Det går inte att spara den replikerade databasen i Access 2007-format

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

I Microsoft Office Access 2007 replikerade databaser som har skapats i tidigare versioner av Access (. MDB-format) kan inte sparas i den nya. ACCDB-filformatet. Alternativet är nedtonad (inte tillgängligt) när du försöker använda kommandot Spara databas som (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på pilen bredvid Spara som ).

Orsak

Filformatet ACCDB stöder inte replikering.

Lösning

Använd den replikerade databasen i MDB-filformat

Du kan fortsätta att använda den replikerade databasen i MDB-filformat. Replikering stöds fortfarande för MDB-formatet.

Återskapa databasen manuellt i Office Access 2007-filformat

Om du tycker att det nya filformatets fördelar överväger de med replikering, kan du skapa en ny databas i Office Access 2007-format och manuellt återskapa den replikerade databasen.

Obs!: Den här metoden fungerar på alla replikerade databaser, men då måste du arbeta med en fullständig replik som har synkroniserats med alla andra repliker i replikuppsättningen. Annars kommer de data och projekt som inte redan finns i repliken inte med i den nya databasen.

Innan du börjar återskapa databasen ska du se till att alla dolda objekt och systemobjekt i repliken visas. Annars kommer du inte åt de replikspecifika fälten i repliken när du återskapar den.

 1. Öppna repliken som du vill konvertera. Du måste öppna repliken i samma version av Access som ursprungligen användes för att skapa repliken, så att dolda fält och systemfält visas.

 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn. Dialogrutan Alternativ öppnas.

 3. Markera Dolda objekt och Systemobjekt under Visa på fliken Visa. Spara de nya inställningarna och stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

Återskapa databasen manuellt

 1. Skapa en ny databas och öppna den.

  Obs!: En ny tom tabell med namnet Tabell1 skapas. Den här tabellen ska du ta bort. Det kan du göra genom att omedelbart stänga den innan du gör några ändringar i den. Högerklicka på objektfliken och klicka på Stäng på snabbmenyn.

 2. Gå till fliken Externa data och gruppen Importera. Klicka på Access.

  Dialogrutan Hämta externa data - Access-databas visas.

 3. Klicka på Bläddra och leta reda på den replikerade databasen.

 4. Klicka på den replikerade databasen som innehåller de databasobjekt som du vill återskapa i den nya databasen och klicka på Öppna.

 5. Klicka på Importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler till den aktuella databasen i dialogrutan Hämta externa data - Access-databas och sedan på OK.

 6. Klicka på databasobjekten som du vill importera till den nya databasen. Om du vill importera alla objekt klickar du på Markera alla på respektive flik.

  Viktigt!    Du ska inte markera några tabeller ännu. Du kommer att återskapa tabellerna i ett senare steg.

 7. Efter att ha markerat objekten importerar du dem genom att klicka på OK.

  På den sista sidan i guiden kan du spara importstegen om du vill använda dem senare. Det gör du genom att markera kryssrutan Spara importsteg, skriva lämplig information och sedan klicka på Spara import.

 8. Öppna den replikerade databasen i Office Access 2007. Skapa en tabellfråga för varje tabell i den replikerade databasen som hämtar alla data i den gamla tabellen och skapar en tabell i den nya databasen med samma data.

  Obs!: Om s_GUID är en primärnyckel (och sekundärnycklar i andra tabeller refererar till den), bör du inkludera fältet s_GUID i den nya tabellen. Om fältet s_GUID inte används som primärnyckel, finns det ingen anledning att bevara i den nya tabellen. Kopiera inte fälten s_Lineage och s_Generation till den nya tabellen.

  Som standard är fälten s_GUID, s_Lineage och s_Generation dolda. Du visar dessa fält så här:

  1. Se till att alla tabeller är stängda i den replikerade databasen.

  2. Högerklicka högst upp navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ. Dialogrutan Navigeringsalternativ öppnas.

  3. Markera Visa systemobjekt under Visningsalternativ och klicka på OK.

   Hur gör jag?

   1. Skapa en fråga och markera tabellerna som innehåller de poster som du vill lägga till i den nya tabellen.

    Hur gör jag?

    1. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

    2. Klicka på den flik som visar de tabeller vars data du vill arbeta med i dialogrutan Visa tabell.

    3. Dubbelklicka på namnet på varje objekt som du vill lägga till i frågan och klicka sedan på Stäng.

    4. Lägg till fält på raden Fält i designrutnät.

    5. Visa frågans resultat genom att klicka på Visa-menyn och sedan på Databladsvy.

   2. Klicka i Designvyn på Tabellfråga i gruppen Frågetyp på fliken Design. Dialogrutan Tabellfråga visas.

   3. Skriv namnet på den tabell du vill skapa eller ersätta i rutan Tabellnamn.

   4. Klicka på Annan databas och skriv sedan in antingen sökvägen till databasen där du vill infoga den nya tabellen eller klicka på Bläddra och leta reda på databasen.

