Det går inte att lägga till en video från den valda filen i PowerPoint

Åtgärda mediefilen som inte spelas upp i PowerPoint.

En fullständig lista över videoformat som stöds finns i artikeln Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint.

Rekommendationer

Video:   Vi rekommenderar att du använder MP4-filer kodade med H.264-video (kallas även MPEG-4 AVC) och AAC-ljud. Det här är det bästa sättet att få kompatibilitet för både Windows- och Mac-versioner av PowerPoint.

Ljud:    Vi rekommenderar att du använder M4A-filer kodade med AAC-ljud.

De här namnen och formaten låter komplicerade, men du kan enkelt konvertera till och använda dessa format utan att behöva veta mer än just namnen.

Fel format? Konvertera och infoga filen igen

Om PowerPoint inte låter dig infoga en video- eller ljudfil konverterar du den till det rekommenderade formatet:

 1. Gå till CloudConvert.com.

 2. Klicka på Select Files (Välj filer). Dialogrutan Öppna visas. Gå till mappen som innehåller video- eller ljudfilen som du vill konvertera.

  Välj mediefilen du vill konvertera i dialogrutan

  Om du vill använda en fil som finns i molnet väljer du pilen intill Select Files (Välj filer) och sedan molnsystemet (Box, Dropbox, Google Drive eller OneDrive) där filen finns.

 3. Markera mediafilen och klicka sedan på Öppna.

 4. Namnet på den valda mediafilen och dess format visas på sidan.

  Den markerade filen visas på sidan
 5. Klicka på knappen Format ( Knappen Format ) och välj formatet mp4 (för en video) eller aac (för en ljudfil).

  Med alternativen under knappen Format kan du ange vilket medieformat du vill konvertera till
 6. Klicka på knappen Konverteringsalternativ: Knappen Konverteringsalternativ

 7. Välj H264 som Video-codec och/eller välj AAC som Ljud-codec.

  Dialogrutan Konverteringsalternativ har alternativ för video-codec och ljud-codec

  (För de som är kunniga när det gäller medieformat finns fler alternativ i dialogrutan.)

 8. Klicka på OK.

  Webbsidan sammanfattar konverteringen: Formatet du börjar med anges på vänster sida och formatet filen kommer att konverteras till anges på höger sida.

 9. Klicka på den röda knappen Start Conversion (Starta konvertering) längst ned på sidan.

  Knappen Start Conversion (Starta konvertering)

  När konverteringen är slutförd visas en grön knapp med Download (Ladda ned) på sidan.

 10. Klicka på Download (Ladda ned).

  När konverteringsprocessen är slutförd visas en grön nedladdningsknapp som gör att du kan kopiera den konverterade mediefilen till din dator

  Filen kopieras till Windows-mappen Nedladdningar. Du kan sedan flytta den till vilken mapp som helst. Du kan nu infoga den i PowerPoint-presentationen.

  Den konverterade filen kopieras till mappen Nedladdningar på din dator

CloudConvert.com är fristående från Microsoft. Microsoft ger inga garantier, underförstådda eller andra, vad gäller tjänstens pålitlighet eller prestanda.

Om mediefilen är i ett format som stöds, men inte spelas upp i PowerPoint, kan du antingen lägga till den codec som saknas på datorn (som beskrivs i anvisningarna nedan) eller konvertera mediefilen till det rekommenderade formatet (som beskrivs ovan i Fel format? ...). Det är enklare att konvertera mediefilen än att lösa enskilda codec-problem.

En codec är ett litet program som avkodar en digital mediefil så att den kan spelas upp som ljud eller video.

Det är inte lätt att avgöra vilken codec du behöver för mediefilen. En lösning är att installera ett paket med ett stort antal codec-enheter på datorn. Då ökar sannolikheten markant för att du har den codec som behövs för att spela upp ljud- eller videofilen som orsakar problem. Följ stegen nedan för att installera ett codec-paket på datorn.

Installera K-Lite Codec Pack på datorn:   

 1. Gå till sidan K-Lite Codec Pack på www.free-codecs.com.

  Fyra varianter av paketet erbjuds. Vi rekommenderar Standard-paketet.

