartor

Multiplar: En uppsättning diagram med samma axlar

Matriser

Brev

Brickor

Mer information

Exempel på visualiseringar som är tillgängliga i Power View

Datavisualiseringar i Crescent

 1. Utsnitt filtrerar rapporten till bröd

 2. Brick flödes navigering för paneler på croissant

 3. Kort i en panel behållare, filtrerat till den aktuella panelen (croissant)

 4. Linje diagram i bricka som visar förbrukade mängder och Server, filtrerat till croissants januari till december

 5. Multiplar, filtrerade efter bröd och sorterade i fallande ordning efter kvantitet som behandlas

 6. Stapeldiagram som filtrerats efter bröd och som behandlas och förbrukas

Diagram

Power View erbjuder ett antal diagram alternativ: cirkel, kolumn, liggande stapel, linje, punkt och bubbla. Diagram kan ha flera numeriska fält och flera serier. Du har flera design alternativ i ett diagram – Visa och dölja etiketter, förklaringar och rubriker.

Diagram är interaktiva: när du klickar på värden i ett diagram kan du:

 • Markera värdet i diagrammet.

 • Filtrera till det värdet i alla tabeller, matriser och brickor i rapporten.

 • Markera värdet i alla andra diagram i rapporten.

Diagram är också interaktiva i en presentations inställning, till exempel i lägen för läsning och helskärm i Power View i SharePoint eller i ett Power View-blad i en Excel-arbetsbok som sparats i Excel Services eller visas i Office 365.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är enkla eller avancerade i Power View. Du kan skapa ett cirkeldiagram som visar fler detaljer när du dubbelklickar på en sektor eller ett cirkeldiagram som visar delsektorer i de större färgsektorerna. Du kan filtrera ett cirkel diagram med ett annat diagram. Anta att du klickar på en stapel i ett stapeldiagram. Den del av cirkel diagrammet som används för det fältet är markerad och resten av cirkeln är nedtonad. Läs mer om cirkel diagram i Power View.

Cirkeldiagram i Power View över försäljning per kontinent med data för 2007 markerade

Punkt-och bubbeldiagram

Punkt- och bubbeldiagram är ett bra sätt att visa stora mängder relaterade data i ett enda diagram. I punktdiagram visas ett numeriskt fält på x-axeln och ett annat på y-axeln, så att det är lätt att se relationen mellan de två värdena för alla poster i diagrammet.

I bubbeldiagram finns det också ett tredje numeriskt fält som styr datapunkternas storlek. Du kan också lägga till en "uppspelning"-axel i ett punkt-eller bubbeldiagram för att visa data medan de ändras med tiden.

Läs mer om bubbeldiagram och punkt diagram i Power View.

Linje diagram, liggande stapeldiagram och stapeldiagram

Linje diagram, liggande och stående stapeldiagram är användbara för att jämföra data punkter i en eller flera data serier. I linje-, liggande och stapeldiagram visar x-axeln ett fält och y-axeln visas på ett annat, vilket gör det enkelt att se relationen mellan de två värdena för alla element i diagrammet.

Liggande diagram

I ett stapeldiagram är kategorierna organiserade längs den lodräta axeln och värdena längs den vågräta axeln. Överväg att använda ett stapeldiagram i något av följande fall:

 • Du har en eller flera data serier som du vill rita.

 • Dina data innehåller värden för positiv, negativ och noll (0).

 • Du vill jämföra data för olika kategorier.

 • axeletiketterna är långa

I Power View finns det tre liggande stapeldiagram att välja mellan: staplade, 100% staplade och grupperade.

Stapeldiagram

Data som är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkyl blad kan ritas i ett stapeldiagram. Stapeldiagram är bra att använda när du vill visa informationsändringar över tid eller när du vill illustrera jämförelser mellan olika objekt. I stapeldiagram är kategorierna utmed den vågräta axeln och värden längs den lodräta axeln.

I Power View finns det tre typer av stapeldiagram att välja mellan: staplade, 100% staplade och grupperade.

Linjediagram

Linje diagram fördelar kategori data jämnt längs en vågrät (kategori) axel och alla numeriska värde data längs en lodrät (värde) axel.

Linjediagram i Power View

Överväg att använda ett linje diagram med tids skala längs den vågräta axeln. Linje diagram visar datum i kronologisk ordning med specifika intervall eller bas enheter, till exempel antalet dagar, månader eller år, även om datumen i kalkyl bladet inte är i ordning eller i samma bas enheter.

Skapa ett linje diagram i Power View.

Överst på sidan

Kartor

Bing-kartbildrutor används i kartor i Power View så att du kan zooma och panorera på samma sätt som i andra Bing-kartor. Om du lägger till platser och fält placeras punkter på kartan. Ju större värdet är desto större blir pricken. När du lägger till en multimängd-serie får du cirkel diagram på kartan, med storleken på det cirkel diagram som visar total storleken. Läs mer om kartor i Power View.

Power View-karta över USA med cirkeldiagram

Överst på sidan

Multiplar: En uppsättning diagram med samma axlar

Med multiplar kan du skapa en serie diagram med identiska X-och Y-axlar och ordna dem sida vid sida – vilket gör det enkelt att jämföra flera olika värden samtidigt. Multiplar kallas ibland för "trellisdiagram-diagram".

Överst på sidan

Matriser

En matris liknar en tabell där den består av rader och kolumner. Men en matris har följande funktioner som ingen tabell:

 • Visa data utan upprepade värden.

 • Visa summor och del summor för rader och kolumner

 • Med en hierarki kan du öka detalj nivån och öka detalj nivån

 • Dölja och Visa visningen

Läs mer om att arbeta med en matris i Power View

Överst på sidan

Brev

Du kan omvandla en tabell till en serie kort som visar data från varje rad i tabellen i kortformat, som ett registerkort.

Kort med flaggbilder i Power View

Överst på sidan

Brickor

Du kan konvertera en tabell eller matris till brickor för att presentera tabell data interaktivt. Paneler är behållare med en dynamisk navigerings remsa. Brickor fungerar som filter: de filtrerar innehållet i brickan baserat på det valda värdet på flikremsan. Du kan lägga till fler än en visualisering på panelen och alla filtreras med samma värde. Du kan använda text eller bilder som flikar. Läs mer om brickor i Power View.

Den här bilden visar antalet medaljer som vunnits av länder som konkurrerar med.

Brickbehållare med bild av idrottsgren i Power View

Överst på sidan

Mer information

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×