Designa en malldel som du kan använda i flera formulärmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan designa en malldel som enda och distribuera den till andra formulärkonstruktörer mall i din organisation som används i deras formulärmallar. Detta är användbart när du vill använda för att säkerställa en konsekvent design över flera formulärmallar.

Anta att du hanterar en grupp som utformar och har en serie av formulärmallar och att var och en av dessa formulärmallar måste innehålla ett företagslogotyp och flera textrutor för att samla in kontaktinformation från användare. Om du utformar logotypen och kontroller som en mall del (.xtp) kan du spara filen på en gemensam plats och gör teamet medveten om dess tillgänglighet. När gruppmedlemmarna lägger till malldelen i åtgärdsfönstret kontroller, visas under rubriken anpassad och kan infogas till en egen formulärmall.

Om du vill ändra en befintlig malldel kan du öppna den, gör de nödvändiga ändringarna, sparar malldelen och distribuera den till formulärkonstruktörer. När formulärkonstruktörer lagt till den senaste versionen av malldelen i åtgärdsfönstret kontroller, kan användaren använda den i sin formulärmallar. Om de öppnar en formulärmall som innehåller en äldre version av malldelen uppmanas dem att uppdatera den malldelen med den senaste versionen av Microsoft Office InfoPath.

I den här artikeln

Översikt över malldelar

Funktioner som inte är tillgängliga i malldelar

Designa en malldel

Återanvända design på en befintlig malldel

Översikt över malldelar

En malldel som är en del av en formulärmall som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar. En typisk malldel består av kontroller och datakälla och kan också innehålla funktioner, till exempel dataanslutningar, dataverifiering och regler.

Genom att skapa och använda malldelar du se till att formulärmallar i din organisation är konsekventa i toning, struktur och beteende. En Personalavdelning avdelning kan till exempel använda en enskild ”kontaktinformation” malldel i alla dess formulärmallar.

Malldel i formulärmall

Innehållet i en malldel visas i en kontroll för avsnitt i en formulärmall. Du kan skilja en malldel från en vanlig avsnittet eftersom orden avsnitt (malldel: namn) visas som avsnittsetiketten, där namn är namnet på malldelen.

Om du vill designa en malldel som måste du välja alternativet Malldel i stället för alternativet Formulärmall i åtgärdsfönstret Designa en formulärmall. När du öppnar en malldel visas (Formgivningsmall för en del) prefix i InfoPath namnlisten, som anger att du är i rätt läge för designa en malldel.

Till skillnad från en formulärmall publicerar inte du en malldel när du har skapat den. I stället kan spara du den som en mall del (.xtp). Du kan göra .xtp filen tillgängliga till andra formulärkonstruktörer som behöver arbeta med den. Du kan till exempel kopiera .xtp-filen till en filserver i organisationens nätverk och skicka ett e-postmeddelande till formulärkonstruktörer som beskriver syftet med malldelen där den finns, och hur de kan lägga till den i åtgärdsfönstret kontroller i Info Sökvägen.

När en formulärdesignerns infogar en malldel i en formulärmall, blir en del av formulärmallen och en formulärdesignerns kan anpassa det, om det behövs.

Obs!: Det finns inget sätt att förhindra att formulärkonstruktörer ändrar en malldel när de har infogat i en formulärmall. Om du inte vill att andra ska kunna anpassa malldelen, bör du kontrollera som klara när du distribuerar.

Om du vill infoga en malldel i en InfoPath-formulärmall formulärkonstruktörer måste först lägga till malldelen i åtgärdsfönstret kontroller med hjälp av guiden Lägg till anpassad kontroll. När de har slutfört guiden visas malldelen under rubriken anpassad i åtgärdsfönstret kontroller.

Malldel under rubriken Anpassad i åtgärdsfönstret Kontroller

Om du vill ändra en malldel, öppna i designläge i InfoPath, gör de ändringar som du behöver och sedan spara malldelen. Du måste sedan skicka uppdaterade malldelen till valfri formulärkonstruktörer som används för den ursprungliga versionen av malldelen. Formulärkonstruktörer kan använda guiden Lägg till anpassad kontroll för att lägga till den uppdaterade versionen av malldelen i åtgärdsfönstret kontroller. När de gör detta genom de öppna varje påverkade formulärmall och har InfoPath ersätta den ursprungliga malldelen med en nyare version.

Obs!: Om din organisation skapar ett stort antal malldelar, kan du skapa en databas av malldelar som kan läsas från en gemensam plats i företagets nätverk, till exempel en delad mapp, en webbserver eller ett formulärbibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats. Det går att konfigurera InfoPath-inställningar i registret så att malldelar som visas automatiskt i åtgärdsfönstret kontroller för användare som har installerat InfoPath. Om du vill göra det här exemplet kan behöva du arbeta med din information arbetet för IT-avdelning eller med någon som är ansvarig för administration av InfoPath i din organisation. Mer information om det här avsnittet finns i dokumentationen InfoPath på Microsoft TechNet. TechNet är resursen med IT-personalen har planera, distribuera, hantera och support för Microsofts produkter.

