Det går inte att visa eller redigera Office-filer med hjälp av Office Online eller Office Web Apps

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

När du försöker öppna en Office-fil som är lagrad på en Microsoft SharePoint Server 2010 eller Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats genom att använda Office Web Apps, visas följande meddelande:

Öppna dokument
Du håller på att öppna:
Namn: <filename>
Från: <sitename>
Hur vill du öppna den här filen?


Eller så visas följande meddelande när du dubbelklickar på en fil som lagras i OneDrive för att visa filen genom att använda Office Online:

Filhämtning
Vill du öppna eller spara den här filen?

Namn: <filename>
Type: <File Type>
Från: livefilestore.com

Orsak

Det här problemet beror på att den operation som begärs i Office Online eller Office Web Apps inte stöder filformatet för filen.

Lösning

Öppna filen i Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 eller Microsoft Office Word 2010 om du vill visa eller redigera filen i Office Online eller Office Web Apps, och spara filen genom att använda något av format som stöds. I följande tabell visas de rekommenderade filformaten för Office Online och Office Web Apps.

Produkt

Filformat

Microsoft Excel Online
Excel Web App

Excel-arbetsbok (*.xlsx)
Binär Excel-arbetsbok (*.xlsb)

Microsoft Word Online
Word Web App

Word-dokument (*.docx)

Microsoft PowerPoint Online
PowerPoint Web App

PowerPoint-Presentation (*.pptx)

Meddelanden: 

  • Om du sparar en XSL-fil som innehåller makron som en xlsx-fil sparas det inte.

  • Kommer inte att köra makron i Microsoft Excel Web App eller Excel Web App.

Mer information

Om du vill visa eller redigera i Office Online, använder du följande tabell för att kontrollera vilka filformat som stöds.

Microsoft Word

Filformat

Visa i Word Online eller Word Web App

Redigera i Word Online eller Word Web App

Open XML (.docx)

Ja

Ja

Binärt (.doc)

Ja

Ja, Word Web App eller Word Web App konverteras .doc-fil till en DOCX-fil så att du kan redigera filen men måste du spara filen i som en DOCX-fil för att spara dina ändringar.

Makro (.docm)

Ja

Ja, men makron fungerar inte.

Mallar (.dotm, .dotx)

Ja

Nej, måste du öppna mallen på behålls.

Andra filformat (.dot, .mht, .mhtml, htm, HTML, ODT, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)

Nej

Nej

Microsoft Excel

Filformat

Visa i Excel Online eller Excel Web App

Redigera i Excel Online eller Excel Web App

Open XML (.xlsx)

Ja

Ja

Binärt (.xlsb)

Ja

Ja

Binärt (.xls)

Ja på OneDrive

Inte finns på SharePoint

Ja på OneDrive.

Inte finns på SharePoint.

Makro (.xlsm)

Ja

Ja. Dock uppmanas du att skapa en kopia av filen som innehåller makron när du sparar ändringar som du har gjort.

Andra filformat (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, XML, XLL, .xlw, ods .prn, .txt, .csv, .mdb, MDE, accdb, accde, DBC, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, UXDC, DBF, .slk, .dif, .xlk, bak, .xlb)

Nej

Nej

Microsoft PowerPoint

Filformat

Visa i PowerPoint Online eller PowerPoint Web App

Redigera i PowerPoint Online eller PowerPoint Web App

Open XML (.pptx, .ppsx)

Ja

Ja

Binärt (.ppt, .pps)

Ja

Ja, PowerPoint Web App och PowerPoint Web App konverteras PPT- eller PPS-fil till en .pptx eller .ppsx fil så att du kan redigera filen men måste du spara filen i som en .pptx eller .ppsx spara dina ändringar.

Makro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)

Ja

Nej

Andra filformat (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)

Nej

Nej

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×