Dela uppgiftsmappar med andra

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här funktionen kräver ett Microsoft Exchange Server eller Microsoft Office 365-konto. De flesta hem och personliga konton använder inte Microsoft Exchange eller Microsoft Office 365.

Aktiviteter kan delas mellan personer när den används med ett Microsoft Exchange-konto. Dela aktivitet begränsas inte till bara standardarkivmappen för uppgifter som skapas i alla Outlook-profiler. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och väljer du vilken av de mapparna för att dela. Du kan till exempel skapa en uppgift mapp för ett visst projekt. Därefter kan du dela åtkomst till aktivitetsmappen med dina medarbetare så att de kan granska aktivitetslistan.

Dela standardmappen för uppgifter med vissa personer

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret.

  Standardmappen är vanligtvis under Mina uppgifter visas som uppgifter. Om du har flera mappar kan du kontrollera du väljer standardmapp för aktiviteter.

 2. Klicka på mapp >Dela uppgifter

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

  Kontrollera att kryssrutan Tillåt mottagaren att visa uppgiftsmappen är markerad.

 4. Om du vill kan du ändra texten i rutan Ämne.

 5. Du kan begära behörighet att visa mottagarens standardmapp för Uppgifter. Då markerar du kryssrutan Begär tillstånd att visa mottagarens uppgifter.

  Obs!: Om du vill be om åtkomst till en annan uppgiftsmapp än standardmappen Uppgifter skickar du ett e-postmeddelande där du ber om rättighet till den mappen.

 6. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret.

  Standardmappen är vanligtvis under Mina uppgifter visas som uppgifter. Om du har flera mappar kan du kontrollera du väljer standardmapp för aktiviteter.

 2. Klicka på mapp >mappbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  Kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Ingen

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen i avsnittet Behörigheter.

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner till hur du anpassar de uppgiftsmappar som du själv skapar.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret och sedan högerklicka på mappen som du vill dela.

 2. Peka på Dela > Dela uppgifter.

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 4. Om du vill kan du ändra texten i rutan Ämne.

 5. Om du vill kan du ge mottagaren behörighet att ändra uppgiftsobjekten genom att markera kryssrutan Mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i denna uppgiftsmapp.

 6. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner till hur du anpassar de uppgiftsmappar som du själv skapar.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret och högerklicka på mappen uppgift som du vill dela.

 2. Peka på Dela > mappbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  Kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Ingen

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen i avsnittet Behörigheter.

Aktiviteter kan delas mellan personer när den används med ett Microsoft Exchange-konto. Dela aktivitet begränsas inte till bara standardarkivmappen för uppgifter som skapas i alla Outlook-profiler. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och väljer du vilken av de mapparna för att dela. Du kan till exempel skapa en uppgift mapp för ett visst projekt. Därefter kan du dela åtkomst till aktivitetsmappen med dina medarbetare så att de kan granska aktivitetslistan.

Det är emellertid enklare att dela ut uppgifter, bland annat delegera ägarskap till uppgifter, med uppgiftsfunktionerna i Windows SharePoint Services 3.0. Du kan visa SharePoint-uppgifter från Microsoft Office Outlook 2007.

Tips: Meddelanden, kontakter och uppgifter i Outlook kan markeras som privata, så att andra inte kan se dem i en delad mapp.

Delning av uppgifter fungerar genom e-postmeddelanden med delningsinbjudningar och delningsförfrågningar. Delningsinbjudningar ger mottagaren tillgång till uppgiftsmappen. När du skickar en delningsinbjudan för standardmappen Uppgifter kan du be också om tillgång till mottagarens standardmapp för Uppgifter.

Obs!: Om du vill be om tillgång till andra uppgiftsmappar som mottagaren har skapat, och inte standardmappen Uppgifter, skickar du ett e-postmeddelande och ber om åtkomst till mappen. Mottagaren kan då skicka en delningsinbjudan för den specifika uppgiftsmappen till dig.

Dela standardmappen för uppgifter med vissa personer

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Klicka på Dela mina uppgifter i avsnittet Aktiviteter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge klickar du på Navigeringsfönster i navigeringsfönstret och därefter på Dela mappen Mina uppgifter.

 2. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 3. Om du vill kan du ändra texten i rutan Ämne.

 4. Du kan begära behörighet att visa mottagarens standardmapp för Uppgifter. Då markerar du kryssrutan Begär tillstånd att visa mottagarens uppgifter.

  Obs!: Om du vill be om åtkomst till en annan uppgiftsmapp än standardmappen Uppgifter skickar du ett e-postmeddelande där du ber om rättighet till den mappen.

 5. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.

 6. Klicka på Skicka.

 7. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Högerklicka på standardmappen Uppgifter i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

  Den finns vanligtvis under Mina uppgifter och visas som Uppgifter.

 2. Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Navigeringsfönster i navigeringsfönstret och högerklickar sedan på Uppgifter.

  Den finns vanligtvis under Mina uppgifter och visas som Uppgifter.

 3. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 4. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 5. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  Kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Ingen

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen i avsnittet Behörigheter.

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner till hur du anpassar de uppgiftsmappar som du själv skapar.

 1. Högerklicka på den uppgiftsmapp som du vill dela i avsnittet Uppgifter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Navigeringsfönster i navigeringsfönstret och högerklickar sedan på den uppgiftsmapp som du vill dela.

 2. Klicka på Dela ut mappnamn.

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 4. Om du vill kan du ändra texten i rutan Ämne.

 5. Om du vill kan du ge mottagaren behörighet att ändra uppgiftsobjekten genom att markera kryssrutan Mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i denna uppgiftsmapp.

 6. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen Uppgifter i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner till hur du anpassar de uppgiftsmappar som du själv skapar.

 1. Högerklicka på den uppgiftsmapp som du vill dela i avsnittet Uppgifter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Navigeringsfönster i navigeringsfönstret och högerklickar sedan på den uppgiftsmapp som du vill dela.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  Kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Ingen

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen i avsnittet Behörigheter.

Du kan när som helst ändra eller återkalla någons åtkomstbehörighet till uppgiftsmappen.

 1. Högerklicka på den uppgiftsmapp som du vill ändra behörighet för i avsnittet Uppgifter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Navigeringsfönster i navigeringsfönstret och högerklickar sedan på den uppgiftsmapp som du vill ändra behörighet för.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Gör något av följande:

  • Ändra behörigheter för alla   

   1. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

   2. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

    Förklaring av behörighetsnivåer

    Med den här permissi på nivå (eller roll)

    Kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Ingen

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen i avsnittet Behörigheter.

  • Ändra behörighet för en person   

   1. Klicka på namnet på den person vars behörighet du vill ändra i rutan Namn på fliken Behörigheter.

   2. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

    Förklaring av behörighetsnivåer

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    Kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Ingen

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen i avsnittet Behörigheter.

   3. Upprepa steg 2 för varje person vars behörigheter du vill ändra.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×