Designa en vy som optimeras för utskrift

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Formulärmallar som du skapar i Microsoft Office InfoPath har utformats så att de öppnas och fylls i online, antingen i InfoPath eller i en webbläsare. Användare kan dock vilja skriva ut en kopia av ett ifyllt formulär för arkivering. Därför bör du kontrollera att formuläret ser bra ut även vid utskrift. Du måste exempelvis se till att kontrollerna i formulärmallen placeras inom utskriftsmarginalerna och att texten går att läsa.

Dessutom kan du använda åtgärdsfönstret Vyer om du vill skapa en särskild version av formulärmallen, en så kallad utskriftsvy, som är särskilt utformad för utskrift.

Den här artikeln innehåller information om hur du designar en utskriftsvy för en formulärmall och andra tekniker som du kan använda när du skapar utskriftsvänliga formulärmallar.

Artikelinnehåll

Skillnaden mellan att skriva ut en formulärmall och ett formulär

Introduktion till utskriftsvyer

Designa en utskriftsvy som baseras på en befintlig vy

Designa en utskriftsvy som är specifik för Word

Skillnaden mellan att skriva ut en formulärmall och ett formulär

Du kan skriva ut formulärmallen för att se hur kontroller och andra element visas på den utskrivna sidan eller för att kontrollera utskriftsinställningarna, t.ex. sidhuvuden och sidfötter. När du skriver ut en formulärmall från designläge skrivs vissa objekt ut, exempelvis knappar, som inte visas när användare skriver ut formulär som baseras på formulärmallen.

Vid användarutskriften justeras formuläret automatiskt och vissa element som inte behövs i utskriften tas bort. Exempelvis visas inte instruktionen Infoga objekt, som visas som standard under upprepande tabeller, i formulärutskriften. Knappkontroller, listruteposter eller rullningspilar visas inte heller i utskriften.

Överst på sidan

Introduktion till utskriftsvyer

Även om formulärmallar har designats för att samla in formulärdata i ett elektroniskt format kan du skapa en utskriftsvy som är specifikt designad för utskrift. Det är användbart om du vill att användare ska använda en särskild layout när de skriver ut formulär eller om de endast ska kunna skriva ut vissa delar av formuläret.

Om formulärmallen innehåller flera vyer kan du skapa en utskriftsvy för varje vy. Du kan också ange en enskild utskriftsvy som används för alla vyer i formulärmallen. Om mallen exempelvis innehåller tre olika vyer kan du skapa en utskriftsvy som kombinerar viktig information från alla tre vyerna på en enskild utskriftssida.

Du kan skapa och koppla en utskriftsvy till en befintlig vy med hjälp av länken Skapa en utskriftsversion av vyn i åtgärdsfönstret Vyer. När du klickar på länken sker följande i InfoPath:

 • En ny, tom vy som kallas Utskriftsversion av namn skapas, där namn är namnet på vyn som utskriftsvyn baseras på.

 • Utskriftsvyn kopplas till vyn som den baseras på. Det registreras på fliken Utskriftsinställningar i dialogrutan Vyegenskaper. Anta att du har skapat en utskriftsvy som baseras på vyn Godkännande i formulärmallen. När användare klickar på knappen Skriv ut i vyn Godkänna skrivs allt som visas i vyn Utskriftsversion av Godkännande ut.

Utskriftsvyn kan designas så att den ser ut på det sätt som du vill att formuläret ska göra när det har skrivits ut. Du kan då kopiera och klistra in kontroller från formulärmallens andra vyer i utskriftsvyn. Vid behov kan du ersätta vissa kontroller med andra. Du kan exempelvis ersätta en nedrullningsbar listruta, som vanligtvis döljer listrutans poster, med en listruta av standardtyp, som visar posterna. Då visas också alla poster i det utskrivna formuläret. Du kan även ange anpassade utskriftsalternativ för utskriftsvyn, t.ex. sidhuvuden, sidfötter och sidmarginaler i dialogrutan Vyegenskaper.

Överst på sidan

Designa en utskriftsvy som baseras på en befintlig vy

När en användare skriver ut ett formulär som saknar utskriftsvy är det vanligtvis den vy som visas på användarens dator som skrivs ut. Om du skapar en utskriftsvy skrivs denna ut i stället för den aktuella vyn. Alla befintliga vyerna kan användas som utskriftsvyer. Nedan beskrivs hur du använder en befintlig vy som bas för en utskriftsvy.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy som du vill skapa en utskriftsvy för i listan Välj en vy i åtgärdsfönstret Vyer.