 2. Klicka på Ladda ned för det andra paketet i listan, Standard-paketet.

  Det kan finnas reklam för andra produkter på sidan. De annonserna kan innehålla orden ”Börja ladda ned” eller ”Börja nu”. Dessa knappar hör INTE till det paket som du vill installera.

 3. Om webbläsaren uppmanar dig till det väljer du Spara.

  Nedladdningen av paketet startar. Filen kopieras långsamt till datorn. Det kan ta flera minuter, beroende på din Internetanslutning. Som standard kopieras den till mappen ”Nedladdningar” på datorn. Namnet på den nedladdade filen är K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe eller något liknande.

 4. Dubbelklicka på den nedladdade filen för att påbörja installationen på datorn.

  I paketet ges du möjlighet att välja installationsalternativ tillfälligt.

  Det finns flera uppsättningar med alternativ att välja i installationsprocessen. Om du tycker att det är förvirrande är det lämpligt att acceptera standardinställningarna som visas.

 5. Acceptera läget Normal för installationen om du inte har erfarenhet av mediefiler och vill anpassa installationen.

 6. Klicka på Nästa i dialogrutan.

 7. Acceptera eller justera installationsinställningarna efter behov. Klicka på Nästa.

 8. Acceptera avkodningsmetoden under Maskinvaruacceleration.

 9. Acceptera standardvärdet under Önskat språk eller ändra efter behov.

 10. Efter inställningarna för Ljudkonfiguration visar dialogrutan ytterligare programvara som inte är relaterad till codec-enheter. Du kan klicka på Avböj för det extra erbjudandet så fortsätter installationsprocessen för codec-paketet.

 11. Till sist klickar du under Redo att installera, på knappen Installera.

K-Lite Codec-paketet är nu installerat på datorn. Du kan se det på Windowsstartmeny. Nu när det finns på datorn ökar sannolikheten att en mediefil i en PowerPoint-presentation spelas upp korrekt.

Rekommendationer

Video:    Vi rekommenderar att du använder WMV-filer.

Ljud:    Vi rekommenderar att du använder WAV- eller WMA-filer.

QuickTime-felmeddelande

32-bitarsversionen av PowerPoint 2010 kan bara spela upp .mp4- eller .mov-filer om datorn har en QuickTime-spelare installerad. Här har du två val:

 • Konvertera .mp4- eller .mov-filen till det rekommenderade .wmv-formatet. I nästa avsnitt, Fel format? Konvertera och infoga filen igen, får du hjälp med konverteringen.

 • Behåll .mp4- eller .mov-filen som den är och skaffa QuickTime för Windows till datorn. (Klicka på knappen Ladda ned högst upp på sidan för att påbörja installationen.) När du har det på datorn kan du spela upp .mp4- eller .mov-filen i PowerPoint 2010.

Fel format? Konvertera och infoga filen igen

Om PowerPoint inte låter dig infoga en video- eller ljudfil konverterar du den till det rekommenderade formatet:

 1. Gå till CloudConvert.com.

 2. Klicka på Select Files (Välj filer). Dialogrutan Öppna visas. Gå till mappen som innehåller mediefilen som du vill konvertera.

  Välj mediefilen du vill konvertera i dialogrutan

  Om du vill använda en fil som finns i molnet väljer du pilen intill Select Files (Välj filer) och sedan molnsystemet (Box, Dropbox, Google Drive eller OneDrive) där mediefilen finns.

 3. Markera filen och klicka sedan på Öppna.

 4. Namnet på den valda mediafilen och dess format visas på sidan.

  Den markerade filen visas på sidan
 5. Klicka på knappen Format ( Knappen Format ) och välj formatet wmv (för en video) eller wma (för en ljudfil).

  Med alternativen under knappen Format kan du ange vilket medieformat du vill konvertera till
 6. Klicka på knappen Konverteringsalternativ: Knappen Konverteringsalternativ

 7. Välj WMV2 som Video-codec och/eller välj WMAV2 som Ljud-codec.

  Dialogrutan Konverteringsalternativ har alternativ för video-codec och ljud-codec

  (För de som är kunniga när det gäller medieformat finns fler alternativ i dialogrutan.)

 8. Klicka på OK.

  Webbsidan sammanfattar konverteringen: Formatet du börjar med anges på vänster sida och formatet filen kommer att konverteras till anges på höger sida.