Överst på sidan

Funktioner som inte är tillgängliga i malldelar

Det finns design begränsningar som du måste tänka på när du utformar en malldel. Vissa funktioner stöds inte i malldelar, till exempel möjligheten att skapa flera vyer eller ange globala, nivå för mallen inställningar i dialogrutan Formuläralternativ. Alla kontroller är tillgängliga för användning i malldelar med undantag för ActiveX-kontroller. Funktioner som inte stöds i malldelar är dolda i användargränssnittet när du utformar en malldel.

Följande kontroller, funktioner och inställningar stöds inte i malldelar:

 • ActiveX-kontroller

 • färgschema

 • Bakgrundsbilder

 • Dataanslutningar som skickar data

 • Information Rights Management (IRM) inställningar

 • Skript och förvaltad kod

 • Funktioner för att skriva kod, till exempel Microsoft Skriptredigeraren

 • Publicera guiden

 • Guiden Exportera

 • Vissa Visa relaterade funktioner, inklusive möjligheten att skapa flera vyer, skrivskyddade vyer, standardvyer eller skriva ut vyer

 • Vissa utskriftsfunktioner, inklusive möjligheten att ange alternativ för Utskriftsformat och skapa sidhuvuden och sidfötter

 • Vissa funktioner som hör till en formulärmall som en helhet, inklusive möjligheten att ange digitala signaturer, anpassade åtgärdsfönster, säkerhetsnivåer och anpassad spara och öppna beteenden

 • Möjligheten att använda kryssrutan Verifiera på servern i åtgärdsfönstret Kontrollera layout för att hämta skapas på servern fel och varningar för malldelar som har utformats för webbläsarkompatibla formulärmallar

Du kan designa en formulärmall som kan öppnas med hjälp av InfoPath eller en webbläsare. Om formulärmallen kan öppnas med en webbläsare kan kallas en webbläsarkompatibel formulärmall. På samma sätt kan du designa en malldel som är avsedd att användas i webbläsarkompatibla formulärmallar. I det här scenariot när du utformar en malldel har du åtkomst till färre kontroller och funktioner än om du designa malldel enbart för användning i InfoPath. Detta beror på att vissa kontroller och funktioner inte som stöds för användning i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Överst på sidan

Designa en malldel

I dialogrutan Designa ett formulär kan du välja att designa en malldel i stället för en formulärmall. Om du gör detta är InfoPath-funktioner som inte stöds i malldelar antingen dolda eller inaktiverade så att du inte är frestande att använda dem i din malldel.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Malldel under Designa en ny i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Gör något av följande i galleriet baserat på:

  • Klicka på tom om du vill definiera datakälla när du utformar malldelen.

  • Klicka på XML- eller Schema om du vill använda en XML-dokument (.xml)-fil eller en XML-schema (XSD)-fil som datakälla för malldelen.

   Obs!: Om du baserar din malldel på ett XML-dokument eller XML-schemat fyller InfoPath i åtgärdsfönstret Datakälla med fälten och grupperna som mappa XML-elementen i dokumentet eller schema. Datakällan är låst. Beroende på dokumentet eller schema, kanske du inte kan lägga till nya fält eller grupper i en del av eller hela datakällan eller ändra vissa aspekter av befintliga fält och grupper.

 4. Om du vill göra din malldel kompatibelt med InfoPath Forms Services markerar du kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

  En ny malldel öppnas i InfoPath.

 6. Designa en malldel.

 7. Klicka på SparaArkiv-menyn när du har skapat en malldel.

Överst på sidan

Återanvända en existerande malldels design

Om du vill basera en ny Malldels design på en befintlig malldel måste du öppna befintlig malldel, ändra dess namn i dialogrutan Egenskaper för malldel och sedan sparar nya malldelen med ett annat, att skilja filnamnet. När du ändrar en del mallnamn i dialogrutan Egenskaper för malldel uppdateras mall del ID automatiskt. Detta ID ytterligare skiljer en malldel från en annan.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka På den här datorn under Öppna en formulärmall i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på InfoPath malldelar i listan Filformat.

 4. Bläddra till och klicka på malldel som du vill öppna och klicka sedan på Öppna.

 5. Gå till menyn Arkiv och klicka på Egenskaper.

 6. Ange ett nytt namn i rutan Mallnamn del i dialogrutan Egenskaper för malldel.

  När du gör detta återspeglar identifiera text i rutan mall-ID för en del det nya namnet. Mallen del ID genereras automatiskt av InfoPath. Det måste vara unikt för varje ny malldel som du skapar.

 7. Klicka på Spara somArkiv-menyn och ange ett nytt filnamn för malldelen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×