Designa en formulärmall som är baserad på en Microsoft Access-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan designa en formulärmall för Microsoft Office InfoPath som tillsammans med en Microsoft Office Access-databas gör det möjligt att ange frågedata eller att göra sökningar i data och sända data. Du kan designa den här formulärmallen baserat på en Microsoft Office Access 2007-databas (.accdb-format) eller en Access-databas som sparats i en tidigare version (.mdb-format).

Artikelinnehåll

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Designa en formulärmall

Konfigurera skicka-alternativ

Översikt

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning – kallad huvuddataanslutningen – och den anslutningen kan ha en eller flera sekundära dataanslutningar. Du kan använda huvuddataanslutningen för att söka i eller sända formulärdata till en Access-databas. Du kan även använda de sekundära dataanslutningarna för att söka i och sända data till externa datakällor, med vissa undantag. Det går exempelvis att använda en sekundär dataanslutning för en Access-databas för endast söka i databasen. Du kan inte lägga till en sekundär dataanslutning till ett formulär som sänder formulärdatakataloger till en Access-databas.

När du utformar en formulärmall som baseras på en Access-databas InfoPath skapar en huvudsakliga datakälla med grupper som innehåller frågefält och datafält och skapar också anslutningen till en fråga som huvudsakliga dataanslutningen för formulärmallen. De här fälten och grupperna motsvarar hur data lagras i tabellerna i databasen.

Frågefält innehåller data som anges i form av en användare för att begränsa frågeresultatet till poster som matchar data i fälten fråga. När ett formulär som baseras på formulärmallen använder huvudsakliga dataanslutningen, skapas en fråga med hjälp av informationen i fälten fråga. InfoPath skickar sedan frågan via dataanslutningen. Databasen returnerar resultatet av frågan till formuläret via dataanslutningen. Resultatet av frågan placeras i datafält som kan redigeras bland kontroller i formuläret som är bundna till datafälten.

Eftersom datastrukturen för fråge- och datafälten måste matcha lagringsstrukturen i den externa databasen kan du inte ändra fälten eller grupperna i huvuddatakällan. Du kan endast lägga till fält eller grupper i huvuddatakällans rotgrupp. Länkar till mer information om datakällor finns i avsnittet Se även.

Ett formulär kan skicka data till en databas via formulärets huvudsakliga dataanslutning om formulärmallen som formuläret baseras på och databasen uppfyller följande krav:

 • Formulärmallen är inte en webbläsarkompatibel formulärmall    InfoPath skapar inte en skicka-dataanslutning i den huvudsakliga dataanslutningen om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Använda en webbtjänst som fungerar med databasen om du vill tillåta användare att skicka data i ett formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall.

 • Vänster tabell i varje par av relaterade tabeller i huvudsakliga datakällan innehåller en primärnyckel    Minst en av relationerna för varje par av relaterade tabeller får innehålla en primärnyckel i den vänstra tabellen.

 • Inga av datafält i huvudsakliga datakälla för formuläret store en stor binär datatyp    InfoPath inaktiverar skicka-dataanslutning om frågan innehåller fält som innehåller en stor binär datatyp, till exempel bilder, bilder, OLE-objekt, bifogade filer, Office Access memo-datatyp eller SQL-Text-datatyp.

När InfoPath aktiverar en dataanslutning för sändningar kan användare sända data till databasen som finns lagrade i datafält i huvuddatakällan. Du kan anpassa sändningsalternativen som är baserade på den här formulärmallen.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan inte designa en formulärmall baserat på en Access-databas som är kompatibel med webbläsare.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du kan designa en formulärmall som är baserad på en Access-databas behöver du följande information om Access-databasen:

 • Namn och plats för databasen.

  Obs!: Kontrollera att databasen är på en nätverksplats som är åtkomlig för dina användare.

 • Namnet på den tabell som ska ta emot data som skickats, om din formulärmall tillåter användare att sända formulär till en databas. Du använder den här tabellen som primär tabell när du konfigurerar dataanslutningen för sändning.

 • Namnet på den tabell som erbjuder resultat för frågan som skickas till databasen, om din formulärmall endast söker i databasen. Den här tabellen används som primär tabell när du konfigurerar frågedataanslutningen.

