Det går inte att spara den replikerade databasen i Access 2007-format

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

I Microsoft Office Access 2007 replikerade databaser som har skapats i tidigare versioner av Access (. MDB-format) kan inte sparas i den nya. ACCDB-filformatet. Alternativet är nedtonad (inte tillgängligt) när du försöker använda kommandot Spara databas som (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på pilen bredvid Spara som).

Orsak

Den. ACCDB-filformatet stöder inte replikering.

Lösning

Använd den replikerade databasen i den. MDB-filformat

Du kan fortsätta att använda replikerade databasen i den. MDB-filformatet. Replikeringsfunktionen stöds fortfarande för den. MDB-filformatet.

Manuellt återskapa databasen i Office Access 2007 filformat

Om du bestämmer dig för att det nya filformatet erbjuder fördelar som uppväger fördelarna som du får från replikering kan du skapa en ny databas i Office Access 2007 format och manuellt återskapa den replikerade databasen.

Obs!: Denna metod fungerar på alla replikerade databasen, men om du arbetar med databasen som har synkroniserats med alla andra kopior i uppsättningen all information och de projekt som inte redan finns i din replik är inte i den nya databasen.

Innan du börjar skapa nytt databasen, bör du kontrollera att alla dolda och system objekt i kopian är synliga. Det här är att säkerställa att du kan komma åt replik-specifika fält i kopian när du skapar den igen.

 1. Öppna kopian som du vill konvertera. Med hjälp av samma version av Access som användes för att skapa kopian om du vill visa dold och systemfält måste du öppna kopian.

 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn. Dialogrutan Alternativ öppnas.

 3. Markera dolda objekt och systemobjekti avsnittet Visa på fliken Visa . Klicka på OK om du vill använda de nya inställningarna och stänga dialogrutan Alternativ.

Manuellt återskapa databasen

 1. Skapa en tom databas och öppna den.

  Obs!: Access skapar en ny, tom tabell tabell1. Du bör ta bort den här tabellen – du kan göra detta genom att stänga den omedelbart innan du gör några ändringar i den. Högerklicka på avsnittsfliken objektet och klicka sedan på Stäng på snabbmenyn.

 2. Gå till fliken Externa data och gruppen Importera. Klicka på Access.

  Dialogrutan Hämta externa Data - Access-databas visas.

 3. Klicka på Bläddra om du vill leta reda på den replikerade databasen.

 4. Klicka på den replikerade databasen som innehåller objekt i databasen som du vill återskapa i den nya databasen och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka på Importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler till den aktuella databaseni dialogrutan Hämta externa Data - Access-databas och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på objekt i databasen som du vill importera till den nya databasen. Om du vill importera alla objekt klickar du på Markera allt på varje flik.

  Viktigt    Markera inte några tabeller vid den här tidpunkten. Du kan återskapa tabeller i ett senare steg.

 7. Klicka på OK om du vill importera dem när du har markerat objekt.

  På den sista sidan i guiden har du möjlighet att spara importsteg för framtida bruk. Om du vill göra det, markerar du kryssrutan Spara importsteg , ange lämplig information och klicka sedan på Spara Import.

 8. Öppna den replikerade databasen i Office Access 2007. Skapa en tabellfråga fråga som hämtar alla data i tabellen gamla och skapar en tabell i den nya databasen med samma data för varje tabell i den replikerade databasen.

  Obs!: Om s_GUID är en primärnyckel (och sekundärnycklar i andra tabeller refererar till den), bör du inkludera fältet s_GUID i den nya tabellen. Om fältet s_GUID inte används som primärnyckel, finns det ingen anledning att bevara i den nya tabellen. Kopiera inte fälten s_Lineage och s_Generation till den nya tabellen.

  Fälten s_GUID, s_Lineage och s_Generation döljs som standard. Använd följande procedur om du vill visa dessa fält:

  1. Kontrollera att alla tabeller är stängda i den replikerade databasen.

  2. Högerklicka längst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ. Dialogrutan navigeringsalternativ öppnas.

  3. Välj Visa systemobjekti avsnittet Visningsalternativ och klicka sedan på OK.

   Hur gör jag?

   1. Skapa en fråga och markera de tabeller som innehåller de poster som du vill återställa till den nya tabellen.

    Hur gör jag?

    1. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

    2. Klicka på fliken som innehåller de tabeller som du vill att arbeta med data i dialogrutan Visa tabell .

    3. Dubbelklicka på namnet på varje objekt som du vill lägga till i frågan och klicka sedan på Stäng.

    4. Lägga till fält i raden fält i designrutnät.

    5. Klicka på Visa -menyn om du vill visa frågans resultat och klicka sedan på Datablad.

   2. Klicka på Tabellfrågai fråga Designvyn, på fliken Design i gruppen Frågetyp . Dialogrutan Tabellfråga visas.

   3. Ange namnet på den tabell som du vill skapa eller ersätta i rutan Tabellnamn .

   4. Klicka på En annan databasoch sedan skriva sökvägen till databasen där du vill placera den nya tabellen eller klicka på Bläddra om du vill leta reda på databasen.

