Designa en formulärmall med hjälp av inställningar i ett dataanslutningsbibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln visar hur du skapar en formulärmall som är baserad på sidan inställningar som lagras i ett dataanslutningsbibliotek på en Microsoft Office SharePoint Server 2007 webbplats, som kan skapa en fråga eller skicka data.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Designa en formulärmall med anslutningen till en fråga

Designa en formulärmall med en skicka-dataanslutning

Översikt

En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla som du lägger till en egen formulärmall. Den här anslutningen skiljer sig från den huvudsakliga dataanslutningen som skapas när du utformar en formulärmall som utgår från en databas, webbtjänst eller inställningar i ett anslutningsbibliotek. Du kan lägga till en sekundär dataanslutning om du inte kan skapa en fråga eller skicka data via den huvudsakliga dataanslutningen.

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning, kallas huvudsakliga dataanslutningen och om du vill ha en eller flera sekundära dataanslutningar. Beroende på dina mål för formuläret, kan anslutningen till en fråga eller skicka formulärdata till en extern datakälla, till exempel Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst.

Om du utformar flera formulärmallar med liknande dataanslutningar överväga att använda en dataanslutningsfil istället för att skapa en dataanslutning till en extern datakälla för varje formulärmall. Det här sättet måste du uppdatera endast en dataanslutningsfil när dataanslutningsinformationen ändras för en uppsättning relaterade formulärmallar. När du flyttar dina formulärmallar från ett testnätverk till ett nätverk, måste du uppdatera dataanslutningsinställningarna endast en gång i anslutningsbibliotek i stället för att uppdatera dataanslutning i varje formulärmall. När ett formulär som baseras på en formulärmall som använder en dataanslutningsfil använder dataanslutningen kan uppdateras dataanslutningen automatiskt med de nya inställningarna.

En dataanslutningsfil är en XML-fil med filnamnstillägget .xml eller .udcx skulle hämtas filen som innehåller anslutningsinformation för en annan extern datakälla. Den här filen är lagrad i ett dataanslutningsbibliotek på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. En dataanslutningsfil har skapats av en utvecklare eller genom att konvertera en dataanslutning i en befintlig formulärmall till en dataanslutningsfil genom att klicka på knappen Konvertera i dialogrutan Dataanslutningar (Verktyg-menyn).

Fördelarna med att använda dataanslutningsfiler är följande:

 • Flera formulär kan använda samma dataanslutningsfil så inte behöver du skapa samma dataanslutning från grunden för varje formulärmall.

 • Om plats eller anslutning inställningarna för en extern datakälla ändrar behöver du uppdatera endast dataanslutningsfilen, inte varje formulärmall.

 • Dataanslutningsfilen kan innehålla alternativa autentiseringsinformation som kan användas av servern när en användare fyller i ett formulär med hjälp av en webbläsare.

 • Formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall som är ifyllda i en webbläsare kan ansluta till servrar i en annan domän med dataanslutningar som använder dataanslutningsfiler.

Microsoft Office InfoPath används dataanslutningsfiler som följer Universal dataanslutning version 2.0 filformatet. Den här versionen är inbegriper version 1.0 filformatet används av Microsoft Office FrontPage och Microsoft Office Excel. InfoPath kan inte använda dataanslutningsfiler i version 1.0-format.

När du skapar en formulärmall som baseras på inställningarna i en dataanslutningsfil skapas en dataanslutning som baseras på sidan Inställningar i dataanslutningsbiblioteket i Microsoft Office InfoPath. Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för anslutningen till en fråga, skapas i formuläret huvudsakliga datakälla med frågefält, datafält, och grupper som motsvarar hur data lagras i den externa informationen datakällan som refereras till av den inställningar i dataanslutningsfilen. Frågefält innehåller de data som används i den externa datakällan för att bestämma vad som ska skickas till formuläret. Resultatet av frågan placeras i datafält. Om du vill ge användarna möjlighet att skapa en fråga för den externa datakällan, läggs en Kör fråga-knapp i formulärmallen.

Eftersom fälten frågan och data datastruktur måste matcha hur data lagras i den externa datakällan, kan inte du ändra befintliga fält eller grupper i den huvudsakliga datakällan. Du kan bara lägga till fält eller grupper i rotgruppen i huvudsakliga datakällan.

