Designa en skrivskyddad vy

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office InfoPath kan skapa du olika vyer av samma formulärmall. En vy är ett annat sätt att presentera data i en formulärmall. När du fyller i formulär som baseras på din formulärmall kan kan användare växla mellan vyer för att välja mängden data som visas i formuläret. Du kan till exempel skapa en sammanfattningsvy förutom en detaljerad vy i en formulärmall för statusrapport. Användare kan välja vilken vy som de vill titta på, beroende på vilken typ av information de behöver.

I den här artikeln lär du dig hur du utformar en vy som inte kan redigeras av användare. Även förklarar hur du använder regler för att växla till en skrivskyddad vy av ett formulär automatiskt när en användare klickar på en knapp i vyn skrivskydd.

Vad vill du göra?

Designa en skrivskyddad vy

Infoga en knapp som växlar mellan en skrivskydd och skrivskyddad vy

Infoga en knapp som växlar till vyn skrivskyddade när användaren har skickat formuläret

Designa en skrivskyddad vy

Skrivskyddade vyer är användbara när du vill summera formulärdata för användare och du inte vill att oavsiktligt ändra dessa data. Anta att du vill förhindra att användare ska kunna ändra data i ett formulär när de har skickat till en webbtjänst. När en användare klickar på knappen Skicka i formuläret, kan du konfigurera en formulärmall att växla från en skrivskyddad vy över data till en skrivskyddad vy. Här kan du se vilka data som de har skickats men hjälper förhindras att ändra den.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en ny vy under åtgärder.

 3. Skriv ett namn för vyn i dialogrutan Lägg till vy och klicka sedan på OK.

 4. Skapa vyn genom att lägga till layouttabeller och kontroller i den.

  Tips: Om du vill basera utformningen av en ny vy på en befintlig vy öppna befintlig vy, tryck på CTRL + A Om du vill markera allt i vyn och tryck sedan på CTRL + C för att kopiera markeringen till Urklipp. Växla till den nya vyn i åtgärdsfönstret vyer och tryck sedan på CTRL + V för att klistra in markeringen i den nya vyn. Du kan nu ta bort alla kontroller eller layoutelement som du inte behöver från den nya vyn.

 5. Klicka på Egenskaper för datavy i åtgärdsfönstret vyer.

 6. Klicka på fliken Allmänt.

 7. Under vyinställningar väljer du den skrivskyddade kryssrutan och klicka sedan på OK.

 8. Om du vill testa att vyn är skrivskyddat läge, klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard.

 9. Kontrollera att du inte kan ange data i formuläret i förhandsgranskningsfönstret.

 10. Om du vill gå tillbaka till designläge klickar du på Stäng förhandsgranskning i verktygsfältet Standard.

Överst på sidan

Infoga en knapp som växlar mellan en skrivskydd och skrivskyddad vy

Vyer är ofta utformad för att fungera med knappar och regler, där du kan automatisera vissa uppgifter i en formulärmall som svar på händelser eller åtgärder som startas av den person som fyller i formuläret. Du kan till exempel infoga en knapp i en formulärmall och sedan skapa en regel som växlar vyer när du klickar på knappen. I exemplet nedan har formulärets designer skapat en regel i dialogrutan regel som växlar till en skrivskyddad sammanfattningsvy. Den här regeln körs när användare klickar på en knapp i formuläret.

Del av dialogrutan Regel

Infoga en knapp som växlar mellan vyer

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på skrivskydd vyn som du vill lägga till en knapp till under Välj en vy.

 3. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 4. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga knappen.

 5. Klicka på knappen under Infoga kontroller.

 6. Dubbelklicka på knappen som du har infogat på formulärmallen.

 7. Klicka på fliken Allmänt.

 8. Klicka på regler och anpassad kod i listan åtgärd.

 9. Skriv den text som du vill ska visas på knappen i rutan etikett.

 10. Klicka på regler.

 11. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler.

 12. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 13. Klicka på Lägg till åtgärd.

 14. Klicka på Växla vyer i listan åtgärd.

 15. Klicka på den vy som du vill växla till i listan Visa och klicka sedan på OK.

 16. Klicka på OK om du vill stänga alla öppna dialogrutor.

 17. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 18. Klicka på knappen i förhandsgranskningsfönstret.

  Vyn som du angav i steg 15 ska öppnas.

 19. Om du vill gå tillbaka till designläge klickar du på Stäng förhandsgranskning i verktygsfältet Standard.

 20. Du lägger till en sekund knappen regeln ska skrivskyddad vy så att användare kan växla tillbaka till vyn skrivskydd öppna vyn skrivskyddad och upprepar sedan steg 3 till 19.

Överst på sidan

Infoga en knapp som växlar till vyn skrivskyddade när användaren har skickat formuläret

I följande procedur beskrivs hur du lägger till en knapp i formulärmallen som visar en skrivskyddad vy av skickade data. Det kan du göra i en statusrapportformulär när du vill tillåta användare att växla från en standardvy till en skrivskyddad sammanfattningsvy av formulärdata.

Obs!: Den här proceduren fungerar bara om formulärmallen innehåller en befintlig dataanslutning för att skicka formulärdata. Om du ännu inte har konfigurerat en skicka-dataanslutning måste du göra det innan du utför den här proceduren eller följande steg fungerar inte. Länkar till mer information om dataanslutningar i avsnittet Se även.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy du vill innehåller knappen Skicka under Välj en vy.

 3. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 4. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga knappen.

 5. Klicka på knappen under Infoga kontroller.

 6. Dubbelklicka på knappen som du har infogat på formulärmallen.

 7. Klicka på fliken Allmänt.

 8. Klicka på Skicka i listan åtgärd.

 9. Om du vill att texten än ”skicka” ska visas som knappetikett skriver du den text som du vill använda i rutan etikett.

 10. Klicka på Skicka alternativ.

 11. Kontrollera att kryssrutan Tillåt användare att skicka det här formuläret är markerad i dialogrutan Sändningsalternativ.

 12. Klicka på Utför anpassad åtgärd med hjälp av regler och klicka sedan på regler.

 13. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler för att skicka formulär.

 14. Skriv ett namn för regeln i rutan namn och klicka sedan på Lägg till åtgärd.

 15. Klicka på Växla vyer i listan åtgärd.

 16. Klicka på skrivskyddad vy som du vill växla till i listan Visa och klicka sedan på OK.

 17. Klicka på OK om du vill stänga alla öppna dialogrutor.

 18. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 19. Klicka på knappen används för att skicka formuläret i fönstret för förhandsgranskning.

  Skrivskyddat läge vyn ska öppnas.

 20. Om du vill gå tillbaka till designläge klickar du på Stäng förhandsgranskning i verktygsfältet Standard.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×