Delsummor och totalsummor fält i en pivottabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du arbetar med en pivottabell kan du visa eller dölja delsummor för enskilda kolumn och rad, visa eller dölja kolumn- och totalsummor för hela rapporten och beräkna delsummor och totalsummor med eller utan filtrerade element.

Delsumma för rad-och kolumnfält

 1. Välj en objekt för en rad eller kolumnfält i en pivottabell. Kontrollera att det är ett fält och inte ett värde.

 2. Klicka på Fältinställningar på fliken Analysera i gruppen Aktivitetsfält .

  Fältinställningar i menyfliksområdet

  Då visas dialogrutan Fältinställningar.

  Delsummor och filter-fliken i dialogrutan Fältinställningar

 3. Gör något av följande i dialogrutan Fältinställningar, under Delsummor:

  • Om du vill beräkna delsumma för en yttre rad- eller kolumnetikett med hjälp av standardsummeringsfunktionen klickar du på Automatisk.

  • Om du vill ta bort delsummor klickar du på Ingen.

   Obs!: Om ett fält innehåller en beräknat element, kan inte du ändra delsumma summeringsfunktion.

  • Om du vill använda en annan funktion, vill visa mer än en typ av delsumma eller beräkna delsumma för en inre rad- eller kolumnetikett klickar du på Anpassad (om alternativet är tillgängligt) och väljer en funktion.

   Funktioner som du kan använda som en delsumma

   Funktion

   Beskrivning

   Summa

   Summan av värdena. Det här är standardfunktionen för numeriska data.

   Antal

   Antalet datavärden. Summeringsfunktionen Antal fungerar som funktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för data som inte är tal.

   Medel

   Värdenas medelvärde.

   Max

   Det största värdet.

   Min

   Det minsta värdet.

   Produkt

   Produkten av värdena.

   Antal tal

   Antalet datavärden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

   STDAV

   En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   STDAVP

   Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   VARIANS

   En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   VARIANSP

   Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   Obs!: Du kan inte använda en anpassad funktion som använder en datakälla för Online Analytical Processing (OLAP).

 4. Om du vill inkludera eller exkludera nya element när du använder ett filter för vilket du har valt specifika element på menyn Filter, kan du markera eller avmarkera kryssrutan Inkludera nya element i manuella filter.

Tips: 

 • Du kan snabbt visa eller dölja den aktuella delsumman genom att högerklicka på objektet i fältet och markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Delsumma "<Etikettnamn>".

 • För yttre radetiketter i kompakt format eller dispositionsformat kan du visa delsummor ovanför eller nedanför deras objekt, eller dölja delsummor genom att göra följande:

  1. Klicka på Delsummor i gruppen Layout på fliken Design.

  2. Gör något av följande:

   • Välj Visa inte delsummor.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens nederkant.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens överkant.

Visa eller dölja totalsummor för hela rapporten

Du kan visa eller dölja totalsummor för den aktuella pivottabellen. Du kan också ange standardinställningar för att visa och dölja totalsummor

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

 2. Klicka på Totalsummor på fliken Design i gruppen Layout. Välj sedan det visningsalternativ för totalsummor som du vill använda.

  Menyfliksområdet i menyfliksområdet

Ändra standardbeteendet för att visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Alternativ på fliken Analysera i gruppen Pivottabell.

  Pivottabellalternativ i menyfliksområdet

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • Om du vill visa totalsummor Välj antingen Visa totalsummor för kolumner eller Visa totalsummor för rader, eller båda.

  • Om du vill dölja totalsummor avmarkerar du antingen Visa totalsummor för kolumner eller Visa totalsummor för rader, eller båda.

Beräkna delsummor och totalsummor med eller utan filtrerade element

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

 2. Klicka på Alternativ på fliken Analysera i gruppen Pivottabell.

  Pivottabellalternativ i menyfliksområdet

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • För OLAP-källdata (Online Analytical Processing) gör du något av följande:

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Delsumma av filtrerade sidelement för att inkludera eller exkludera rapportfilterelement.

    Obs!: OLAP-datakälla måste stödja MDX-uttryck subselect syntax.

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Markera summor med * om du vill visa eller dölja en asterisk bredvid summor. Asterisk anger att de synliga värdena som visas och som används när Excel beräknar summan inte är de enda värdena som används i beräkningen.

    Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om OLAP-datakälla inte stöder MDX-uttryck subselect syntax.