 3. Klicka på Skapa en utskriftsversion av vyn under Åtgärder.

 4. Ange ett namn för utskriftsvyn i rutan Skapa en utskriftsversion och klicka på OK.

 5. Dubbelklicka på utskriftsvyn i åtgärdsfönstret Vyer.

 6. Välj de alternativ som du vill ha på flikarna Utskriftsinställningar och Utskriftsformat i dialogrutan Vyegenskaper och klicka sedan på OK. Du kan exempelvis ange inställningar för standardmarginaler i utskriftsvyn eller lägga till sidhuvud eller sidfötter.

 7. Om du vill växla till originalvyn klickar du på vyns namn i listan Välj en vy i åtgärdsfönstret Vyer.

 8. Om du vill markera allt i vyn trycker du på CTRL+A.

 9. Om du vill kopiera markeringen till Urklipp trycker du på CTRL+C.

 10. Om du vill växla till utskriftsvyn klickar du på vyns namn i listan Välj en vy i åtgärdsfönstret Vyer.

 11. Om du vill klistra in markeringen från originalvyn i utskriftsvyn trycker du på CTRL+V.

 12. Ta bort alla kontroller och layoutelement som du inte behöver eller lägg till ytterligare kontroller.

  Tips: Om du snabbt vill kontrollera att kontroller och andra designelement ryms på den utskrivna sidan kan du ta fram en stödlinje på formulärmallens högra sida genom att klicka på Guiden SidbreddVisa-menyn. Stödlinjen visas som en streckad lodrät linje i formulärmallen och representerar den utskrivna sidans högermarginal, baserat på datorns standardskrivare.

 13. Om du vill lägga till sidbrytningar i utskriftsvyn klickar du där du vill att en ny sida ska starta och klickar på SidbrytningInfoga-menyn.

  Obs!: En sidbrytning visas som en streckad vågrät linje på en egen formulärmall. Om du förhandsgranskar formulärmallen visas inte den här streckade linjen eller någon annan indikation för sidbrytningen. Klicka på Förhandsgranska Bild av knapp i verktygsfältet Standard om du vill se hur sidbrytningen påverkar utskrivna formulär som baseras på din formulärmall.

Överst på sidan

Designa en utskriftsvy som är specifik för Word

Om du är en avancerad formulärdesignerns som förstår XML-tekniker kan använda du Lägg till utskriftsvy för Word-guiden för att skapa en Microsoft Office Word-baserad utskriftsvy som skriver ut data direkt från Word. Gör att du kan dra nytta av del av utskriftsfunktioner som är tillgängliga i Word. Om du vill göra detta måste du ha tillgång till en befintlig XSL Transformation (XSLT)-fil som omvandlar data i en formulärmall till ett format som är lämpligt för utskrift från Word. När en användare skriver ut ett formulär som innehåller en Word-baserad utskriftsvy, skrivs data i formuläret direkt från inifrån Word. XSLT-filen måste skapas med hjälp av Microsoft Office Word 2003 eller Microsoft Office Word 2007.

Obs!: Om du vill veta mer om hur du skapar XSLT-filen kan referera till Microsoft Office InfoPath 2003 Software Development Kit (SDK). SDK innehåller ett verktyg som kallas InfoPath till Word-guide där du kan använda Word 2003 eller Word 2007 för att skriva ut data från InfoPath-formulär. Om du vill söka efter i InfoPath 2003 SDK, finns i avsnittet Se även.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Lägg till utskriftsvy för Word under Åtgärder i åtgärdsfönstret Vyer.

 3. Följ instruktionerna i guiden Lägg till utskriftsvy för Word och definiera den XSLT-fil som du vill använda för den Word-baserade utskriftsvyn.

 4. Klicka på vyn som du vill anpassa den Word-baserade utskriftsvyn för i listan Välj en vy i åtgärdsfönstret Vyer och klicka sedan på Vyegenskaper.

 5. Klicka på fliken Utskriftsinställningar.

 6. Klicka på den Word-baserade utskriftsvyn i listan Välj en befintlig vy som ska användas vid utskrift av den här vyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×