Designa en formulärmall för användning på en mobil enhet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du har tillgång till en server med InfoPath Forms Services, till exempel Microsoft Office Forms Server 2007 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du med hjälp av Microsoft Office InfoPath designa formulärmallar som kan visas och fyllas i i webbläsaren på en mobil enhet.

I den här artikeln

Introduktion till design av formulärmallar för mobila enheter

Formulärkontroller och funktioner som inte stöds i webbläsare som mobil enhet

Allmänna råden

Designa en formulärmall för användning på en mobil enhet

Introduktion till design av formulärmallar för mobila enheter

Genom att använda Office InfoPath 2007 tillsammans med InfoPath Forms Services, kan du designa en webbläsarkompatibel formulärmall som kan fyllas i med en handdator eller annan mobil enhet.

Öppet formulär på mobil enhet

Obs!: Du kan skapa en webbläsarkompatibel formulärmall för de flesta mobila enheter, inklusive handdatorer, smartphones och andra enheter som har stöd för en webbläsare med HTML, cHTML eller xHTML. InfoPath Forms Services har dock inte stöd för webbläsare på mobila enheter med WAP-protokollet (Wireless Action Protocol).

Du kan designa en webbläsarkompatibel formulärmall som användare bara kan fylla i i webbläsaren på en mobil enhet. Du kan till exempel designa en sådan mall om ni har ett trådlöst nätverk på lagret och företaget har gett alla lagerarbetare handdatorer för att följa lagerhållningen.

Om du vill att formulärmallen ska vara tillgänglig för alla användare, oavsett enhet, kan du designa en vy för mobila användare, en annan vy för vanliga datorer och en tredje vy för personer med InfoPath på datorn. På så sätt kan du designa en formulärmall som kan fyllas i av olika användargrupper, i stället för att skapa separata formulär för varje scenario.

Du hittar länkar till mer information om hur du skapar dedikerade vyer i avsnittet Se även.

Eftersom en webbsida visas på olika sätt på olika mobila enheter, beror formulärets utseende på vilken enhet som används. När du designar formulärmallen i InfoPath kan det underlätta att välja en specifik mobil enhet så att du kan optimera designen för den.

I den här artikeln beskrivs tips och metoder för att designa, publicera och testa formulärmallar för mobila enheter, samt kontroll- och funktionsbegränsningar för formulärmallar för mobila enheter.

Överst på sidan

Formulärkontroller och -funktioner som inte stöds i webbläsare på mobila enheter

Mobila enheter har stöd för många, men inte alla, kontroller som stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Obs!: Det visas inga varningar i InfoPath om en formulärkontroll eller-funktion i formulärmallen inte stöds i webbläsare på mobila enheter.

Stöd för formulärkontroller

Du kan använda tabellen nedan för att avgöra om InfoPath Forms Services har stöd för en viss InfoPath-kontroll.

Eftersom mobilenhet webbläsare inte stöder HTML-tabeller, CSS (Cascading Style Sheets) och vissa andra webbläsartekniker, ser vissa kontroller annorlunda ut i en mobil enhet webbläsare än vad de gör i en stationär webbläsare.

Dessutom Ignorera mobilenhet webbläsare helt vissa kontroller. till exempel en kontroll för bifogad fil.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-kontroll

Webbläsare på stationära datorer

Webbläsare som mobil enhet

Textruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Kryssruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Knapp

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Resultatruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Listruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Nedrullningsbar listruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Upprepande avsnitt

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Hyperlänk

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Alternativknappen 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Valfritt avsnitt 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande tabell 3

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Filbilagor

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Datumväljaren 4

Ikon för partiellt stöd

Ikon för partiellt stöd

RTF-ruta

Ikon för partiellt stöd

Ikon för inget stöd

ActiveX-kontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Punktlista

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Valgrupp

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Alternativavsnitt

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kombinationsruta

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Vågrätt upprepande tabell

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Vågrätt område

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Pennritning

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Översikts-/detaljkontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Flervalslistruta

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Numrerad lista

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Bild

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontrollen Oformaterad lista

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande alternativgrupp

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande rekursivt avsnitt

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Rullningsbart område

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Lodrät etikett

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Consider med hjälp av en nedrullningsbar listruta i stället.