 9. Klicka på den röda knappen Start Conversion (Starta konvertering) längst ned på sidan.

  Knappen Start Conversion (Starta konvertering)

  När konverteringen är slutförd visas en grön knapp med Download (Ladda ned).

 10. Klicka på Download (Ladda ned).

  När konverteringsprocessen är slutförd visas en grön nedladdningsknapp som gör att du kan kopiera den konverterade mediefilen till din dator

  Filen kopieras till Windows-mappen Nedladdningar. Du kan sedan flytta den till vilken mapp som helst. Du kan nu infoga den i PowerPoint-presentationen.

  Den konverterade filen kopieras till mappen Nedladdningar på din dator

Om mediefilen är i ett format som stöds, men inte spelas upp i PowerPoint, kan du antingen lägga till den codec som saknas på datorn (som beskrivs i anvisningarna nedan) eller konvertera mediefilen till det rekommenderade formatet (som beskrivs ovan i Fel format? ...). Det är enklare att konvertera mediefilen än att lösa enskilda codec-problem.

En codec är ett litet program som avkodar en digital mediefil så att den kan spelas upp som ljud eller video.

Det är inte lätt att avgöra vilken codec du behöver för mediefilen. En lösning är att installera ett paket med ett stort antal codec-enheter på datorn. Då ökar sannolikheten markant för att du har den codec som behövs för att spela upp ljud- eller videofilen som orsakar problem. Följ stegen nedan för att installera ett codec-paket på datorn.

Installera K-Lite Codec Pack på datorn:   

 1. Gå till sidan K-Lite Codec Pack på www.free-codecs.com.

  Fyra varianter av paketet erbjuds. Vi rekommenderar Standard-paketet.

 2. Klicka på Ladda ned för det andra paketet i listan, Standard-paketet.

  Det kan finnas reklam för andra produkter på sidan. De annonserna kan innehålla orden ”Börja ladda ned” eller ”Börja nu”. Dessa knappar hör INTE till det paket som du vill installera.

 3. Om webbläsaren uppmanar dig till det väljer du Spara.

  Nedladdningen av paketet startar. Filen kopieras långsamt till datorn. Det kan ta flera minuter, beroende på din Internetanslutning. Som standard kopieras den till mappen ”Nedladdningar” på datorn. Namnet på den nedladdade filen är K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe eller något liknande.

 4. Dubbelklicka på den nedladdade filen för att påbörja installationen på datorn.

  I paketet ges du möjlighet att välja installationsalternativ tillfälligt.

  Det finns flera uppsättningar med alternativ att välja i installationsprocessen. Om du tycker att det är förvirrande är det lämpligt att acceptera standardinställningarna som visas.

 5. Acceptera läget Normal för installationen om du inte har erfarenhet av mediefiler och vill anpassa installationen.

 6. Klicka på Nästa i dialogrutan.

 7. Acceptera eller justera installationsinställningarna efter behov. Klicka på Nästa.

 8. Acceptera avkodningsmetoden under Maskinvaruacceleration.

 9. Acceptera standardvärdet under Önskat språk eller ändra efter behov.

 10. Efter inställningarna för Ljudkonfiguration visar dialogrutan ytterligare programvara som inte är relaterad till codec-enheter. Du kan klicka på Avböj för det extra erbjudandet så fortsätter installationsprocessen för codec-paketet.

 11. Till sist klickar du under Redo att installera, på knappen Installera.

K-Lite Codec-paketet är nu installerat på datorn. Du kan se det på Windowsstartmeny. Nu när det finns på datorn ökar sannolikheten att en mediefil i en PowerPoint-presentation spelas upp korrekt.

Mer hjälp för att arbeta med videor

Läs någon av följande artiklar om du bara vill ha hjälp med att infoga en ljud- eller videofil:

Se även

PowerPoint 2016-videor som inte spelas upp på sekundär bildskärm

Felmeddelande när du försöker att infoga en MPEG-4- eller QuickTime-filmfil: "Det går inte att lägga till en video från den valda filen"

Felet "Det går inte att lägga till en video från den valda filen" när du försöker infoga en MPEG-2-video

Felmeddelande när du försöker att infoga en MPEG-4- eller QuickTime-filmfil: "Det går inte att lägga till en video från den valda filen"

Filformat som stöds i PowerPoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×