Designa en malldel som du kan använda i flera formulärmallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan designa en enskild malldel och sedan distribuera den till andra formulärmallsutformare inom organisationen så att de kan använda den i sina formulärmallar. Det är praktiskt när du vill försäkra dig om att formulärmallarna har en enhetlig design.

Anta att du ingår i ett team som designar och underhåller ett flertal formulärmallar och att var och en av dessa mallar måste innehålla en företagslogotyp och textrutor för insamling av kontaktinformation. Om du designar logotypen och kontrollerna som en malldelsfil (XTP-fil) kan du spara filen på en gemensam plats och sedan informera medarbetarna om att den finns. När de lägger till malldelen i åtgärdsfönstret Kontroller visas den under rubriken Anpassad och kan infogas i formulärmallar.

Om du vill ändra en befintlig malldel öppnar du den, gör nödvändiga ändringar, sparar malldelen och distribuerar den sedan till övriga formulärutformare som lägger till den nya versionen i åtgärdsfönstret Kontroller. Därefter kan de använda den i sina egna formulärmallar. Om en formulärmall med en äldre version av malldelen öppnas visas ett meddelande om att malldelen bör uppdateras.

Artikelinnehåll

Översikt över malldelar

Funktioner som inte är tillgängliga i malldelar

Designa en malldel

Återanvända design på en befintlig malldel

Översikt över malldelar

En malldel som är en del av en formulärmall som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar. En typisk malldel består av kontroller och datakälla och kan också innehålla funktioner, till exempel dataanslutningar, dataverifiering och regler.

Genom att skapa och använda malldelar kan du hjälpa till att ge företagets eller organisationens formulärmallar en enhetlig ton, struktur och funktion. En personalavdelning kan exempelvis använda samma malldel för kontaktinformation i alla sina formulärmallar.

Malldel i formulärmall

Innehållet i en malldel visas i en kontroll för avsnitt i en formulärmall. Du kan skilja en malldel från en vanlig avsnittet eftersom orden avsnitt (malldel: namn) visas som avsnittsetiketten, där namn är namnet på malldelen.

Om du vill designa en malldel markerar du alternativet Malldel i stället för Formulärmall i åtgärdsfönstret Designa en formulärmall. När du öppnar en malldel infogas prefixet (Malldelsdesign) på namnlisten i InfoPath, vilket visar att du är i designläget för malldelar.

Till skillnad från en formulärmall publicerar du inte en malldel när du har designat den utan sparar den i stället som en malldelsfil (XTP-fil). Du kan göra XTP-filen tillgänglig för andra formulärutformare genom att exempelvis kopiera den till en filserver i företagets nätverk och sedan skicka ett e-postmeddelande till övriga formulärutformare med en beskrivning av malldelen, information om var den finns och hur de lägger till den i åtgärdsfönstret Kontroller i InfoPath.

När malldelen infogas i en formulärmall blir den en del av formulärmallen och kan anpassas efter behov.

Obs!: Du kan inte förhindra att andra formulärutformare ändrar malldelen när de har infogat den i en formulärmall. Om du inte vill att andra ska kunna ändra malldelen måste du ange det när du distribuerar den.

Om formulärutformare vill infoga malldelen i en InfoPath-formulärmall måste de först lägga till den i åtgärdsfönstret Kontroller med hjälp av guiden Lägg till anpassad kontroll. När guiden har slutförts visas malldelen under rubriken Anpassad i åtgärdsfönstret Kontroller.

Malldel under rubriken Anpassad i åtgärdsfönstret Kontroller

Om du vill ändra en malldel öppnar du den i designläge i InfoPath, gör nödvändiga ändringar och sparar den sedan på nytt. Därefter måste du skicka den uppdaterade malldelen till alla formulärutformare som har använt originalversionen av malldelen. Med hjälp av guiden Lägg till anpassad kontroll kan dessa lägga till den uppdaterade versionen av malldelen i åtgärdsfönstret Kontroller. Därefter kan de öppna alla berörda formulär och låta InfoPath ersätta den ursprungliga malldelen med den nyare versionen.

Obs!: Om ett stort antal malldelar som skapas i din organisation kan du skapa en databas av malldelar som kan läsas från en gemensam plats i företagets nätverk, till exempel en delad mapp, en webbserver eller ett formulärbibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats. Det går att konfigurera InfoPath-inställningar i registret så att malldelar som visas automatiskt i åtgärdsfönstret kontroller för användare som har installerat InfoPath. Om du vill göra det här exemplet kan behöva du arbeta med din information arbetet för IT-avdelning eller med någon som är ansvarig för administration av InfoPath i din organisation. Mer information om det här avsnittet finns i dokumentationen InfoPath på Microsoft TechNet. TechNet är resursen med IT-personalen har planera, distribuera, hantera och support för Microsofts produkter.

