Designa ett automatiserat arbets flöde i Visio

Att exportera ett Visio diagram tillPower Automate är bara tillgängligt på den Visio programmet på engelska med Visio abonnemang 2. Funktionen är tillgänglig på månads kanalen i version 1910 och senare. Du måste också ha ett gratis-eller Premium-abonnemang med Power autoåtgärd eller en kvalificering av Office 365-prenumeration som inkluderar Power Automate.

Visio och Power interadapter samarbetar nu för att hjälpa dig att få saker gjorda snabbare och enklare. Skapa ett BPMN-diagram iVisio och exportera tillPower Automate för att automatisera arbets flöden mellan dina favorit program och-tjänster. Du kan till exempel skapa ett arbets flöde för att få aviseringar när någon skickar ett formulär på din webbplats, eller samlar in och strukturerar data åt dig när någon följer dig på Twitter.

Meddelanden: 

Utforma arbets flödet förPower Automate

 1. ÖppnaVisio-programmet och gör något av följande:

  • Välj ett BPMN-diagram som passar dina behov genom att gå till nya > mallar > flödesschemat. Under kategorin flödes schema väljer du Microsoft Flow diagram och väljer den mall som du vill arbeta med.

   Välj enkelt flödes diagram från kategorin flödes schema.

   Välj enkelt flödes schema under mallar.

  • Skapa en tom ritning och Lägg till BPMN-stencilen genom att välja fler former > flödesschema > BPMN-former.

   Lägga till BPMN-grundläggande former i formerna.

 2. Ändra eller utforma diagrammet i arbets flödet med hjälp av BPMN-formerna.

Förbereda exporten

 1. När du är klar med att skapa arbets flödet väljer du fliken process och väljer sedan exporterai gruppen Microsoft Flow. Fönstret Exportera öppnas och visar fliken flödes mappning .

  Välj Exportera i gruppen Microsoft-flöde på fliken process.

 2. Välj en utlösare. Det här är den händelse som startar arbets flödet. Till exempel har en inköps förfrågan skapats.

 3. Under kart villkorenväljer du antingen om ja eller om nej för varje gateway-koppling för att skapa logiken för arbets flödet. Till exempel, efter att du har skapat begäran, kontrol lera om den innehåller all information.

 4. Koppla formerna till deras kopplingar i Power Automate. För att göra det följer du stegen nedan för varje figur i diagrammet:

  • Markera en BPMN-form i diagrammet. Då öppnas fliken utlösare och åtgärder i fönstret Exportera .

  • Sök efter och välj den utlösare eller åtgärd som passar den formen. När budgeten är godkänd anger du till exempel statusen godkänd.

  • När en utlösare eller åtgärd har tillämpats visas ikonen för kopplingen ovanför formen.

 5. Välj knappen Uppdatera . Under åtgärda problemkontrollerar du om du har några problem som måste åtgärdas för att kunna exportera. Fortsätt att åtgärda eventuella problem och uppdatera fönstret om det inte finns några fler problem.

Exportera ett BPMN-diagram tillPower Automate

 1. När alla problem har åtgärd ATS och du är redo att exportera väljer du Exportera till flöde högst upp i fönstret förbereda för export.

  I fönstret förbereda för export väljer du exportera till flöde.

 2. I dialog rutan kan du byta namn på flödet efter behov. Du kan också behöva logga in på olika tjänster beroende på vilka utlösare och åtgärder som ingår i arbets flödet.

 3. Välj skapa flöde för att exportera diagrammet till Power Automate. När du har skapat flödet väljer du klar för att stänga dialog rutan. Om du vill redigera arbets flödet som du har skapat kan du göra det från Power automatisering-webbplatsen.

Referensinformation för Visio förPower Automate

Om du behöver detaljerad information för att hjälpa dig att skapa ett arbets flöde-förberedd Visio-diagram klickar du på någon av expanderarna nedan. Ta en titt på kart tabellen för former eller Läs om hur du undviker vanliga fel när du utformar flödet i Visio.

Flödes form

Flödes inställning

BPMN-form att använda

Obs!: * Du rekommenderas att använda expanderade under process former för att göra ändringar i slingan.

Ombedd

Concurrency-kontroll: på

Visio-form som representerar utlösare

Concurrency-kontroll: av

Åtgärd

Ikon för åtgärd i Microsoft-flöde

Timeout: Ej definierad

Använd uppgift; Slinga: ingen

Visio-form som representerar uppgifter

Timeout: definieras

Villkor

Ikonen för villkor i Microsoft Flow

Villkor anger vilket block med åtgärder som ska utföras baserat på utvärderingen av villkors inmatning.

Använd exklusiv Gateway med markör

Visio-form som representerar en exklusiv Gateway med markör

Använd för varje

Ikon för Använd på alla i Microsoft-flöde

Använd för varje exekvera ett block med åtgärder som ska användas för varje objekt i indatabufferten.

Concurrency-kontroll: på

ANVÄNDA expanderad under process; parallell Multiinstans *

Visio-form som representerar en parallell multistanning-uppgift

ELLER uppgift; parallell multi-instans

Visio-form som representerar en parallell multistanning-uppgift

ELLER dold under process; parallell multi-instans

Visio-form som representerar en dold under process, parallell Multiinstans

Concurrency-kontroll: av

ANVÄNDA expanderad under process; sekventiell flera instanser *

Visio-form som representerar en sekventiell aktivitet med flera instanser

ELLER uppgift; sekventiell multi-instans

Visio-form som representerar en sekventiell aktivitet med flera instanser

ELLER dold under process; sekventiell multi-instans

Visio-form som representerar en dold under process, sekventiell multi-förekomst

Växla

Ikon för växla i Microsoft-flöde

Med växeln identifieras ett enskilt fall som utförs utifrån utvärdering av växla indata.

Exempel: exklusiv Gateway med standard fall

Visio-form som representerar en exklusiv Gateway med en brytare

Säga upp

Ikonen för avsluta i Microsoft-flöde

Avsluta avslutar körningen av ett logik program.

Använd slut händelse

Gör till

Ikon för gör till-objekt i Microsoft-flöde

Om du vill köra ett åtgärds block tills ett angivet villkor utvärderas som sant.

ANVÄNDA expanderad under process; Slinga: standard *

Visio-form som representerar slingor

ELLER uppgift; Slinga: standard

Visio-form som representerar slingor

ELLER dold under process; Slinga: standard

Visio-form represending en dold under process slinga

Omfattning

Ikon för omfattning i Microsoft-flöde

Omfattning kapslade in ett åtgärds block och returnerar den senaste terminalen (lyckades, misslyckades, annullerade) åtgärder i.

ANVÄNDA expanderad under process

Visio-form som representerar uppgifter

Parallell gren

Microsoft Flow-form för att lägga till en parallell gren

Använd parallell Gateway

Obs!: Om du använder en gateway ska formerna Parallel Gateway-former ingå i både öppning och stängning av gatewayen.

Visio-form som representerar gateways

ELLER Sekvensflöde

Visio-form som representerar sekventiella flöden

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×