Dela en vy med en kombinationsvy (eller ta bort en delning).

En kombinationsvy visar två vyer på en delad skärm. På så sätt kan du granska projektinformation ur två olika synvinklar på samma gång. När du till exempel visar en aktivitetsvy i den övre rutan och resursanvändning i den nedre, visar den nedre rutan de resurser som tilldelats de aktiviteter som markerats i den övre rutan tillsammans med information om resurserna. Den resursinformation som visas gäller för alla tilldelade aktiviteter för varje resurs och inte bara för de aktiviteter som markerats i den övre rutan.

  1. Klicka på DelaFönster-menyn.

  2. Klicka var som helst i den nedre rutan.

  3. Klicka på den vy du vill visa i den nedre rutan på Visa-menyn.

    Om du vill använda en vy som inte visas på Visa-menyn klickar du först på Fler vyer, sedan på önskad vy i listan Vyer och därefter på Använd.

  4. Om du vill stänga den nedre vyn klickar du på Ta bort delningFönster-menyn.

Meddelanden: 

  • Om den vy du vill öppna i den nedre rutan finns på Visa-menyn kan du snabbt öppna vyn i den nedre rutan genom att hålla ned SKIFT och klicka på vyn på Visa-menyn. Om du vill stänga vyn i den nedre rutan håller du ned SKIFT och klickar på den enfönstersvy (på Visa-menyn) du vill visa.

  • I en kombinationsvy är det den markerade vyn som är aktiv. Om du växlar vyer ändras bara den aktiva vyn. Stäng den nedre vyn (ta bort delningen) innan du växlar vyer om du föredrar att se den nya vyn som enkel vy.

  • Om du vill ordna två olika scheman i två olika fönster istället för att använda en kombinationsvy öppnar du båda scheman och klickar på Ordna allaFönster-menyn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×