Designa en dokumentinformationspanel i InfoPath

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln får du veta hur du använder Microsoft Office InfoPath när du vill utforma en dokumentinformationspanel som associeras med dokument i Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007.

Artikelinnehåll

Förstå dokumentinformationspaneler

Designa en dokumentinformationspanel

Skapa eller redigera en anpassad dokumentinformationspanel för en SharePoint-innehållstyp

Lägga till en anpassad dokumentinformationspanel i ett dokument

Förstå dokumentinformationspaneler

Med hjälp av dokumentinformationspanelen, som visas i dokument i Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007, kan användaren visa och ändra egenskaper för en enskild fil eller för en innehållstyp som har sparats på en dokumenthanteringsserver, exempelvis en dokumentarbetsyta eller ett bibliotek som bygger på Windows SharePoint Services 3.0. Dessa egenskaper kallas även metadata och består av information om filen som beskriver eller identifierar den. Med hjälp av egenskaperna kan användaren ordna, identifiera och söka efter dokument.

Dokumentinformationspanelen är ett Microsoft Office InfoPath 2007 formulär som är värd och visas i ett dokument. Du behöver inte InfoPath installerat på datorn för att se en dokumentinformationspanel i ett Microsoft Office 2007-systemet dokument, men du behöver Office InfoPath 2007 att designa eller anpassa Dokumentetinformationspaneler. Om du vill anpassa en dokumentinformationspanel om du vill visa data från en extern resurs, till exempel en webbtjänst måste du till exempel använda Office InfoPath 2007 för att designa den dokumentinformationspanelen.

Genom att anpassa dokumentinformationspanelen kan du också lägga till affärslogik, till exempel dataverifiering, eller lägga till anpassade egenskaper som är viktiga för din organisation. Genom att skapa en malldel som innehåller gemensamma fält kan ordna du dessutom effektiv återanvändning av Dokumentetinformationspaneler i olika Office-version 2007 dokumenttyper i organisationen.

Överst på sidan

Designa en dokumentinformationspanel

När du utformar en anpassad dokumentinformationspanel kan använda med flera dokument från Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007 eller du utformar flera Dokumentetinformationspaneler. Om vissa dokument associeras med ett visst projekt, kan du till exempel vill använda unika fält för Dokumentetinformationspaneler som används i dessa dokument.

Även om din organisation använder flera Dokumentetinformationspaneler, innehåller var och en flera gemensamma egenskaper. Om du vill återanvända gemensamma egenskaper när du designar en dokumentinformationspanel, överväga att använda malldelar. Genom att skapa och användning av malldelar kan du se till att viktiga metadata för din organisation är konsekvent toning, struktur och beteende. Din organisation kan till exempel kräva att varje dokumentinformationspanelen ska innehålla ett fält med namnet befattning förutom författare. Du kan enkelt återanvända malldelen i flera Dokumentetinformationspaneler genom att designa en malldel som använder dessa vanliga fält.

Med hjälp av proceduren nedan designar du en dokumentinformationspanel som ska användas tillsammans med Office-version 2007-dokument.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ny i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Tom i galleriet Baserat på och sedan på OK. Då kan datakällan definieras i InfoPath när du designar formulärmallen.

  Du kan också basera formulärmallen på ett XML-dokument eller ett XML-schema. Dessutom kan du designa formulärmallen med hjälp av en webbtjänst, en databas eller inställningar i ett dataanslutningsbibliotek. Mer information om hur du designar en formulärmall utifrån en datakälla finns i avsnittet Se även.

 4. Designa formulärmallen som ska användas som dokumentinformationspanel.

  Genom att skapa en malldel för delade fält kan du effektivt återanvända dokumentinformationspaneler i olika Office-version 2007-dokumenttyper i din organisation. Om du skapar en malldel och lägger till den i åtgärdsfönstret Kontroller kan du infoga malldelen på formulärmallen på följande sätt.

  1. Placera markören på den plats i formulärmallen där du vill infoga malldelen.

  2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

  3. Klicka på namnet på den malldel som du vill infoga under Anpassad i listan Infoga kontroller.

   Malldelen visas inuti en kontroll för avsnitt i en formulärmall. Du kan identifiera malldelen formulärmallen eftersom orden avsnitt (malldel: namn) visas som avsnittsetiketten, där namn är namnet på en del mallfil.

   Etikett på formulärmall som anger att det finns en malldel

 5. Ändra namn på standardvyn och övriga vyer i formulärmallen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

  2. Klicka på den vy som du vill byta namn på i åtgärdsfönstret Vyer och klicka sedan på Vyegenskaper.

  3. Klicka på fliken Allmänt.

  4. Skriv det nya namnet på vyn i rutan Vynamn.

  Obs!: Även om formulärmallen endast innehåller en vy bör du välja ett meningsfullt namn för vyn, till exempel Anpassade egenskaper, eftersom namnet på vyn visas i listan Egenskapsvyer och alternativ när dokumentinformationspanelen visas i ett dokument.

 6. Publicera dokumentinformationspanelen i en delad nätverksmapp.

  Hur gör jag?

  1. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

  2. Klicka på Till en nätverksplats och sedan på Nästa i Publiceringsguiden.

  3. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden.

  4. Bläddra till den delade nätverksmappen där du vill publicera formulärmallen och klicka på OK.

  5. Kontrollera att sökvägen och formulärmallens namn har angetts korrekt i rutan Formulärmallsnamn på nästa sidan i guiden och klicka på Nästa.