2Consider med flera vyer i stället.

3Consider med hjälp av ett upprepande avsnitt i stället.

4 tum mobilenhet webbläsare datumväljaren visas som en textruta med dataverifiering.

Stöd för affärslogik

Du kan lägga till affärslogik i formulärmallen för att förhindra datainmatningsfel och för att automatisera specifika åtgärder i formuläret för användaren. I synnerhet kan du använda dataverifiering, villkorsstyrd formatering och rulesto gör formuläret Visa verifieringsmeddelanden, ändra formatering eller utföra andra uppgifter.

I följande tabell kan du se om en viss webbläsare har stöd för en viss typ av affärslogik.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Formler 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Dataverifiering

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Regler

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Villkorsstyrd formatering 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för partiellt stöd

Användarroller

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Utom funktionerna xdXDocument:get-Role, Position och Last.

2Mobile enhet webbläsare stöder vissa villkorsstyrda formateringsfunktioner; Du kan till exempel dölja eller visa kontroller beroende på villkor som du definierar i formuläret. Du kan inte använda villkorsstyrd formatering, men vill ändra utseendet på en kontroll, baserat på villkor i formuläret. Till exempel kan inte du använda villkorsstyrd formatering så här ändrar du färg på text i en kontroll.

En detaljerad lista över funktioner som har stöd för datorer och mobila webbläsare finns i webbläsarkompatibilitet i InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Allmänna designråd

Du kan hitta en hel del material på Internet om hur du designar ett formulär som användare kommer att visa på en mobil enhet. Här är några fler tips att tänka på när du designar formulärmallen:

 • När användare fyller i ett formulär på en mobil enhet, måste de klicka på knappen Uppdatera i verktygsfältet för att utlösa en beräkning eller någon annan typ av affärslogik. Vid varje klick skickar den mobila enheten data till servern, så kallat återanslående. Om du vill göra det lättare för användaren kan du lägga till en knapp i formulärmallen som gör att återanslåendet sker automatiskt. Antag till exempel att formuläret innehåller fältet Summa, där summan för tre andra fält i formuläret visas. Då kan du lägga till knappen Visa summa bredvid fältet Summa, så att användare kommer ihåg att uppdatera fälten i formuläret.

 • I stället för att infoga alla kontroller i en vy, kan du använda en design med flera vyer, särskilt för visning av villkorsstyrda kontroller. Om du använder flera vyer i ett formulär kan du undvika att en vy blir för stor eller komplex och därmed svår att hantera på en liten skärm.

 • Om formuläret innehåller flera vyer bör du lägga till knappar för navigering mellan vyerna.

 • Använd listrutor när det är möjligt. Det är svårt att skriva på en mobil enhet.

Överst på sidan

Designa en formulärmall för användning på en mobil enhet

Med vissa undantag designar och publicerar du en formulärmall för en mobil enhet på samma sätt som du designar och publicerar en formulärmall för en webbläsare på en dator. I följande avsnitt går vi igenom hur du designar, distribuerar och testar en formulärmall för mobila enheter.

Steg 1: Ange kompatibilitetsinställningar för formulärmallen

Steg 2: Ange en inställning av mobil enhet för en formulärmall

Steg 3: Skapa ett dokumentbibliotek om du vill lagra mobila formulären

Steg 4: Ange bidrag alternativ för en formulärmall

Steg 5: Publicera formulärmallen på en server

Steg 6: Koppla formulärmallen till dokumentbiblioteket

Steg 7: Testa en formulärmall

Steg 1: Ange en inställning av kompatibilitet för formulärmallen

Det första steget är att ange att du vill designa en webbläsarkompatibel formulärmall.

