Dela filer och mappar i OneDrive

Dela filer och mappar i OneDrive

Du kan använda OneDrive till att dela foton, Microsoft Office-dokument, andra filer och hela mappar med andra personer. De filer och mappar du lagrar i är privata tills du bestämmer dig för att dela dem och du kansluta dela</c0> dem när du vill.

Obs!: Delning är begränsat i OneDrive Basic eller ”Endast lagring”. Begränsningar återställs efter 24 timmar, men du kan uppgradera till en Premium-prenumeration om du vill få högre delningsgränser och fler funktioner för delning.

 1. Gå till OneDrive-webbplatsen och logga in med ditt Microsoft-konto.

 2. Välj den fil eller mapp som du vill dela genom att markera cirkeln i det övre hörnet av objektet. Du kan också välja flera objekt och dela dem tillsammans.

 3. Välj Dela överst på sidan.

  Skärmbild av filval och klick på kommandot Dela

 4. I rutan Dela som visas kan du ange ett förfallodatum eller lösenord. Välj sedan något av delningsalternativen: Skaffa en länk eller E-post.

  Skärmbild av dialogrutan Dela

  Obs!: Om du inte ser de här alternativen är du antagligen inloggad med ditt arbets- eller skolkonto. Klicka på fliken OneDrive – företag längst upp i den här artikeln om du vill se hur du delar OneDrive för företag-filer.

Hämta en länk

Välj det här alternativet om du vill dela objekt med många personer som du kanske inte ens känner. Du kan till exempel använda de här länkarna för inlägg på Facebook, Twitter och LinkedIn eller dela via e-post och Snabbmeddelanden. Alla som får länken kan visa eller redigera objekt, beroende på den behörighet som du anger. Tänk på att länken kan vidarebefordras och att inloggning inte krävs.

 1. Välj Hämta en länk.

 2. Välj den typ av länk du vill använda i listrutan ovanför knappen Hämta en länk. Länken uppdateras automatiskt när du väljer ett annat alternativ i listrutan.

  Om du till exempel vill återställa behörigheter till skrivskyddat läge klickar du på pilen bredvid Alla med den här länken kan redigera objektet och avmarkerar kryssrutan Tillåt redigering.

  • Skrivskyddad – När du delar objekt med den här typen av länk kan andra visa, kopiera och hämta dina objekt utan att logga in. De kan också vidarebefordra länken till andra.

  • Redigera – När du delar objekt med den här typen av länk kan andra redigera filer och lägga till och ta bort filer i en delad mapp. Mottagare kan vidarebefordra länken, ändra listan med personer som delar filerna eller mappen och ändra behörigheter för mottagare. Om du delar en mapp kan personer med redigeringsbehörighet kopiera, flytta, redigera, byta namn på, dela och ta bort allt i mappen.

 3. Välj Kopiera för att kopiera länken till Urklipp.

  Skärmbild av Hämta en länk-alternativet i dialogrutan Dela på OneDrive

  Obs!: "https://1drv.ms" är den förkortade webbadressen för OneDrive. Förkortade webbadresser är bra för delning via Twitter.

 4. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller på de platser där du delar länken. Om du vill publicera länken på ett socialt nätverk väljer du Mer och sedan ikonen för det sociala nätverket.

Tips: Du kan också skapa delningslänkar via OneDrive-datorprogrammet för Windows 7, Windows 10 och Mac. Allt du behöver göra är att högerklicka på filen eller mappen i OneDrive-mappen på datorn och välja Dela en OneDrive-länk. En länk kopieras då till Urklipp som du kan klistra in i ett e-postmeddelande, på en webbplats, blogginlägg eller liknande.

Som standard är dessa länkar konfigurerade med redigeringsbehörighet. Om du vill att någon bara ska ha visningsbehörighet ska du använda OneDrive-webbplatsen för att generera länken (eller ändra den som du just skapade).

