Dela upp en Access-databas.

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Överväg att dela en databas som flera personer delar via ett nätverk. Genom att dela en delad databas kan du förbättra dess prestanda och minska risken för att databas filen skadas.

När du har delat databasen kanske du bestämmer dig för att flytta backend-databasen eller använda en annan backend-databas. Du kan använda länk hanteraren för att ändra backend-databasen som du använder.

Meddelanden: 

 • Att dela en databas är inte samma sak som att arkivera en databas. I det här avsnittet diskuteras inte hur du arkiverar data. Du kan arkivera data genom att regelbundet flytta gamla poster till en annan databas, antingen för att databas filen växer för snabbt från fil storleks begränsningen, eller om du vill hålla databas filen mindre och dina data på ett städat sätt efter tids period. I vissa fall kan du arkivera data genom att dela en databas. Mer information finns i artikeln om att få till gång till informationeni avsnittet online.

 • Om du delar en webb databas flyttas inte alla webb tabeller i databasen till backend-databasen och kommer inte att kunna nås från den resulterande databasen.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Dela databasen

Distribuera front databasen

Ändra vilken backend-databas du använder

Översikt

När du delar en databas kan du ordna om den i två filer – en backend-databas som innehåller data tabellerna och en frontend-databas som innehåller alla andra databas objekt som frågor, formulär och rapporter. Varje användare interagerar med data via en lokal kopia av databasen.

Du kan dela en databas med hjälp av guiden databas delning. När du har delat databasen måste du distribuera front databasen till användarna.

Varning!: För att skydda dina data om databasen har flera slutanvändare rekommenderar vi att du inte delar kopior av en databas som innehåller länkar till SharePoint-listor. Om du länkar till en tabell som är en SharePoint-lista skapar den en möjlighet för alla illvilliga användare att ändra mål för länken och kan ändra behörigheter på SharePoint-webbplatsen eftersom anslutnings informationen för länkade tabeller är okrypterad.

Fördelar med en delad databas

Fördelarna med en delad databas är följande:

 • Förbättrad prestanda    Databasens prestanda förbättras vanligt vis avsevärt eftersom endast data skickas över nätverket. I en delad databas som inte är delad kan själva databasobjekten – tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler – skickas över nätverket, inte bara data.

 • Större tillgänglighet    Eftersom endast data skickas över nätverket, fylls databas transaktioner som post redigeringar snabbare, vilket gör informationen mer tillgänglig för redigering.

 • Högre säkerhet    Om du lagrar backend-databasen på en dator med NTFS-filsystemet kan du använda NTFS-säkerhetsfunktioner för att skydda dina data. Eftersom användarna får åtkomst till backend-databasen med hjälp av länkade tabeller är det mindre troligt att obehöriga kan få åtkomst till informationen genom att stjäla databasen eller genom att använda den som behörig användare. Om du inte är säker på vilket fil system din fil Server använder frågar du system administratören. Om du har administratörs behörighet på fil servern kan du köra kommandot msinfo32 för att ta reda på själva fil systemet.

  Hur använder jag msinfo32 för att kontrol lera fil systemet?

  1. Klicka på knappen Start och sedan på Kör.

  2. Skriv msinfo32 i dialog rutan Kör och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på plus tecknet bredvid komponenterunder system Sammanfattning.

  4. Klicka på plus tecknet bredvid lagringunder komponenteroch klicka sedan på enheter. I dialog rutan visas information om tillgängliga enheter i panelen till höger.

 • Förbättrad pålitlighet    om en användare stöter på ett problem och databasen stängs oväntat, är skadan för databas fil normalt begränsad till den kopia av klient databasen som användaren har öppnat. Eftersom användaren bara får åtkomst till data i backend-databasen med hjälp av länkade tabeller är backend-databasfilen mycket mindre troligt att skadas.

 • Flexibel utvecklings miljö    Eftersom varje användare fungerar med en lokal kopia av klient databasen kan varje användare själv utveckla frågor, formulär, rapporter och andra databas objekt utan att påverka andra användare. På samma sätt kan du utveckla och distribuera en ny version av front databasen utan att störa åtkomsten till data som lagras i backend-databasen.

Överst på sidan

Innan du börjar

Tänk på följande innan du delar en databas:

 • Du bör alltid säkerhetskopiera en databas innan du delar den. Om du delar en databas och sedan bestämmer dig för att du inte vill dela databasen kan du återställa originalet från säkerhets kopian.

 • Det kan ta lång tid att dela upp en databas. Du bör meddela användarna så att de inte använder databasen när du delar upp den. Om en användare ändrar data medan du delar databasen kommer ändringarna inte att synas i backend-databasen.

  Tips: Om en användare ändrar data medan du delar databasen kan du importera den nya informationen till backend-databasen när du är klar.

 • Trots att dela en databas är ett sätt att dela data måste alla som använder databasen ha en version av Microsoft Office Access som är kompatibel med backend-databasens fil format. Om databas filen till exempel använder formatet. accdb kan användarna inte komma åt informationen i Access 2003.

