Det lokala SharePoint-innehållet visas inte i Sök resultaten för SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Problem

Tänk dig följande scenario.

  • Du konfigurerar inkommande HYBRIDS ökning för att returnera resultat i SharePoint Online från en lokal miljö med Microsoft SharePoint 2013.

  • När en användare utför en fråga från en SharePoint Online-webbplats visas bara resultat från SharePoint Online-webbplatserna. Inga resultat returneras från lokala SharePoint-2013.

  • Du distribuerar den kumulativa uppdateringen för april 2014 eller en senare kumulativ uppdatering till din SharePoint 2013-lokala grupp.

  • En administratör redigerar den frågeregel som är kopplad till resultat källorna i SharePoint Online. Sedan öppnar administratören Frågeverktyget från resultat blocket. Detta utlöser emellertid följande fel:

    1 3/4 system .net. webundantag: fjärrservern. returnerade ett fel: (401) ej behörigt. på system .net. HttpWebRequest. GetResponse () på Microsoft. SharePoint. client. SPWebRequestExecutor. Execute () på Microsoft. SharePoint. client. ClientContext. GetFormDigestInfoPrivate () på Microsoft. SharePoint. client. ClientContext. EnsureFormDigest () at Microsoft. SharePoint. client. ClientContext. ExecuteQuery () på Microsoft. Office. Server. search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. RetrieveDataFromRemoteServer (oanvänt objekt) på System. Threading. ExecutionContext. RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd, boolesk preserveSyncCtx) i system. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd, boolesk preserveSyncCtx) i system. Threading. ExecutionContext. kör (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd) på Microsoft. Office. Server. search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. ProcessRecordCore (IRecord Record)

Lösning

Undvik det här problemet genom att ändra din lokala identitets leverantör för SharePoint så att den fungerar med SharePoint Online. Det gör du genom att köra följande cmdlet i din lokala SharePoint 2013-grupp:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Mer information

I det scenario som beskrivs i avsnittet "Symptom" loggas följande undantag i ULS-loggen (unIfied Logging service) (visas nedan).

Det här är ett känt problem när du distribuerar den kumulativa uppdateringen för april 2014 eller senare kumulativa uppdateringar för SharePoint 2013-servergruppen.

Mer information om hur du konfigurerar HYBRIDS ökning för SharePoint Server 2013 finns i SharePoint server 2013 hybrid konfigurations översikter.

Vill du ha mer hjälp? Gå till Microsoft Community.

Logg exempel

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
i UPA. Undantags meddelandet är ' system. ArgumentException: undantag av typ
 ' System. ArgumentException ' utlöstes. Parameter namn:
 värde på Microsoft. SharePoint. administration. Claims. SPIdentityProviders. GetIdentityProviderType (sträng värde
) på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager sköter nameId, String nameIdIssuer) på
Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager avHanterare, IEnumerable 1 identityClaims)
(0x48E4) 0x08A4 användar profiler för SharePoint Portal Server ae0su
High Det gick inte att mappa en uppsättning anspråk till en identitet för en användare. Undantags fel för typen ' system. ArgumentException ' utlöstes. 
Parameter namn: värdet har inträffat. a53bac9c – (0x48E4)
0x08A4 SharePoint Foundation-anspråksautentisering ae0tc High
Det gick inte att matcha ett identitets anspråk med den registrerade som är mappad. 
Undantag: system. InvalidOperationException: undantag av typen ' system. ArgumentException ' utlöstes. 
Parameter namn: värde---> system. ArgumentException: undantag av typen ' system. ArgumentException ' utlöstes. 
Parameter namn: värde på Microsoft. SharePoint. administration. Claims. SPIdentityProviders.
GetIdentityProviderType (Sträng värde) på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager-hanterare
) Sträng nameId, String nameIdIssuer) på
Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager avHanterare, IEnumerable 1 identityClaims) 
---Slut på stackdump---
på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager avHanterare, IEnumerable 1 identityClaims) 
på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () på Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
på Microsoft. SharePoint. Utilities. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
på Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, Object param)
på Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (URI-kontext
, IEnumerable ' 1 identityClaims) på Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations. GetClaimFromExternalMapper
(URI contextUri, lista ' 1 anspråk)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation-anspråk verifiera
af3zp Oväntade STS-samtals anspråk SAML: det gick inte att hämta ansvars krav. 
Undantag: "system. InvalidOperationException: Exception av typen ' system. ArgumentException ' utlöstes. 
Parameter namn: värde---> system. ArgumentException:
Undantag för typen ' system. ArgumentException ' utlöstes. 
Parameter namn: värde på Microsoft. SharePoint. administration. Claims. SPIdentityProviders.
GetIdentityProviderType (Sträng värde) på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager skötning, String nameId, String nameIdIssuer) 
på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager avHanterare, IEnumerable 1 identityClaims) 
---Slut på stackdump---
på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager avHanterare, IEnumerable 1 identityClaims) 
på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () på Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
på Microsoft. SharePoint. Utilities. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
på Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, Object param)
på Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
på Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (URI-kontext
, IEnumerable ' 1 identityClaims) på Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (URI contextUri, lista ' 1 anspråk) på Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations. ResolveUserIdentityClaim (URI contextUri, ClaimCollection inputClaims)
på Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations. GetIdentityClaim (URI contextUri,
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) på Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) på Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) på Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService. AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) på Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal-huvud, RequestSecurityToken-begäran, Omfattningens omfattning).  

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×