Delsumme- och summafält i en pivottabellrapport

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du arbetar med en pivottabellrapport kan du visa eller dölja delsummor för enskilda kolumn- och radfält, visa eller dölja kolumn- och radsummor för hela rapporten och beräkna delsummorna och totalsummorna med eller utan filtrerade element.

Vad vill du göra?

Visa delsummor för kolumn- och radfält

Visa eller dölja totalsummor för hela rapporten

Beräkna delsummorna och totalsummorna med eller utan filtrerade element

Visa delsummor för kolumn- och radfält

 1. Markera ett element för ett rad- eller kolumnfält i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på Fältinställningar i gruppen Aktivt fält på fliken Alternativ.

  Dialogrutan Fältinställningar visas.

 3. Gör något av följande:

  Visa delsumman för en yttre rad- eller kolumnetikett   

  1. Om du vill beräkna delsumman med standardsummeringsfunktionen klickar du på Automatisk under Delsummor.

  2. Om du vill använda en annan funktion eller visa mer än en typ av delsumma klickar du på Anpassad och väljer en funktion.

   Funktioner som du kan använda som en delsumma

   Funktion

   Beskrivning

   SUMMA

   Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska data.

   Antal

   Antalet datavärden. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för andra data än tal.

   MEDEL

   Medelvärdet av värdena.

   MAX

   Det största värdet.

   MIN

   Det minsta värdet.

   Produkt

   Produkten av värdena.

   Antal tal

   Antalet datavärden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

   STDAV

   En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   STDAVP

   Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   VARIANS

   En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   VARIANSP

   Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   Obs!: Du kan inte använda en anpassad funktion med en OLAP-datakälla.

  3. För yttre radetiketter i kompakt format eller dispositionsformat kan du visa delsummorna över eller under tillhörande element, eller dölja delsummorna, genom att göra följande:

   1. Klicka på Delsummor i gruppen Layout på fliken Design.

   2. Gör något av följande:

    • Markera Visa inte delsummor.

    • Markera Visa alla delsummor i gruppens nederkant.

    • Markera Visa alla delsummor i gruppens överkant.

     Visa delsumman för en inre rad- eller kolumnetikett   

  4. Om du vill välja en funktion klickar du på Anpassad under Delsummor om alternativet är tillgängligt och väljer en funktion.

   Funktioner som du kan använda som en delsumma

   Funktion

   Beskrivning

   SUMMA

   Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska data.

   Antal

   Antalet datavärden. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för andra data än tal.

   MEDEL

   Medelvärdet av värdena.

   MAX

   Det största värdet.

   MIN

   Det minsta värdet.

   Produkt

   Produkten av värdena.

   Antal tal

   Antalet datavärden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

   STDAV

   En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   STDAVP

   Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   VARIANS

   En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   VARIANSP

   Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   Obs!: Du kan inte använda en anpassad funktion med en OLAP-datakälla.

   Ta bort delsummor   

  5. Klicka på Inget under Delsummor.

   Obs!: Om ett fält innehåller ett beräknat element kan du inte ändra summeringsfunktionen för delsummor.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Inkludera nya element i manuella filter om du vill inkludera eller utesluta nya element när du använder ett filter som du har valt särskilda element för på Filter-menyn.

Tips: Om du snabbt vill visa eller dölja den aktuella delsumman högerklickar du på elementet för fältet och väljer Delsumma "<Etikettnamn>".

Överst på sidan

Visa eller dölja totalsummor för hela rapporten

Du kan visa eller dölja totalsummorna för den aktuella pivottabellrapporten.

Visa eller dölja totalsummor   

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Totalsumma i gruppen Layout på fliken Design och välj något av följande:

  • Av för rader och kolumner

  • På för rader och kolumner

  • Av endast för rader

  • På endast för kolumner

Ange hur totalsummor ska visas och döljas som standard   

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Alternativ på fliken Alternativ i gruppen Pivottabell.

  Dialogrutan Pivottabellalternativ visas.

 3. Klicka på fliken Summor och filter.

 4. Gör något av följande:

  Visa totalsummor   

  • Markera kryssrutan Visa summering av kolumner, kryssrutan Visa summering av rader eller båda.

   Dölja totalsummor   

  • Avmarkera kryssrutan Visa summering av kolumner, kryssrutan Visa summering av rader eller båda.

Överst på sidan

Beräkna delsummorna och totalsummorna med eller utan filtrerade element

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Alternativ på fliken Alternativ i gruppen Pivottabell.

  Dialogrutan Pivottabellalternativ visas.

 3. Klicka på fliken Summor och filter och gör något av följande:

  OLAP-källdata     Gör något av följande:

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Delsumma av filtrerade sidelement om du vill inkludera eller utesluta rapportfilterelement.

   Obs!: OLAP-datakällan måste stödja delvalssyntaxen för MDX-uttryck.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Märk summor med * om du vill visa eller dölja en asterisk bredvid summorna. Asterisken anger att de synliga värden som visas och som används när summan beräknas inte är de enda värdena som används i beräkningen.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om OLAP-datakällan inte stöder delvalssyntaxen för MDX-uttryck.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×