Om du använder inställningar för anslutning till en skicka kan InfoPath Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn i formulär som baseras på formulärmallen. Det här kan användare skicka data i sina formulär till den externa datakällan.

Överst på sidan

Innan du börjar

För att designa en formulärmall som baseras på sidan Inställningar i ett dataanslutningsbibliotek behöver du följande information från dataanslutning biblioteksadministratören eller utvecklaren som skapade dataanslutningsfilen:

 • Platsen för webbplatsen Office SharePoint Server 2007 med biblioteket anslutning.

 • Namnet på dataanslutningsfil i dataanslutningsbibliotek som du vill använda.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med anslutningen till en fråga

För att designa en formulärmall som baseras på en dataanslutningsfil med inställningar för anslutningen till en fråga, måste du göra följande:

 1. Design formulärmall som baseras på dataanslutningsfilen    Det här steget skapar huvudsakliga datakällan för en formulärmall med lämplig fälten och grupperna som baseras på sidan Inställningar i dataanslutningsfilen.

 2. Lägg till en kontroll i formulärmall som visas i frågeresultatet    Om du vill visa de data som lagras i fälten och grupperna i den huvudsakliga datakällan, vilket användarna måste du lägga till en kontroll i en formulärmall och binda kontrollen till ett frågefält eller datafält i huvudsakliga datakällan.

Steg 1: Skapa formulärmall baserat på dataanslutningsfilen

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmallen under Skapa en ny, i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Anslutningsbibliotek i listan baserat på.

 4. Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på namnet på webbplatsen på den server som kör Office SharePoint Server 2007 som innehåller dataanslutningsbiblioteket i platslistan i guiden Dataanslutning.

  Lägga till din webbplats i listan

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 7. Klicka på namnet på dataanslutningsbibliotek att se en lista över dataanslutningsfiler och klicka på namnet på den anslutningsfil för data som du vill använda för den här anslutningen.

 8. Om du har valt en dataanslutningsfil med anslutningsinställningar till en webbtjänst kanske nästa sida i guiden du ombeds ange exempelvärden för varje parameter att avgöra vilka fält eller grupper att lägga till i den sekundära datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 9. Om den externa datakällan som refereras i inställningarna returnerar en Microsoft ADO.NET DataSet, frågar nästa sida i guiden om du vill ta med ändra information när användare skicka sin formulärdata. I de flesta fall lämna kryssrutan Inkludera ändra information när data skickas markerad och klicka sedan på Nästa. Om du inte vill ta med ändra information avmarkerar du kryssrutan Inkludera ändra information när du skickar data och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas bara om inställningarna för en webbtjänst och filen Web Service WSDL (Description Language) anger att webbtjänsten returnerar en ADO.NET DataSet.

 10. Skriv ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägga till en kontroll om du vill visa data i fältet

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till din formulärmall.

 3. Markera det fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med en skicka-dataanslutning

Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för en skicka-dataanslutning, kan du konfigurera en formulärmall så att tillåta användare att skicka sina formulärdata via dataanslutningen. När du gör det läggs en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn. Du kan konfigurera skicka alternativ för formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ (Verktyg-menyn). Alternativet Skicka konfigureras på samma sätt som när du har utformat en formulärmall som baseras på en databas eller webbtjänst. Länkar till mer information om hur du utformar en formulärmall som baseras på en databas eller webbtjänst finns under Se även.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmallen under Designa en ny i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Anslutningsbibliotek i listan baserat på.

 4. Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall väljer du Aktivera webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på namnet på webbplatsen på den server som kör Office SharePoint Server 2007 som innehåller biblioteket anslutning i listan webbplats i guiden Dataanslutning.

  Lägga till din webbplats i listan

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 7. Klicka på namnet på dataanslutningsbibliotek att se en lista över dataanslutningsfiler och klicka på namnet på den anslutningsfil för data som du vill använda för den här anslutningen.

 8. Om du har valt en dataanslutningsfil med anslutningsinställningar till en webbtjänst kanske nästa sida i guiden du ombeds ange exempelvärden för varje parameter att fastställa den bästa fält eller en grupp att lägga till den sekundära datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 9. Skriv ett beskrivande namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×