E-post

Välj det här alternativet om du vill skicka en e-postinbjudan till personer eller grupper och hålla reda på vem du bjudit in. Du kan ta bort behörigheten för vissa personer eller grupper senare om det behövs.

 1. Klicka på E-post.

  Skärmbild av att välja E-post i dialogrutan Dela på OneDrive

 2. Ange e-postadresserna eller kontaktnamnen på de personer som du vill dela med. När du börjar skriva information i rutan kan du också välja en kontakt i listan som visas.

  Skärmbild av en inbjudan till en person efter att du valt E-post i dialogrutan Dela

 3. Om du vill kan du lägga till en anteckning till mottagarna.

 4. Om du vill ändra behörighetsnivå väljer du Kan visa eller Kan redigera.

  • Om du väljer Kan visa innebär det att personer som du bjuder in kan visa, ladda ned och kopiera de filer du delar.

  • Om du väljer Kan redigera kan mottagarna använda Office Online för att redigera Office-dokument utan att logga in. För att göra andra ändringar (t.ex. lägga till eller ta bort filer i en mapp) måste mottagarna logga in med ett Microsoft-konto.

   Om du väljer Kan redigera och en mottagare vidarebefordrar meddelandet kan även alla som får meddelandet redigera objektet som du delar. Personer med redigeringsbehörighet kan även ge andra redigeringsbehörighet till objektet.

 5. Välj Dela för att spara behörighetsinställningarna och skicka ett meddelande med en länk till objektet.

Meddelanden: 

 • Om du har problem med att dela från Outlook.com kan du läsa mer under Det går inte att dela OneDrive-filer från Outlook.com.

 • Om ditt Microsoft-konto är inställt med Family Safety och din förälder har inaktiverat kontakthantering kan du bara dela objekt med andra som redan finns i kontaktlistan.

 • Vänligen respektera upphovsrätten och var försiktig med vad du delar online. Obehörig kopiering eller delning av material strider mot Microsofts tjänstavtal.

Ge mottagare större kontroll och samarbeta med delade mappar

Om du delar mappar med redigeringsbehörighet kan personer som du delar dem med lägga till de delade mapparna på sin egen OneDrive. Då kan de förvara mappen tillsammans med sina egna mappar och objekt, enkelt flytta objekt mellan mappar och enklare arbeta med den när de är offline. Alla uppdateringar synkroniseras med den delade mappen så att alla som har åtkomst till mappen är uppdaterade.

 • Dela mappen med en länk – Välj Hämta en länk, och välj sedan Alla med länken kan redigera det här objektet i rutan Dela.

 • Dela mappen via e-post – Välj E-post och välj sedan Kan redigera i rutan Dela.

Tips: Mottagaren kan lägga till delade mappar i sin OneDrive, inte enskilda filer. Om du vill att mottagaren lägger till filer i deras OneDrive lägger du först filerna i en mapp och delar sedan mappen.

Visa alla objekt som du har delat

På OneDrive.com väljer du Delade i det vänstra fönstret och väljer sedan Delas av mig.

När du har loggat in med ditt arbets-eller skolkonto på OneDrive-webbplatsen delar du filer och mappar så här:

 1. Gå till OneDrive-webbplatsen och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Använder du inte Office 365? Prova Dela dokument eller mappar i SharePoint Server.

 2. Välj den fil eller mapp som du vill dela och välj sedan Dela.

  Skärmbild av dialogrutan Dela med en delningslänk för personer i organisationen.

 3. Ange namnen på de personer eller grupper du vill dela filen eller mappen med. Du kan också välja att lägga till ett meddelande.

  Valfritt: Klicka på listrutan om du vill ändra länktypen. Informationsfönstret öppnas och här kan du ändra vem som kan se länken och om personer kan redigera objektet du delar.

  Alternativ för Vem ska kunna använda länken (alternativen varierar beroende på administratörsinställningar):

  • Alla ger åtkomst till alla som får länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem. Det kan vara personer utanför organisationen.