 • Namnen på andra tabeller som du behöva data från den primära tabellen. I de flesta fall aktiverats tabellrelationer redan i databasen. Om du behöver skapa relationer mellan den primära tabellen och en annan tabell manuellt måste relaterade fältnamnen i båda tabellerna.

Överst på sidan

Designa formulärmallen

För att designa en formulärmall med en frågedataanslutning måste du först skapa formulärmallen. När du skapar en formulärmall som är baserad på en databas skapar InfoPath en frågedataanslutning som huvuddataanslutning mellan formulärmallen och databasen. I den här processen skapas formulärmallens huvuddatakälla.

Efter att du har skapat formulärmallen måste du lägga till en kontroll till den och sedan binda kontrollen till ett fält i huvuddatakällan. Detta gör det möjligt för användarna att se resultaten för frågan i formuläret.

Steg 1: Skapa formulärmallen

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Klicka på Formulärmall i dialogrutan Designa en formulärmall, under Designa ny.

 3. Klicka på Databas i listan Baserat på och sedan på OK.

  Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Välj databas på första sidan i guiden.

 5. Gå till din databas i dialogrutan Välj datakälla.

  Obs!: Om databasen lagras i en plats i nätverket, bläddra till sökväg för universal naming convention (UNC) på den platsen. Bläddra inte till nätverksplats via en mappad nätverksenhet. Om du använder en mappad nätverksenhet kan söker användare skapar formulär som baseras på formulärmallen du efter databasen från en mappad nätverksenhet. Om användaren inte har en mappad nätverksenhet formuläret inte att hitta databasen.

 6. Klicka på namnet för databasen och klicka sedan på Öppna.

 7. Klicka på den primära tabellen eller frågan du vill använda i dialogrutan Välj tabell och klicka sedan på OK.

 8. Markera kryssrutan Visa tabellkolumner på nästa sida i guiden.

 9. Som standard läggs alla fälten i tabellen till huvuddatakällan för formulärmallen. Avmarkera kryssrutorna för fälten du vill inkludera i huvuddatakällan.

  Lägg till ytterligare tabeller eller frågor du vill använda i frågedataanslutningen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen Markera relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Om du vill lägga till en relation klickar du på Lägg till relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Ange ett beskrivande namn för dataanslutningen på den sista sidan i guiden. Namnet visas i listan Datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla.

 12. Om formulärmallen uppfyller kraven i avsnittet Översikt , anger avsnittet Sammanfattning på den här sidan i guiden att InfoPath aktiverats dataanslutningen skicka huvudsakliga dataanslutningen.

 13. För att ändra namnet för dataanslutningen skriver du ett nytt namn i aktuell ruta.

 14. Avmarkera kryssrutan Aktivera sändning för den här anslutningen för att göra det möjligt för användarna att sända formulärdata via en annan dataanslutning som du lägger till formulärmallen senare.

  Obs!: Om formulärmallen inte uppfyller kraven i avsnittet Översikt över InfoPath inaktiverar dataanslutning skicka och ange ett namn på anslutningen och markera kryssrutan Aktivera skicka för den här anslutningen är inte tillgängliga. Om InfoPath inaktiverar dataanslutning skicka innehåller huvudsakliga dataanslutningen för formulärmallen endast en fråga dataanslutning.

Steg 2: Bind en kontroll till fältet

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till formulärmallen.

 3. Markera det fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Överst på sidan

Konfigurera sändningsalternativ

Om din formulärmall och de tabeller som du valde i guiden Dataanslutning uppfyller kraven i avsnittet Översikt , konfigurerar InfoPath en formulärmall så att skicka data med hjälp av dess huvudsakliga dataanslutningen.

Om du väljer att använda den här dataanslutningen för sändning konfigurerar InfoPath formulärmallen så att användare kan sända formulärdata till databasen och lägger till knappen Skicka i verktygsfältet Standard, samt kommandot SkickaArkiv-menyn i formuläret. InfoPath konfigurerar även formulärmallen så att formulären förblir öppna även när användaren skickar dem. Ett meddelande som indikerar om formuläret har skickats visas också. Du kan ändra texten som visas på knappen Skicka och även ändra beteende för ett formulär efter att en användare har skickat det.

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 2. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×