Dela en mapp med kontakter med andra

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan dela en av dina kontaktmappar för Exchange Server-konto med en annan person som också använder ett Exchange Server-konto i din organisation. Om det stöds av din organisation är dela principer, kanske du också kunna dela en mapp med kontakter med personer utanför din organisation.

Du kan till exempel dela kontaktmappen med personer. Eller skapa en ny kontaktmapp för ett specifikt projekt och dela den personer. Du kan också ge dem behörighet att göra ändringar i kontakter.

Meddelanden: 

Dela med specifika personer i din organisation

Standardmappen Kontakter i Outlook Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan ha ytterligare kontaktmappar. Gör så här om du vill dela dessa mappar:

 1. Klicka på kontaktmappen som du vill dela med en person i din organisation i mappfönster i personer.

 2. Klicka på Start. Klicka på Dela kontakter i gruppen Dela.

  Knappen Delade kontakter

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan till. Om du vill kan ändra du ämne.

  Utkast till inbjudan om kontaktdelning i din organisation

 4. Om du vill kan du begära behörighet att visa mottagarens standardmapp Kontakter. Du gör det genom att markera kryssrutan Begär behörighet att visa mottagarens mapp (Kontakter).

  Obs!: Om du vill begära åtkomst till en kontaktmapp än mottagarens standardmapp för personer som skickar du ett e-postmeddelande som ber om behörigheter för den specifika mappen. Det här alternativet endast begär åtkomst till mottagarens standardmappen personer.

 5. Skriv in den information som du vill ta med i meddelandetexten och klicka sedan på Skicka. Granska bekräftelsedialogrutan och sedan om informationen är korrekt, klicka på OK.

 6. Personen i din organisation tar emot delningsinbjudan i e-post och klickar på Öppna mappen Kontakter.

  Ta emot inbjudan om att dela kontakter i din organisation

Dela med specifika personer utanför organisationen

Standardmappen Kontakter i Outlook Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan ha ytterligare kontaktmappar. Gör så här om du vill dela dessa mappar:

 1. Klicka på kontaktmappen som du vill dela med en person utanför din organisation i mappfönster i personer.

 2. Klicka på Start. Klicka på Dela kontakter i gruppen Dela.

  Knappen Delade kontakter

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan till. Om du vill kan ändra du ämne.

  Utkast för att dela kontaktinbjudan utanför din organisation

 4. Om du vill kan du begära behörighet att visa mottagarens standardmapp Kontakter. Du gör det genom att markera kryssrutan Begär behörighet att visa mottagarens mapp (Kontakter).

  Obs!: Om du vill begära åtkomst till en kontaktmapp än mottagarens standardmapp för personer som skickar du ett e-postmeddelande som ber om behörigheter för den specifika mappen. Det här alternativet endast begär åtkomst till mottagarens standardmappen personer.

 5. Skriv in den information som du vill ta med i meddelandetexten och klicka sedan på Skicka. Granska bekräftelsedialogrutan och sedan om informationen är korrekt, klicka på OK.

  Om följande felmeddelande visas när du försöker skicka delningsinbjudan stöds Dela kontakter med personer utanför din organisation inte av delning principen för din organisation. En administratör i din organisation kan ändra delning principen för din organisation. Mer information finns i slutet av det här avsnittet.

  Felmeddelande när du försöker dela kontakter utanför organisationen

 6. Person utanför din organisation tar emot delningsinbjudan med e-post och klickar på Öppna mappen Kontakter.

  Mottagit inbjudan om kontaktdelning utanför din organisation

Om du får ett felmeddelande när du försöker dela dina kontakter med någon utanför din organisation kontaktar du den person som hanterar ditt e-postkonto.

Dela en kontaktmapp med alla

 1. Klicka på Kontakter i mappfönster i Kontakter.

 2. Klicka på mapp. Klicka på Mappbehörigheter i gruppen Egenskaper.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn.

