Diagnostisering av prestandaproblem med SharePoint Online

I den här artikeln får du veta hur du diagnostiserar vanliga problem med SharePoint Online-webbplatsen med hjälp av Internet Explorer-utvecklarverktyg.

Det finns tre olika sätt på vilka du kan ta reda på om en sida på en SharePoint Online-webbplats har prestandaproblem med anpassningarna.

 • F12-verktygsfältets Network Monitor

 • Jämförelse med en icke-anpassad originalplan

 • SharePoint Online-svarshuvudsmått

I det här avsnittet beskrivs hur du använder var och en av dessa metoder för att felsöka prestandaproblem. När du har hittat orsaken till problemet kan du arbeta mot en lösning med hjälp av artiklarna om att höja prestanda för SharePoint på http://aka.ms/tune.

Använda F12-verktygsfältet till att diagnosticera prestanda i SharePoint Online

I den här artikeln använder vi Internet Explorer 11. Versioner av F12-utvecklarverktygen i andra webbläsare har liknande funktioner, men de kan se lite annorlunda ut. Du hittar mer information om F12-utvecklingsverktygen i:

Du visar utvecklingsverktygen genom att trycka på F12 och sedan klicka på Wi-Fi-ikonen:

Skärmbild av WiFi-ikonen för F12-utvecklingsverktyget

På fliken Nätverk trycker du på den gröna uppspelningsknappen för att läsa in en sida. Verktyget returnerar alla de filer webbläsaren begär för att visa den sida du efterfrågar. På följande skärmbild visas en sådan lista.

Skärmbild av listan över filer som returnerades med en sidbegäran.

På höger sidan kan du även se filernas nedladdningstid som visas på den här skärmbilden.

Diagram som visar den tid det tar att läsa in begärda sidor från SharePoint

Det ger dig en visualisering av hur lång tid det tog att läsa in filen. Den gröna linjen visar när sidan är klar att återges i webbläsaren. Det ger dig en snabb överblick över de olika filer som kan vara orsaken till långsam sidinläsning på webbplatsen.

Konfigurera en icke-anpassad originalplan för SharePoint Online

Det bästa sättet att ta reda på var webbplatsen brister i prestanda är att konfigurera en standardwebbplatssamling i SharePoint Online. Det gör att du kan jämföra olika aspekter av webbplatsen med hur det skulle vara utan anpassning på sidan. Startsidan för OneDrive för företag är ett bra exempel på en separat webbplatssamling som normalt sett inte innehåller några anpassningar.

Visa information om SharePoint-svarshuvuden

I SharePoint Online och SharePoint Server 2013 kan du komma åt den information som skickas tillbaka till webbläsaren i svarshuvudet för varje fil. De två mest användbara värdena för felsökning av prestandaproblem är SPRequestDuration och X-SharePointHealthScore:

 • SPRequestDuration

  Det här är den tid det tog för begäran att bearbetas på servern. Det kan hjälpa dig att avgöra om begäran är mycket tung och resurskrävande. Det här är den bästa insikt du har i hur mycket arbete servern utför för att hantera sidan.

 • X-SharePointHealthScore

  Den här siffran anger användningen av servern eller CPU-processorn som SharePoint-instansen körs på. Siffran ligger i ett intervall mellan 0 och 10 där 0 anger att servern är inaktiv och 10 anger att servern är mycket upptagen. Om HealthScore-siffran konsekvent är 9 eller 10 kan det tyda på ett pågående prestandaproblem med servern. Alla andra siffror anger att servern fungerar i det förväntade intervallet.

Visa information om SharePoint-svarshuvuden

 1. Kontrollera att du har F12-verktygen installerade. Mer information om att hämta och installera dessa verktyg finns i Nyheter i F12-verktygen.

 2. I F12-verktygen på fliken Nätverk trycker du på den gröna uppspelningsknappen för att läsa in en sida.

 3. Klicka på någon av .aspx-filerna som returneras av verktyget och klicka sedan på INFORMATION.

  Visar information för svarets sidhuvud
 4. Klicka på Svarshuvuden.

  Diagram som visar URL-adressen för svarets sidhuvud

Vad orsakar prestandaproblem i SharePoint Online?

I artikeln navigeringsalternativ för SharePoint Online visas ett exempel på hur SPRequestDuration-värdet användes till att fastställa att komplicerad strukturnavigering var orsaken till att det tog lång tid för sidan att bearbetas av servern. Genom att ta ett värde för en grundläggande webbplats (utan anpassning) kan du avgöra om det tar för lång tid att läsa in någon fil. Det exempel som används i Navigeringsalternativ för SharePoint Online är den viktigaste .aspx-filen. Den filen innehåller det mesta av ASP.NET-koden som körs för sidinläsningen. Beroende på vilken webbplatsmall du använder kan det vara start.aspx, home.aspx, default.aspx eller ett annat namn om du anpassar startsidan. Om det här talet är betydligt högre än standardwebbplatsens är det en god indikation på att någonting komplicerat sker på sidan som orsakar prestandaproblemen.

När du har identifierat att ett problem gäller specifikt för din webbplats är det rekommenderade sättet att ta reda på vad som orsakar dåliga prestanda att ta bort alla möjliga orsaker, som sidanpassning, och sedan lägga till dem en och en på webbplatsen. När du har tagit bort tillräckligt många anpassningar för att sidan ska köras som den ska kan du lägga tillbaka specifika anpassningar en och en.

Om du till exempel har mycket komplex navigering kan du försöka ändra navigeringen så att underwebbplatser inte visas. Sedan kontrollerar du utvecklarverktygen för att se om det gör någon skillnad. Om du har många innehållsöversikter kan du ta bort dem från sidan och se om det gör saken bättre. Om du tar bort alla möjliga orsaker och lägger till dem i en i taget kan du lätt identifiera vilka funktioner som är de största problemen och sedan ta fram en lösning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×