  • För andra data än OLAP-källdata markerar eller avmarkerar du kryssrutan Tillåt flera filter per fält för att inkludera eller exkludera filtrerade element i summor.

Titta på ett videoklipp

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Delsumma för rad-och kolumnfält

 1. Välj en objekt för en rad eller kolumnfält i en pivottabell. Kontrollera att det är ett fält och inte ett värde.

 2. Klicka på Fältinställningar på fliken Alternativ, i gruppen Aktivt fält.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Då visas dialogrutan Fältinställningar.

  Delsummor och filter-fliken i dialogrutan Fältinställningar

 3. Gör något av följande i dialogrutan Fältinställningar, under Delsummor:

  • Om du vill beräkna delsumma för en yttre rad- eller kolumnetikett med hjälp av standardsummeringsfunktionen klickar du på Automatisk.

  • Om du vill ta bort delsummor klickar du på Ingen.

   Obs!: Om ett fält innehåller en beräknat element, kan inte du ändra delsumma summeringsfunktion.

  • Om du vill använda en annan funktion, vill visa mer än en typ av delsumma eller beräkna delsumma för en inre rad- eller kolumnetikett klickar du på Anpassad (om alternativet är tillgängligt) och väljer en funktion.

   Funktioner som du kan använda som en delsumma

   Funktion

   Beskrivning

   Summa

   Summan av värdena. Det här är standardfunktionen för numeriska data.

   Antal

   Antalet datavärden. Summeringsfunktionen Antal fungerar som funktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för data som inte är tal.

   Medel

   Värdenas medelvärde.

   Max

   Det största värdet.

   Min

   Det minsta värdet.

   Produkt

   Produkten av värdena.

   Antal tal

   Antalet datavärden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

   STDAV

   En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   STDAVP

   Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   VARIANS

   En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   VARIANSP

   Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   Obs!: Du kan inte använda en anpassad funktion som använder en datakälla för Online Analytical Processing (OLAP).

 4. Om du vill inkludera eller exkludera nya element när du använder ett filter för vilket du har valt specifika element på menyn Filter, kan du markera eller avmarkera kryssrutan Inkludera nya element i manuella filter.

Tips: 

 • Du kan snabbt visa eller dölja den aktuella delsumman genom att högerklicka på objektet i fältet och markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Delsumma "<Etikettnamn>".

 • För yttre radetiketter i kompakt format eller dispositionsformat kan du visa delsummor ovanför eller nedanför deras objekt, eller dölja delsummor genom att göra följande:

  1. Klicka på Delsummor i gruppen Layout på fliken Design.

  2. Gör något av följande:

   • Välj Visa inte delsummor.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens nederkant.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens överkant.

Visa eller dölja totalsummor för hela rapporten

Du kan visa eller dölja totalsummor för den aktuella pivottabellen. Du kan också ange standardinställningar för att visa och dölja totalsummor

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

 2. Klicka på Totalsummor på fliken Design i gruppen Layout. Välj sedan det visningsalternativ för totalsummor som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Ändra standardbeteendet för att visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • Om du vill visa totalsummor Välj antingen Visa totalsummor för kolumner eller Visa totalsummor för rader, eller båda.

  • Om du vill dölja totalsummor avmarkerar du antingen Visa totalsummor för kolumner eller Visa totalsummor för rader, eller båda.

Beräkna delsummor och totalsummor med eller utan filtrerade element

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • För OLAP-källdata (Online Analytical Processing) gör du något av följande:

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Delsumma av filtrerade sidelement för att inkludera eller exkludera rapportfilterelement.

    Obs!: OLAP-datakälla måste stödja MDX-uttryck subselect syntax.

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Markera summor med * om du vill visa eller dölja en asterisk bredvid summor. Asterisk anger att de synliga värdena som visas och som används när Excel beräknar summan inte är de enda värdena som används i beräkningen.

    Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om OLAP-datakälla inte stöder MDX-uttryck subselect syntax.

  • För andra data än OLAP-källdata markerar eller avmarkerar du kryssrutan Tillåt flera filter per fält för att inkludera eller exkludera filtrerade element i summor.

I Excel Online kan du visa pivottabell delsummor och summor om arbetsboken består av pivottabeller som visar dem. Men kan du inte till fälten delsumma och total. Du måste använda skrivbordsversionen för att kunna arbeta med delsummor och summor. Se Delsumma och Totalt antal fält i en pivottabell.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×