Dela och hantera anslutningar till externa data

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Microsoft Office SharePoint Server 2007 för att ansluta personer i din organisation till databaser som finns på SharePoint-webbplatser. Administratörer kan skapa en central anslutningspool som enkelt kan komma åt och återanvändas av alla som har behörigheten som krävs. Detta innebär att personer kan visa och arbeta direkt med dessa data från i en SharePoint-webbplats och även hjälper administratörer att hantera anslutningar.

Ansluta till externa data med hjälp av dataanslutningsbibliotek

Dataanslutningsbibliotek (DCLs) är centraliserad SharePoint-dokumentbibliotek som lagrar Office-dataanslutningsfil (ODC) filer. Var och en av dessa ODC-filer innehåller information om hur du hittar, logga in, skapa en fråga och få åtkomst till den externa datakällan. Centralisera ODCs i ett dataanslutningsbibliotek gör det möjligt att dela, hantera och söka dataanslutningsfiler från inom en SharePoint-webbplats.

Dataanslutningsbibliotek

Microsoft Office SharePoint Server 2007 stöder dataanslutning i följande externa källor:

  • Microsoft Office Excel 2007 arbetsbok

  • En Microsoft Office Access-databas

  • Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla

  • Microsoft SQL Server-databas

Dela data som ”en version av sanningen”

Du ansluter till en extern datakälla först med hjälp av dataanslutningsbiblioteket för att ansluta till en databas. Sedan kan du analysera den enda datakällan med hjälp av Excel Services (en Office SharePoint Server 2007 delade tjänst) och Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Dessa kombinerade tekniker aktiverar du och andra användare i organisationen alltid visa en konsekvent uppsättning värden och formelresultat från en huvudsida arbetsbok som använder säker och uppdaterad information om Office dataanslutningen.

Processen för att skapa en ögonblicksbild av en arbetsbok

1. En huvudarbetsbok som innehåller ackumulerade finansiella data som uppdateras regelbundet.

2. En arbetsbok som publiceras i slutet på varje kvartal.

3. "En version av sanningen" gör det enklare att fatta beslut och jämföra olika kvartal.

Hantera externa datakällor från en plats

Hantera externa datakällor förenklad med Excel Services. Excel Services och dataanslutningsbiblioteket ger tillsammans ett effektivt sätt att hantera Excel-kalkylblad anslutningar till externa datakällor. Ett kalkylblad får den senaste Office-dataanslutningsfil (ODC) definitionen från ett dataanslutningsbibliotek och använder den definitionen för att ansluta till datakällan. Inte bara är aktuella data mer omedelbart tillgänglig för användare, hantering av vilka data som är tillgängliga och i vilken form utförs all lokalt och centralt i dataanslutningsbiblioteket.

Obs!: I den här artikeln refererar till ett exempel på en SharePoint-webbplats som skapats med Adventure Works, ett fiktivt företag som tillverkar cyklar, cykel komponenter och bicycling tillbehör.

IT-avdelningen på Adventure Works, till exempel har ställt in en uppsättning gemensamma databaser (ODCs) vilka medarbetare ha åtkomst. Det gör det möjligt att använda dataanslutningsbiblioteket till enkelt arbeta med data från olika datakällor till sin egen kalkylblad för analys.

Dataanslutningsbibliotek förenkla underhåll och hantering av dataanslutningar genom att aktivera kalkylblad att ansluta till externa datakällor och behålla dessa anslutningar även om källorna namn eller flyttas till olika servrar. Om ändringar i en anslutning behöver det bara att uppdateras i biblioteket i stället för i de enskilda kalkylblad som är kopplade till den ursprungliga datakällan. Genom att konfigurera Excel Services om du vill använda endast anslutning bibliotek dataanslutningar, i stället för direkta anslutningar till externa datakällor, kan du se till att kalkylblad ansluta endast till auktoriserade databaser. På Adventure Works, till exempel uppdaterar om en extern datakälla behöver flyttas till en annan server IT-avdelning bara en fil i dataanslutningsbiblioteket. Anslutningen från kalkylbladet uppdateras automatiskt med minimalt avbrott.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×