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Under Designa ny i dialogrutan Designa en formulärmall klickar du på Formulärmall.

 3. I galleriet Baserad på gör du något av följande:

  • Om du vill definiera datakällan när du designar formulärmallen, klickar du på Tom.

  • Om du vill använda en webbtjänst som datakälla för formulärmallen, klickar du på Webbtjänst. Om du väljer det alternativet kan du skicka en fråga eller data till en webbtjänst.

  • Om du vill använda en Microsoft SQL Server-databas som datakälla för formulärmallen, klickar du på Databas. Om du väljer det alternativet kan du köra frågor om data från en SQL Server-databas.

  • Om du vill använda en XML-dokumentfil (.xml) eller en XML-schemafil (.xsd) som datakälla, klickar du på XML eller schema.

  • Om du vill använda information i en dataanslutningsfil som grund för datakällan, klickar du på Anslutningsbibliotek.

 4. Om du vill göra formulärmallen kompatibel med en server med InfoPath Forms Services, markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner och klickar sedan på OK.

  Inställning av kompatibilitet i dialogrutan Designa en formulärmall

  En ny formulärmall öppnas i InfoPath, med texten Kompatibilitet: InfoPath och InfoPath Forms Services i statusfältet. Syftet med texten är att ange att den aktiva formulärmallen kan visas antingen i InfoPath eller en webbläsare.

 5. Lägg till kontroller, dataverifiering och eventuella andra funktioner i formulärmallen. När du designar formulärmallen bör du tänka på att webbläsare på mobila enheter inte har stöd för samma kontroller som webbläsare på datorer.

  Obs!: Åtgärdsfönstret Kontrollera layout varnar inte dig att en kontroll eller en funktion i en formulärmall inte stöds i mobil enhet webbläsare. Om du vill kontrollera stöd för en kontroll eller funktionen finns i avsnittet formulärkontroller och funktioner som inte stöds i mobil enhet webbläsare senare i den här artikeln.

Steg 2: Ange en inställning av mobil enhet för formulärmallen

När du har skapat en webbläsarkompatibel formulärmall, måste du lägga till knappen Uppdatera i verktygsfältet i formulärmallen, och sedan välja ett alternativ i dialogrutan Formuläralternativ för att aktivera formulärmallen för en webbläsare på mobila enheter.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Formuläralternativ.

 2. I dialogrutan Formuläralternativ klickar du på kategorin Webbläsare.

 3. Om du vill lägga till knappen Uppdatera i verktygsfältet på en mobil enhet, går du till avsnittet Verktygsfält och markerar kryssrutan Uppdatera under Inkludera följande kommandon i verktygsfält.

 4. Under Mobila enheter markerar du kryssrutan Aktivera återgivning på en mobil enhet.

  Inställning av mobil enhet i dialogrutan Formuläralternativ

 5. Visa formulärmallen igen genom att klicka på OK.

 6. Spara formulärmallen där du vill.

Steg 3: Skapa ett dokumentbibliotek där mobila formulär lagras

I följande två steg beskriver vi hur du skickar formulärdata till ett bibliotek på en server med InfoPath Forms Services.

Skapa biblioteket enligt följande steg.

 1. Öppna med hjälp av en webbläsare den SharePoint-webbplats där du vill spara användarformulär.

 2. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Du kan använda Bild av knapp menyn Webbplatsåtgärder samt i de flesta fall.

 3. Under Bibliotek klickar du på Dokumentbibliotek.

 4. I rutan Namn skriver du ett namn på det nya biblioteket.

  Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i den navigering som används för att hitta och öppna biblioteket.

 5. I avsnittet Dokumentmall klickar du på Ingen i listan Dokumentmall och sedan på Skapa.

Steg 4: Ange sändningsalternativ för formulärmallen

Nu måste du konfigurera formulärmallen så att användare kan skicka formulärdata till dokumentbiblioteket som du skapade i steg 3. Dessutom kommer du att skapa en formel som tilldelar ett unikt filnamn till varje formulär som skickas till biblioteket.