   5. Klicka på OK.

   6. Klicka på Kör på fliken Design i gruppen resultat. Detta blir den nya tabellen.

    Obs!: Den nya tabellen övertar inte originaltabellens primärnyckel eller fältegenskapinställningar.

 9. Skapa ett likadant index och en primärnyckel i varje tabell i den nya databasen som i motsvarande repliktabell.

  Hur gör jag?

  1. Öppna en tabell i designvyn.

  2. I den övre delen av fönstret klickar du i det fält som du vill skapa ett index för.

  3. Klicka i egenskapsrutan Indexerat i den nedre delen av fönstret, och klicka sedan på Ja (dubbletter tillåtna) eller Ja (inga dubbletter).

  4. Markera fältet eller fälten som utgör primärnyckeln.

  5. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

 10. Skapa relationer som fanns för den replikerade för varje tabell i den nya databasen.

  Hur gör jag?

  När du skapar en relation mellan tabeller i relaterade tabeller inte har samma namn. Men måste relaterade tabeller ha samma datatyp såvida inte primärnyckelfältet är ett Räknare-fält. Du kan matcha ett Räknare-fält med ett Talfält om egenskapen Fältstorlek för båda matchande fält är samma. Du kan exempelvis matcha ett Räknare-fält och ett Talfält om egenskapen Fältstorlek för båda fälten är Långt heltal. Även om de matchande fälten är talfält, måste de ha samma inställningar för egenskapen Fältstorlek.

  Definiera ett-till-flera eller en 1: 1-relation

  1. Stäng alla öppna tabeller. Du kan inte skapa eller ändra relationer mellan öppna tabeller.

  2. Klicka på Relationer i gruppen Visa/dölj på fliken Databasverktyg.

  3. Om du inte har definierat några relationer i databasen än visas dialogrutan Visa tabell automatiskt.

   Om du behöver lägga till tabellerna som du vill relatera och dialogrutan Visa tabell inte visas, anropar du den: Klicka på Visa tabell i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  4. Dubbelklicka på namnen för de tabeller som du vill skapa relationer för och stäng sedan dialogrutan Visa tabell. Om du vill skapa en relation mellan en tabell och samma tabell lägger du till tabellen två gånger.

  5. Dra det fält som du vill skapa en relation för från en tabell till det relaterade fältet i den andra tabellen.

   Om du vill dra flera fält trycker du på CTRL, och klickar på varje fält innan du drar dem.

   I de flesta fall drar du primärnyckelfältet (som visas med fetstil) från en tabell till ett liknande fält (ofta med samma namn) som kallas sekundärnyckel i den andra tabellen.

  6. Dialogrutan Redigera relationer visas. Kontrollera att de fältnamn som visas i de två kolumnerna är korrekta. Du kan ändra dem om du vill.

   Ange relationsalternativ vid behov.

  7. Skapa relationen genom att klicka på knappen Skapa.

  8. Repetera steg 4 till 7 för varje tabellpar som du vill relatera.

   När du stänger fönstret Relationer ombeds du spara layouten. Oavsett om du sparar layouten eller inte sparas de relationer som du skapar i databasen.

  Definiera en n: n-relation

  1. Skapa de två tabeller som ska ha en många-till-många-relation.

  2. Skapa en tredje tabell, en så kallad kopplingstabell, och lägg till fält med samma definitioner som primärnyckelfälten från båda de andra tabellerna. I kopplingstabellen fungerar primärnyckelfälten som sekundärnycklar. Precis som med alla andra tabeller kan du lägga till andra fält i kopplingstabellen.

  3. Ställ in primärnyckeln i kopplingstabellen till att omfatta primärnyckelfälten från de andra två tabellerna. I t ex en Orderspec-kopplingstabell skulle primärnyckeln utgöras av fälten Kundnr och Produktnr.

   Hur gör jag?

   1. Öppna tabellen i designvyn.

   2. Markera det eller de fält som du vill definiera som primärnyckel.

    Om du vill markera ett fält klickar du på radväljare för önskat fält.

    Om du vill markera flera fält håller du ned CTRL och klickar sedan på radväljaren för varje fält.

   3. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

    Obs!: Om du vill att ordningen för fälten i en primärnyckel med flera fält ska vara annorlunda än ordningen fälten har i tabellen klickar du på Index i gruppen Visa/dölj så att indexfönster-fönstret visas. Byt sedan ordning på fältnamnen i index Primärnyckel.

  4. Definiera en en-till-många-relation mellan var och en av de två primära tabellerna och kopplingstabellen.

 11. Spara den nya databasen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×