Överst på sidan

Funktioner som inte är tillgängliga i malldelar

När du utformar en malldel finns det designbegränsningar du måste ha i åtanke. Till exempel stöds inte vissa funktioner i malldelar, bland annat möjligheten att skapa flera vyer och att ange globala inställningar på mallnivå i dialogrutan Formuläralternativ. Med undantag för ActiveX-kontroller kan alla kontroller användas i malldelar. De funktioner som inte stöds i malldelar döljs i användargränssnittet när du utformar din malldel.

Följande kontroller, funktioner och inställningar stöds inte i malldelar:

 • ActiveX-kontroller

 • färgschema

 • Bakgrundsbilder

 • Dataanslutningar som sänder data

 • IRM-inställningar (Information Rights Management)

 • Skript och hanterad kod

 • Funktioner för att skriva kod, till exempel Microsoft Skriptredigeraren

 • Publiceringsguiden

 • Exportguiden

 • Vissa vyrelaterade funktioner, bland annat möjligheten att skapa flera vyer, skrivskyddade vyer, standardvyer och att skriva ut vyer

 • Vissa utskriftsrelaterade funktioner, bland annat möjligheten att ange alternativ för utskriftsformat och att skapa sidhuvuden och sidfötter

 • Vissa funktioner som hör till formulärmallen som en helhet, bland annat möjligheten att ange digitala signaturer, anpassade åtgärdsfönster, säkerhetsnivåer och anpassade funktioner för att spara och öppna

 • Möjligheten att använda kryssrutan Bekräfta på server i åtgärdsfönstret Kontrollera layout för att hämta servergenererade fel och varningar för malldelar som är utformade för webbläsarkompatibla formulärmallar

Du kan utforma en formulärmall som kan öppnas med InfoPath eller en webbläsare. Formulärmallar som kan öppnas med en webbläsare kallas för webbläsarkompatibla formulärmallar. På samma sätt kan du utforma en malldel som är avsedd att användas i webbläsarkompatibla formulärmallar. I det här scenariot har du tillgång till färre kontroller och funktioner när du utformar malldelen än när du utformar malldelen enbart för användning i InfoPath. Det beror på att vissa kontroller och funktioner inte har stöd för att användas i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Överst på sidan

Designa en malldel

I dialogrutan Designa ett formulär kan du välja om du vill designa en malldel i stället för en formulärmall. Om du gör det döljs eller inaktiveras InfoPath-funktioner som inte kan användas i malldelar så att du inte riskerar att använda dem.

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Klicka på Malldel under Designa ett nytt i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Gör något av följande i galleriet Baserat på:

  • Om du vill definiera datakälla när du designar malldelen klickar du på Tom.

  • Om du vill använda ett XML-dokument (XML-fil) eller ett XML-schema (XSD-fil) som datakälla för malldelen klickar du på XML eller schema.

   Obs!: Om du baserar din malldel på ett XML-dokument eller XML-schemat fyller InfoPath i åtgärdsfönstret Datakälla med fälten och grupperna som mappa XML-elementen i dokumentet eller schema. Datakällan är låst. Beroende på dokumentet eller schema, kanske du inte kan lägga till nya fält eller grupper i en del av eller hela datakällan eller ändra vissa aspekter av befintliga fält och grupper.

 4. Om du vill göra malldelen kompatibel med InfoPath Forms Services markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

  En ny malldel öppnas i InfoPath.

 6. Designa malldelen.

 7. Spara malldelen när du är klar genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

Överst på sidan

Återanvända en existerande malldels design

Om du vill basera utformningen av en ny malldel på en befintlig malldel måste du öppna den befintliga malldel, ändra dess namn i dialogrutan Egenskaper för malldel och sedan spara den nya malldelen under ett nytt filnamn. När du ändrar malldelens namn i dialogrutan Egenskaper för malldel uppdateras malldels-ID automatiskt. Detta ID särskiljer malldelen ytterligare från en annan.

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Klicka på På datorn under Öppna en formulärmall i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på InfoPath-malldelar i listrutan Filformat.

 4. Bläddra fram till och klicka på den malldel som du vill öppna och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn.

 6. I dialogrutan Egenskaper för malldel anger du ett nytt namn i rutan Namn på malldel.

  När du gör det återspeglar den identifierande texten i rutan Malldels-ID det nya namnet. Malldels-ID genereras automatiskt av InfoPath. Det måste vara unikt för varje ny malldel du skapar.

 7. På menyn Arkiv klickar du på Spara som och anger ett nytt namn för malldelen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×