 1. Öppna den webbläsarkompatibla formulärmallen som du skapade i steg 2 i InfoPath.

 2. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

 3. Markera kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ.

 4. Klicka på SharePoint-dokumentbibliotek i listan Skicka formulärdata till en plats.

  Dialogrutan Sändningsalternativ

 5. Om du vill lägga till en ny dataanslutning, klickar du på Lägg till. Dialogrutan Guiden Dataanslutning öppnas.

 6. Skriv http://<ServerName>/<LibraryName>/Forms/AllItems.aspx, där < servernamn > är namnet på den SharePoint-server som kör InfoPath Forms Services och < LibraryName > är namnet på biblioteket i rutan Dokumentbibliotek.

  Obs!: Om dokumentbiblioteket inte finns på rotwebbplatsen, måste du infoga webbplatsens namn i Webbadressen. Till exempel http://<ServerName>/<SiteName>/<LibraryName>/Forms/AllItems.aspx

 7. Klicka på knappen Bild av knapp till höger om textrutan filnamn.

 8. I dialogrutan Infoga formel klickar du på Infoga funktion. Dialogrutan Infoga funktion öppnas.

 9. Klicka på kategorin Text, funktionen sammanfoga och sedan på OK.

  Funktionen sammanfoga markerad i dialogrutan Infoga funktion

 10. I dialogrutan Infoga formel Klicka på den första förekomsten av texten "Dubbelklicka för att infoga fältet" i rutan formel för att markera det och sedan skriva "formulär". Ta med enkla citattecken.

 11. Klicka på den andra förekomsten av texten "dubbelklicka om du vill infoga fältet" i rutan Formel så att den markeras, och klicka sedan på Infoga funktion.

 12. Klicka på kategorin Datum och tid, funktionen nu och sedan på OK.

  Med funktionen nu läggs aktuellt datum och tid automatiskt till i formulärnamnet.

 13. Ta bort de "dubbelklicka om du vill infoga fältet" som är kvar i rutan Formel.

 14. Ta bort extra blanksteg och kommatecken, så att rutan formel innehåller formeln Sammanfoga ("formulär", now()), vilket visas i följande bild.

  Formeln sammanfoga i dialogrutan Infoga formel

  När användare skickar in formulär till biblioteket namnges de enligt den här formeln. Varje formulär får ett unikt namn.

 15. Återgå till Guiden Dataanslutning genom att klicka på OK.

 16. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.

 17. Återgå till formulärmallen genom att klicka på OK.

 18. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn och sedan på kategorin Webbläsare.

 19. Markera kryssrutan Skicka under Verktygsfält och klicka sedan på OK.

 20. Spara ändringarna.

Steg 5: Publicera formulärmallen på en server

Om du vill publicera en formulärmall som kan användas på mobila enheter, måste du arbeta med administratören för servern med InfoPath Forms Services. Publiceringsprocessen kan delas in i tre steg:

 1. Formulärdesignern måste publicera en XSN-fil på en delad plats. XSN-filen innehåller information om servern där formulärmallen kommer att hamna.

 2. Servergruppsadministratören måste överföra formulärmallen till servern och eventuellt kontrollera att den inte innehåller några fel.

 3. Administratören för servergruppen eller webbplatssamlingen måste aktivera formulärmallen för en webbplatssamling på servern, så att formulärmallen blir tillgänglig för personer med mobila enheter.

Förbereda formulärmallen för godkännande av administratör

Precis som för alla formulärmallar som du designar för mobila enheter, krävs godkännande av administratör för den här formulärmallen. Nedan beskriver vi hur du förbereder formulärmallen för godkännande av administratör, genom att spara den på en delad plats på datorn eller nätverket. Servergruppsadministratören för servern är ansvarig för att distribuera formulärmallen, vilket omfattar att överföra den till och aktivera den på servern.