 • Du kanske vill använda ett tidigare Access-filformat för backend-databasen om du använder funktioner som inte längre stöds. Om du till exempel använder data åtkomst sidor (DAPs); Du kan fortsätta att använda dem om backend-databasen är i ett tidigare fil format som har stöd för DAPs. Du kan sedan använda det nya fil formatet med front databasen så att användarna har till gång till fördelarna med det nya formatet. Observera att du inte kan ändra data på en data åtkomst sida med hjälp av Access 2010 eller senare.

Överst på sidan

Dela databasen

 1. På datorn gör du en kopia av den databas som du vill dela upp. Börja med databas filen på hård disken, inte på nätverks resursen. Om databas filen är delad från din lokala hård disk kan du låta den vara.

 2. Öppna den kopia av databasen som finns på din lokala hård disk.

 3. Klicka på Access-databasi gruppen Flytta data på fliken databas verktyg . Databas delnings guiden startas.

 4. Klicka på Dela databas.

 5. Ange ett namn, en filtyp och en plats för backend-databas filen i dialog rutan skapa backend-databas .

  Meddelanden: 

  • Överväg att använda namnet som Access föreslår. Det ursprungliga fil namnet bevaras och det visar sig att databasen är en backend-databas genom att infoga _be i namnet, precis före fil namns tillägget.

  • Ändra inte filtypen såvida inte vissa användare kommer att använda en tidigare version av Access för att komma åt data.

  • Du kan ange sökvägen till nätverks platsen i rutan fil namn , framför fil namnet. Om nätverks platsen för backend-databasen är \\server1\share1\ och fil namnet för backend-databasen är MyDB_be. accdbkan du ange \\server1\share1\MyDB_be.accdb i rutan fil namn .

  • Den plats du väljer måste vara tillgänglig för alla som ska använda databasen. Eftersom enhets mappningar kan variera bör du ange UNC sökväg för platsen i stället för att använda en mappad enhets bokstav.

 6. När guiden är klar visas ett bekräftelse meddelande.

Nu delas databasen upp. Frontend-databasen är den fil som du startade med (kopian av den ursprungliga delade databasen) och backend-databasen finns på nätverks platsen som du angav i steg 5 i den här proceduren.

Begränsa ändringar i utformningen av front databasen

Om du vill begränsa ändringar i den frontend-databas som du distribuerar kan du spara den som en kompilerad binärfil (en ACCDE-fil). En kompilerad binär fil är en databas program fil som har sparats med alla kompilerade VBA-kod (Visual Basic Access). Ingen VBA-källkod finns kvar i en kompilerad binär Access-fil. Användare kan inte ändra designen av objekt i en ACCDE-fil.

 1. Öppna den frontend-databas fil (. accdb) som du vill spara som en kompilerad binär fil (. accde).

 2. Klicka på Arkiv _GT_ Spara som > gör ACCDE -> Spara som.

 3. I dialog rutan Spara som bläddrar du till den mapp där du vill spara filen, skriver ett namn på filen i rutan fil namn och klickar sedan på Spara.

Överst på sidan

Distribuera front databasen

När du har delat upp databasen distribuerar du klient databasen till användarna så att de kan börja använda databasen.

Varning!: För att skydda dina data om databasen har flera slutanvändare rekommenderar vi att du inte delar kopior av en databas som innehåller länkar till SharePoint-listor. Om du länkar till en tabell som är en SharePoint-lista skapar den en möjlighet för alla illvilliga användare att ändra mål för länken och kan ändra behörigheter på SharePoint-webbplatsen eftersom anslutnings informationen för länkade tabeller är okrypterad.

Gör något av följande:

 • Skicka ett e-postmeddelande till databas användarna och bifoga frontend-databasfilen till meddelandet. Ta med instruktioner som gör det enklare för användarna att börja använda front databasen omedelbart.

 • Spara frontend-databasfilen på en nätverks plats som alla databas användare kan komma åt och skicka sedan ett e-postmeddelande som anger nätverks platsen tillsammans med de andra instruktioner de kan behöva för att få åtkomst till databasen.

 • Distribuera frontend-databasfilen med flyttbara media, till exempel en CD-ROM eller en USB-enhet. Om du installerar filen själv kan du testa den för att kontrol lera att den fungerar. Om användarna måste installera filen bör du inkludera ett dokument som förklarar vad de måste göra för att installera filen och vem de kan kontakta om de stöter på problem.

Överst på sidan

Ändra vilken backend-databas du använder

Du kan flytta backend-databasen eller använda en annan backend-databas genom att använda länk hanteraren.

Om du vill flytta backend-databasen skapar du först en kopia av den till den nya platsen och följer sedan anvisningarna.

 1. Klicka på länk hanterareni gruppen Importera _AMP_ på fliken externa data .

 2. Markera de tabeller i den aktuella backend-databasen i länk hanteraren.

  Tips: Om du inte har länkat till någon annan databas klickar du på Markera alla.

 3. Markera kryss rutan Sök alltid efter ny platsoch klicka sedan på OK.

 4. Bläddra till och välj den nya backend-databasen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×