  6. På nästa sida i guiden, om du har en alternativ sökväg till den här delad nätverksmapp, till exempel en offentlig webbadress (URL), Skriv sökvägen i rutan och klicka sedan på Nästa.

  7. Klicka på Publicera på nästa sida i guiden.

   En bekräftelse på att formulärmallen har publicerats visas på den sista sidan i guiden.

  Du kan även publicera dokumentinformationspanelen på en SharePoint-webbplats. Mer information om publicering på SharePoint-webbplatser finns under Se även.

Överst på sidan

Skapa eller redigera en anpassad dokumentinformationspanel för en SharePoint-innehållstyp

När du skapar en innehållstyp för en webbplats baserad på en dokumentinnehållstyp eller innehållstypen Dublin-baskolumner – som är tillgänglig på servrar som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007 – skapas en dokumentinformationspanel automatiskt för att spåra SharePoint-egenskaper. Du kan använda Office InfoPath 2007 om du vill anpassa den här typen av dokumentinformationspaneler på samma sätt som du anpassar andra formulärmallar i InfoPath. Du kan exempelvis göra något av följande:

 • Lägga till funktioner som dataverifiering och villkorsstyrd formatering.

 • Lägga till en sekundär dataanslutning för dokumentinformationspanelen och sedan lägga till kontroller som visar data från fält i datakällan.

 • Skapa en ny vy och lägga till en malldel med gemensamma fält som kan användas för att spåra data i organisationen.

  Obs!: När en dokumentinformationspanel baseras på ett schema för en SharePoint-innehållstyp kan du inte anpassa den genom att lägga till fält som inte ingår i schemat. Om du vill lägga till eller ta bort fält från innehållstypens schema måste du lägga till eller ta bort kolumner från innehållstypen.

Skapa eller redigera en anpassad dokumentinformationspanel

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ny i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på XML eller schema i listan Baserad på och sedan på OK.

  Obs!: Markera inte kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner eftersom dokumentinformationspanelen endast kommer att visas som en del av Office-version 2007-dokumentet, inte som en del av webbsidan.

 4. Ange URL:en till SharePoint-servern i guiden Datakälla och klicka på Nästa.

 5. Klicka på den innehållstyp som du vill använda i listan Välj en lista eller webbplats och sedan på Nästa.

 6. Klicka på Slutför.

  Dokumentinformationspanelen för innehållstypens schema öppnas.

 7. Gör önskade ändringar i dokumentinformationspanelen och spara sedan formulärmallen.

  Obs!: På grund av att dokumentinformationspanelen baseras på innehållstypens schema, som är huvuddatakällan för formulärmallen, kan du inte anpassa dokumentinformationspanelen genom att lägga till fält som inte ingår i schemat. Om du vill lägga till eller ta bort fält från dokumentinformationspanelen genom att lägga till nya fält i innehållstypens schema måste du lägga till eller ta bort kolumner från innehållstypen.

 8. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 9. Klicka på Som en dokumentinformationspanelmall för en SharePoint-webbplatsinnehållstyp eller listinnehållstyp (rekommenderas) i Publiceringsguiden och sedan på Nästa.

  Obs!: Som en dokumentinformationspanelmall för en SharePoint-webbplatsinnehållstyp eller listinnehållstyp (rekommenderas) visas endast på den här sidan i guiden om du klickade på XML eller schema i steg 3.

 10. Klicka på Publicera på nästa sida i guiden.

  En bekräftelse på att formulärmallen har publicerats visas på den sista sidan i guiden.

Överst på sidan

Lägga till en anpassad dokumentinformationspanel i ett dokument

När du har skapat en anpassad dokumentinformationspanel måste du associera den med ett dokument innan du kan använda den. Om du vill göra detta måste du först aktivera fliken utvecklare i menyfliksområdet i program där du vill använda dokumentinformationspanelen. Du kan ange platsen för dokumentinformationspanelen med hjälp av en URL, UNC eller URN filsökväg. Dessutom kan du välja att visa dokumentinformationspanelen som standard när dokumentet öppnas. Du kan också välja om de anpassade egenskaperna som du har skapat ska visas som standard när dokumentet öppnas.

På följande sätt associerar du en dokumentinformationspanel med ett dokument för Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på programnamn-alternativ, där programnamn är namnet på programmet som du arbetar i, exempelvis Word-alternativ.

 2. Klicka på Populära i dialogrutan programnamn-alternativ, markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet och klicka sedan på OK.

  Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 3. Klicka på fliken Utvecklare i Office Fluent-menyfliksområdet och sedan på Dokumentpanel.

 4. Under Ange en anpassad mall (URL, UNC eller URN) i dialogrutan Dokumentinformationspanel anger du platsen för den dokumentinformationspanel som du vill lägga till i dokumentet.

 5. Om du som standard vill visa de anpassade egenskaperna i dokumentet klickar du på Anpassade egenskaper i listan Visa som standard.

 6. Om du vill visa dokumentinformationspanelen som standard klickar du på kryssrutan Visa alltid dokumentinformationspanelen när dokument öppnas och första gången de sparas.

Förutom att visa eller ändra egenskaper i Dokumentetinformationspaneler i dokument för Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007 användare kan lägga till egenskaper från dokumentinformationspanelen som egenskapen kontroller i själva dokumentet. Flera instanser av en företagsadress kan till exempel läggas till som egenskapen kontroller i ett dokument. Kontrollerna egenskapen kommer att uppdateras när informationen i dokumentinformationspanelen ändras.

Mer information om hur du lägger till egenskaper i ett Office Word 2007-dokument finns under Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×