 1. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 2. I Publiceringsguiden klickar du på På en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services och sedan på Nästa så att nästa sida i guiden öppnas.

 3. I rutan Ange SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplatsen skriver du platsen för den SharePoint-webbplats där formulären kommer att sparas, och klickar sedan på Nästa så att nästa sida i guiden öppnas.

 4. Gå igenom inställningarna och tänk på att godkännande av administratör krävs för formulärmallen.

  Meddelande i publiceringsdialogrutan

  Klicka på Nästa så att nästa sida i guiden öppnas.

 5. Klicka på Bläddra i rutan Ange sökväg och filnamn för formulärmallen.

 6. Bläddra till en plats som servergruppsadministratören har åtkomst till i dialogrutan Bläddra, och skriv sedan namnet på formulärmallen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

 7. Klicka på Nästa så att nästa sida i guiden öppnas.

 8. Om du vill att specifika fält i formulärmallen ska visas som kolumner i dokumentbiblioteket, klickar du på knappen Lägg till, markerar fälten och klickar sedan på OK. Annars klickar du på Nästa så att nästa sida i guiden öppnas.

 9. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera för att spara formulärmallfilen (.xsn) på angiven plats.

 10. Klicka på Stäng.

 11. Nu måste du be en servergruppsadministratör att överföra formulärmallen till servern och aktivera den för en webbplatssamling.

Steg 6: Associera formulärmallen med dokumentbiblioteket

När en servergruppsadministratör har överfört formulärmallen till servern och aktiverat den för en webbplatssamling, måste du associera den med biblioteket som du skapade i steg 3. När användare skapar en ny fil i det här biblioteket, öppnas ett formulär i webbläsaren på deras mobila enhet som är baserat på formulärmallen som du har skapat.

 1. Öppna dokumentbiblioteket som du skapade i steg 3 i en webbläsare.

  Tips: Sökvägen bör vara ungefär så http://<SeverName>/sites/team/<LibraryName>/Forms/AllItems.aspx, där < servernamn > är namnet på din SharePoint-webbplats och < LibraryName > är namnet på biblioteket där formulären ska lagras.

 2. Klicka på Inställningar för dokumentbibliotek i biblioteket på Inställningar-menyn menyn inställningar .

  Kommandot Inställningar för dokumentbibliotek

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Ja under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i avsnittet Innehållstyper.

 5. Klicka på OK för att återgå till sidan Anpassa bibliotekets namn.

 6. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatsinnehållstyper under Innehållstyper.

 7. Bredvid Välj innehållstyper klickar du på namnet på formulärmallen i listan Tillgängliga webbplatsinnehållstyper.

  Användargränssnittet för att lägga till innehållstyper i SharePoint

 8. Klicka på Lägg till.

 9. Klicka på OK för att återgå till sidan Anpassa bibliotekets namn.

 10. Klicka på Dokument i avsnittet Innehållstyper.

 11. Klicka på Ta bort den här innehållstypen under Inställningar och sedan på OK.

 12. Återgå till dokumentbiblioteket och klicka på knappen Nytt så att rätt formulär öppnas.

  Obs!: Som standard öppnas formuläret i InfoPath. Om du vill öppna det i en webbläsare i stället, går du tillbaka till sidan med avancerade inställningar för dokumentbiblioteket. Bredvid Webbläsaraktiverade dokument klickar du på Visa som en webbsida och sedan på OK.

Steg 7: Testa formulärmallen

När formulärmallen har publicerats på en server med InfoPath Forms Services, kan det vara bra att kontrollera att den fungerar som den ska. Du bör testa formuläret med en avsedd mobil enhet under samma arbets- och ljusförhållanden som användarna.

Om du inte har den fysiska enheten kan du använda en enhetsemulator som imiterar beteendet för de flesta mobila enheter. Emulatorer finns tillgängliga på Internet för en mängd enheter och operativsystem.

Mer information om hur du testar mobila formulär i enhet emulatorer finns i Skapa, testa och felsöka mobila formulärmallar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×