Dela resurser med en resurspool

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du tilldelar samma resurser till fler än ett projekt eller använda delade resurser i flera projekt kan kombinera du alla resursinformation i en enda fil som kallas resurspool.

Du kan använda en resurspool för att schemalägga arbete för resurser i flera projekt, upptäcka konflikter mellan deras tilldelningar i olika projekt och se hur resursernas tid är fördelad i varje projekt.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om resurspooler

Skapa en resurspool för att dela resurser mellan projekt

Uppdatera tilldelningar i en delad fil och skicka ändringarna till resurspoolen

Sluta dela resurser

Lär dig mer om resurspooler

Med en resurspool är det lättare att administrera personer eller utrustning som tilldelats aktiviteter i mer än en projektfil. I resurspoolen centraliseras resursinformation som resursnamn, vilken kalender som används, resursenheter och kostnadstabeller.

Alla projekt som använder resurser från en resurspool kallas delningsfil.

Tips: Skapa en ny (separat) projektfil bara för resursinformation. Det gör det lättare att hantera resursinformation och aktivitetstilldelningar mellan delningsfiler och resurspoolen.

Före och efter du skapar en resurspool

Bild av knapp Innan en resurspool skapas innehåller varje projekt sin egen resursinformation. En del av den här informationen kan överlappa eller stå i konflikt med information om samma resurser i andra projekt.

Bild av knapp När en delad resurspool skapats kommer resursinformationen i varje projekt från denna enda resurspool. Tilldelningsinformation, kostnader och tillgänglighet för alla resurser finns på en central plats.

Bild av knapp Det är också lättare att se överbeläggningar orsakas av konflikt tilldelningar över flera projekt.

Om du använder Microsoft Office Project Professional 2007 och resurserna finns i ditt företags resurspool, så behöver du inte skapa någon resurspool. Företagsresurser anges för hela företaget och finns tillgängliga genom kommandot Skapa team från företagVerktyg-menyn.

Om du är inloggad på Microsoft Office Project Server 2007 medan du använder Office Project Professional 2007 går det inte att använda en icke-företagsresurspool och resursdelning. Du kan bara använda företagsresurspoolen.

Du kan dock använda en resursdelning och en resurspool som inte tillhör företaget om du använder Project utan att logga in på servern, till exempel om du vill arbeta med en projektfil som skickats till dig i ett e-postmeddelande.

Obs!: Om du har läs- och skrivrättigheter till resurspoolen kan du öppna den och arbeta med informationen antingen i resurspoolen eller delningsfilen. Om du inte har behörighet att göra ändringar i resurspoolen öppnas den dock som skrivskyddad. När du arbetar i delningsfilen kan du se de olika resurstilldelningarna i andra delningsfiler genom den information som duplicerats i resurspoolen.

Överst på sidan

Skapa en resurspool för att dela resurser mellan olika projekt

 1. Öppna det projekt som ska dela resurserna från ett annat projekt. Detta blir då delprojektet.

 2. Öppna projektet som innehåller resurserna du vill dela. Detta projekt blir resurspoolprojektet.

 3. Klicka på delprojektet på Fönster-menyn.

 4. Peka på ResursdelningVerktyg-menyn i delprojektet och klicka sedan på Dela resurser.

 5. Klicka först på Använd resurser och sedan på det resurspoolprojekt som öppnades i steg 2 i rutan Från.

 6. Under Vid konflikter i kalendrar eller resursinformation väljer du den projektfil som ska prioriteras.

  • Klicka på Använd information från poolen om du vill att resursinformation i resurspoolprojektet ska åsidosätta motstridig information från delprojektet. Alternativet markeras som standard.

   Om till exempel maxenheten för resursen Linda Mitchell är 100 procent i det delade projektet, och samma resurs har en maxenhet på 75 procent i resurspoolsprojektet och du har angett att poolen har företräde, anges värdet till 75 procent för Linda Mitchell.

  • Klicka på Använd information från den anslutna projektfilen om du vill att resursinformation i delprojektet ska åsidosätta motstridig information från resurspoolprojektet.

   Om till exempel Linda Mitchell har standardkostnaden 500 kr i det delade projektet och samma resurs har standardkostnaden 450 kr i resurspoolsprojektet och du anger att det delade projektet har företräde, anges värdet 500 kr som standardvärde för Linda Mitchell.

 7. Klicka på OK.

  Resurserna finns nu tillgängliga i det aktiva projektet. Om du redan har angett resurser för projektet kombineras resurserna från båda projekten.

Obs!: Som standard skriver resurspoolfilen över resursinformation i delningsfilerna om informationen står i konflikt med informationen i resurspoolen. Till exempel om namnet på en resurs är Lisa Miller i resurspoolen och du ändrar det till Linda Mitchell i delningsfilen kommer namnet att ändras tillbaka till Lisa Miller nästa gång du öppnar delningsfilen. På så sätt förhindras det att resurspoolen skadas av oavsiktliga ändringar.

Överst på sidan

Uppdatera tilldelningar i en delningsfil och skicka ändringarna till resurspoolen

När flera projekt delar resurspool kan du uppdatera information om tilldelningar i resurspoolfilen regelbundet medan du arbetar i en delningsfil. När du uppdaterar resurspoolfilen kan andra se de ändringar som påverkar deras projekt innan du stänger filen.