   5. Klicka på OK.

   6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design. Detta blir den nya tabellen.

    Obs!: Den nya tabellen som du skapar ärver inte fältegenskaperna eller inställningen primärnyckel från den ursprungliga tabellen.

 9. Skapa samma index och primärnyckel som används i den replikerade för varje tabell i den nya databasen.

  Hur gör jag?

  1. Öppna en tabell i designvyn.

  2. Klicka på det fält som du vill skapa en index för i den övre delen av fönstret.

  3. Klicka i egenskapsrutan Indexerat i den nedre delen av fönstret och klicka sedan på Ja (dubbletter tillåtna) eller Ja (inga dubbletter).

  4. Markera det eller de fält som utgör primärnyckeln.

  5. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

 10. Skapa relationer som fanns för den replikerade för varje tabell i den nya databasen.

  Hur gör jag?

  När du skapar en relation mellan tabeller i relaterade tabeller inte har samma namn. Men måste relaterade tabeller ha samma datatyp såvida inte primärnyckelfältet är ett Räknare-fält. Du kan matcha ett Räknare-fält med ett Talfält om egenskapen Fältstorlek för båda matchande fält är samma. Du kan exempelvis matcha ett Räknare-fält och ett Talfält om egenskapen Fältstorlek för båda fälten är Långt heltal. Även om de matchande fälten är talfält, måste de ha samma inställningar för egenskapen Fältstorlek .

  Definiera ett-till-flera eller en 1: 1-relation

  1. Stäng alla öppna tabeller. Du kan inte skapa eller ändra relationer mellan öppna tabeller.

  2. På fliken Databasverktyg, i gruppen Visa/Dölj klickar du på Relationer.

  3. Om du inte har definierat några relationer i databasen, visas dialogrutan Visa tabell automatiskt.

   Om du vill lägga till de tabeller du vill relatera och dialogrutan Visa tabell visas inte, starta det: Klicka på knappen Visa tabell på fliken Design i gruppen Visa/Dölj .

  4. Dubbelklicka på namnen på de tabeller som du vill relatera och stäng sedan dialogrutan Visa tabell . Om du vill skapa en relation mellan en tabell och själva lägger du till tabellen två gånger.

  5. Dra det fält som du vill koppla från en tabell till det relaterade fältet i den andra tabellen.

   Om du vill dra flera fält trycker du på CTRL, och klickar på varje fält innan du drar dem.

   I de flesta fall drar du primärnyckelfältet (som visas i fetstil) från en tabell till ett liknande fält (ofta med samma namn) som kallas sekundärnyckel i den andra tabellen.

  6. Dialogrutan Redigera relationer visas. Kontrollera fältnamnen som visas i de två kolumnerna är korrekta. Du kan ändra dem om det behövs.

   Ange alternativ för relationer om det behövs.

  7. Klicka på Skapa om du vill skapa en relation.

  8. Upprepa steg 4 till 7 för varje par med tabeller som du vill relatera.

   När du stänger fönstret Relationer Microsoft Access en förfrågan om du vill spara layouten. Om du sparar layouten eller inte sparas de relationer som du skapar i databasen.

  Definiera en n: n-relation

  1. Skapa de två tabeller som har en många-till-många-relation.

  2. Skapa en tredje tabell, som kallas en kopplingstabell och Lägg till fält med samma definitioner som primärnyckelfälten från var och en av de två tabellerna. I kopplingstabellen fungerar primärnyckelfälten som sekundärnycklar. Du kan lägga till andra fält i kopplingstabellen precis som till någon annan tabell.

  3. Ange primärnyckeln till primärnyckelfälten från de andra två tabellerna ingå i kopplingstabellen. Till exempel skulle en Orderdetaljer kopplingstabell primärnyckeln bestå av fälten Ordernr och Produktnr.

   Hur gör jag?

   1. Öppna tabellen i designvyn.

   2. Markera det eller de fält som du vill definiera som primärnyckel.

    Om du vill markera ett fält klickar du på radväljare för önskat fält.

    Om du vill markera flera fält håller du ned CTRL-tangenten och klicka sedan på radväljaren för varje fält.

   3. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

    Obs!: Om du vill ordningen på fälten i en primärnyckel för flera fält ska skilja sig från ordningen på fälten i tabellen klickar du på knappen index i gruppen Visa/Dölj ska visas indexfönster och ordna om fältnamnen för den index primärnyckel.

  4. Definiera en en-till-många-relation mellan var och en av de två primära tabellerna och kopplingstabellen.

 11. Spara den nya databasen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×