  • Personer i <din organisation> ger alla i organisationen åtkomst till länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem.

  • Personer med befintlig åtkomst kan användas av personer som redan har åtkomst till dokumentet eller mappen. Det ändrar inte behörigheter för objektet. Använd det här alternativet om du bara vill skicka en länk till någon som redan har åtkomst. 

  • Vissa personer ger åtkomst endast till de personer du anger, även om andra användare kanske redan har åtkomst. Om någon vidarebefordrar delningsinbjudan kan den bara användas av de som redan har åtkomst till objektet.

  Alternativet Tillåt redigering är aktiverat som standard. Om du bara vill låta andra visa filerna ska du avmarkera kryssrutan.

  När du är klar klickar du på Använd.

 4. När du är redo att skicka länken klickar du på Skicka.

Tips: Du kan också dela filer och mappar via OneDrive-datorprogrammet för Windows 7, Windows 10 och Mac. Allt du behöver göra är att högerklicka på filen eller mappen i OneDrive-mappen på datorn och välja Dela. Samma dialogruta som i steg 2 öppnas på skrivbordet och där gör du dina val.

Hämta en länk du kan kopiera till en fil eller mapp

Ett annat sätt att dela på att hämta en länk till en fil eller mapp och kopiera och klistra in den i ett textmeddelande eller på en webbplats. De personer du delar länkarna med kan också vidarebefordra länken till andra.

 1. I OneDrive klickar du på Kopiera länk. Länken kopieras automatiskt till Urklipp.

  Skärmbild av dialogrutan Kopiera länk

  Valfritt: Klicka på listrutan om du vill ändra länktypen. Informationsfönstret öppnas och här kan du ändra vem som kan se länken och om personer kan redigera objektet du delar.

  Alternativ för Vem ska kunna använda länken (alternativen varierar beroende på administratörsinställningar):

  • Alla ger åtkomst till alla som får länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem. Det kan vara personer utanför organisationen.

  • Personer i <din organisation> ger alla i organisationen åtkomst till länken, oavsett om de får den direkt av dig eller om någon annan vidarebefordrar den till dem.

  • Personer med befintlig åtkomst kan användas av personer som redan har åtkomst till dokumentet eller mappen. Det ändrar inte behörigheter för objektet. Använd det här alternativet om du bara vill skicka en länk till någon som redan har åtkomst. 

  • Vissa personer ger åtkomst endast till de personer du anger, även om andra användare kanske redan har åtkomst. Om någon vidarebefordrar delningsinbjudan kan den bara användas av de som redan har åtkomst till objektet.

  Alternativet Tillåt redigering är aktiverat som standard. Om du bara vill låta andra visa filerna ska du avmarkera kryssrutan.

  När du är klar klickar du på Använd.

 2. Klistra in länken (Ctrl+V) var du vill, till exempel i ett textmeddelande eller på en webbplats.

Meddelanden: 

 • Den behörighet som beviljas via en delningslänk varar bara så länge som länken finns. När en länk till exempel inaktiveras återkallas behörigheten (även om personer fortfarande kan ha åtkomst till filen på andra sätt).

 • När Tillåt redigering är valt: Personer i organisationen kan redigera, kopiera och hämta filerna när de har loggat in. När Tillåt redigering inte är valt kan personer i organisationen visa filen men inte göra ändringar. De kan ändå fortfarande kopiera eller ladda ned filerna.

 • Du kan dela filer med externa användare (personer som inte ingår i ditt nätverk) genom att bjuda in dem som "Gäster" eller genom att skapa och publicera gästlänkar. Dessa länkar är tillgängliga som standard i Office 365, men administratörer kan inaktivera extern delning för webbplatserna. Mer information finns i artikeln om att dela filer och mappar i SharePoint.

Dela med OneDrive-mobilapparna

Mer information och hjälp hittar du i:

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamethttps://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=528676. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-communityforum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×