 1. Öppna delningsfilen.

 2. I den dialogruta som visas väljer du Öppna resurspoolen om du vill se tilldelningarna för alla anslutna projekt.

  Då öppnas resurspoolen som en skrivskyddad fil. Alla tilldelningar för den aktuella delningsfilen, samt tilldelningar i andra delningsfiler för den här resurspoolen, visas i vyn Resursanvändning.

 3. Uppdatera aktivitet och tilldelning grundval av statusinformation för det aktuella delade projektet. Om du använder vyn Resursanvändning eller vyn Aktivitetsanvändning kan uppdatera du tidsfördelad eller summa schemalagd, faktisk och återstående arbete.

 4. Peka på ResursdelningVerktyg-menyn och klicka sedan på Uppdatera resurspoolen.

Obs!: När resurspoolen öppnas med läs-/skrivåtkomst innehåller delningsfilen automatiskt den senaste informationen och kommandot Uppdatera resurspoolen är inte tillgängligt.

Överst på sidan

Sluta dela resurser

Om ditt projekt delar resurser från en resurspool eller från en annan projektfil, kan du koppla bort det från den andra filen. Resurser med tilldelningar i projektfilen finns kvar i projektet efter det att filen har kopplats bort från resurspoolen eller den andra projektfilen, men övriga resurser från resurspoolen eller den andra filen är inte längre tillgängliga. Du kan även koppla bort alla filer från resurspoolen som delar dess resurser.

Obs!: Vanligtvis vilja du förhindra aktivitetstilldelningar ska behållas i resurspool när du kopplar från delningsfil. Tilldelningar behålls dock om du kopplar från din delningsfil från resurspoolen när resurspoolen inte är öppen, eller om du inte spara resurspoolen när du kopplar från den delade filen. Ta bort tilldelningarna från poolen genom att koppla bort delningsfil från i resurspoolen och alla aktivitetstilldelningsinformation tas bort från resurspoolen utan att påverka den tidigare delningsfilen. Om det redan finns överblivna uppgifter i din resurspool återansluta delningsfil i resurspoolen och koppla bort igen.

Koppla bort den aktiva delningsfilen från dess resurspool

Du kan koppla bort den aktiva projektfilen från resurspoolen eller en annan fil som den är kopplad till och delar resurser med.

 1. Öppna den resurspool som innehåller resurserna du delar.

 2. Klicka på Öppna resurspool utan skrivskydd i dialogrutan Öppna resurspoolen så att du kan ändra resursinformation. Tänk på att det hindrar andra från att uppdatera poolen med ny information när du öppnar resurspoolen utan skrivskydd.

 3. Öppna projektet.

 4. När projektet är öppet pekar du på ResursdelningVerktyg-menyn och klickar sedan på Dela resurser.

 5. Klicka först på Använd egna resurser och sedan på OK.

 6. Klicka på Spara Bild av knapp .

 7. Klicka på resurspoolfilen på Fönster-menyn.

 8. Klicka på Spara Bild av knappArkiv-menyn.

Koppla bort resurspoolfilen från alla filer som delar den

Du kan koppla bort resurspoolfilen från alla delningsfilerna.

 1. Öppna resurspoolfilen.

 2. Klicka på Öppna resurspool utan skrivskydd i dialogrutan Öppna resurspoolen så att du kan ändra resursinformation. Tänk på att det hindrar andra från att uppdatera poolen med ny information när du öppnar resurspoolen utan skrivskydd.

 3. Peka på ResursdelningVerktyg-menyn och klicka sedan på Dela resurser.

 4. Om du vill koppla bort en eller flera filer markerar du filen eller filerna i dialogrutan Dela resurser och klickar sedan på Öppna.

  Om du vill koppla bort alla filer klickar du på Öppna alla i dialogrutan Dela resurser.

  Microsoft Office Project 2007 konsoliderar tillfälligt alla delade filer till en huvudprojekt.

 5. Klicka på resurspoolfilen på Fönster-menyn.

 6. Peka på ResurserVerktyg-menyn och klicka sedan på Dela resurser.

 7. Markera de filer du vill koppla bort från resurspoolen i rutan Resursdelningslänkar.

  Om du vill markera flera filer håller du ned CTRL medan du klickar på önskade filer. Du markerar alla filerna genom att hålla ned SKIFT medan du klickar på den första och den sista filen.

 8. Klicka på Ta bort länk.

  Office Project 2007 uppdaterar de filer vars länkar till resurspoolen har brutits.

  Obs!: Projekt som har aktiviteter tilldelade resurser från resurspoolen behåller de tilldelningarna (men senare ändringar uppdateras inte i resurspoolen). De projekt du har kopplat bort har inte längre tillgång till andra resurser från resurspoolen.

 9. Klicka på Spara.

 10. Markera varje delningsfil på fönster-menyn och klicka på Spara Bild av knapp .

 11. Markera det temporärt konsoliderade huvudprojektet på Fönster-menyn.

 12. Klicka på StängArkiv-menyn.

  Obs!: Spara inte ändringar i den här filen. Om du sparar ändringar sparas den temporära huvudprojektfilen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×