 4. Klicka på Publicerande redaktör eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter.

Återkalla eller ändra andra personers åtkomst

Så här ändrar eller återkallar du någons behörigheter till din kontaktmapp:

 1. Klicka på de kontaktmappar som du vill ändra behörighet för i Mappfönster i Kontakter.

 2. Klicka på mapp. Klicka på Mappbehörigheter i gruppen Egenskaper.

 3. Gör något av följande på fliken behörigheter:

  • Återkalla eller ändra åtkomstbehörigheter för alla      I rutan namnsom standard... Klicka på Ingen om du vill återkalla behörigheter eller från någon av de andra alternativen så här ändrar du behörigheter i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

  • Återkalla eller ändra åtkomstbehörigheter för en person      Klicka på namnet på den person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra i rutan namn. Klicka på Ingen om du vill återkalla behörigheter eller från någon av de andra alternativen så här ändrar du behörigheter i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

   Flik för behörigheter för kontaktmappsegenskaper

 4. Klicka på OK.

Behörigheter för mappdelning

Med denna behörighetsnivå (eller roll)

kan du

Ägare

Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

Publicerande redaktör

Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

Redaktör

Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

Publicerande författare

Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

Författare

Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

Icke-redigerande författare

Skapa och läsa objekt och filer samt ta bort objekt och filer som du skapar.

Granskare

Endast läsa objekt och filer.

Deltagare

Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

Inget

Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Vad är kontakter delning?

När du använder Microsoft Outlook med ett Microsoft Exchange Server-konto kan kontakter delas mellan personer. Kontakt delning är inte begränsad till standard kontaktmapp som skapas i alla Outlook-profiler. Du kan skapa fler kontaktmappar och väljer du vilken av de mapparna för att dela. Du kan till exempel skapa en mapp med kontakter för ett visst projekt och dela den med dina kollegor. Om du vill så kan du ge dem behörighet att ändra kontakterna.

Tips: Ett meddelande, en kontakt eller en uppgift i Outlook kan markeras privat så att andra inte ser objektet i en delad mapp.

Kontakta delning fungerar via delningsinbjudan och dela begäran e-postmeddelanden. Delningsinbjudningar erbjuder mottagarnas åtkomst till kontaktmappen. När du skickar ett delningsmeddelande för standardkontaktmappen kan begära du åtkomst till mottagarens standard kontaktmapp.

Obs!: Om du vill begära åtkomst till en mapp för ytterligare kontakter som mottagaren har skapat – inte mappen för kontakter – måste du skicka ett e-postmeddelande om behörighet att komma åt den mappen. Mottagaren kan sedan skicka en delningsinbjudan för den specifika kontaktmappen.

Dela en mapp med kontakter med specifika personer

Standard kontaktmapp i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort. Du kan ha ytterligare kontaktmappar som du skapat eller skapades automatiskt av Outlook Social Connector för var och en av de konfigurerade sociala nätverk. Du kan dela någon av dessa mappar genom att göra följande:

 1. Klicka på kontaktmappen som du vill dela i kontakter i navigeringsfönstret under Mina kontakter.

 2. Klicka på Dela kontakter på fliken Start i gruppen Dela.

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 4. Om du vill kan du ändra raden Ämne.

 5. Om du vill begära behörighet att visa mottagarens standard kontaktmapp. Om du vill göra det, markerar du kryssrutan Begär behörighet att visa hans eller hennes kontaktmapp.

  Obs!: Om du vill begära åtkomst till en mapp med kontakter än standardmappen kontakter kan skicka du ett e-postmeddelande om behörigheter för den specifika mappen. Det här alternativet endast begär åtkomst till mottagarens standardmappen kontakter.

 6. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Dela en kontaktmapp med alla

 1. Klicka på kontakter i kontakter i navigeringsfönstret under Mina kontakter.

 2. Klicka på Mappbehörigheter på fliken mapp i gruppen Egenskaper.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn.

 4. Klicka på Publicerande redaktör eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter.

  Visa beskrivningar av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Återkalla eller ändra andra personers åtkomst till din kontaktmapp

Du kan när som helst ändra eller återkallar du någons behörigheter till din kontaktmapp.

 1. Klicka på den kontaktmapp som du vill ändra behörigheter i Navigeringsfönstret i kontakter.

 2. Klicka på Mappbehörigheter på fliken mapp i gruppen Egenskaper.

 3. Gör något av följande:

  • Återkalla eller ändra behörigheter för alla   

   1. Klicka på Standard i rutan Namn.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Visa beskrivningar av behörighetsnivåer

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

  • Återkalla eller ändra åtkomstbehörigheter för en enstaka person   

   1. Klicka på namnet på den person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra i rutan namn.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Visa beskrivningar av behörighetsnivåer

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

   3. Upprepa steg 2 för varje person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra.

Vad är kontakta delning?

När du använder Microsoft Office Outlook 2007 med ett Microsoft Exchange-konto kan kontakter delas mellan personer. Kontakt delning är inte begränsad till standard kontaktmapp som skapas i alla Outlook-profiler. Du kan skapa fler kontaktmappar och väljer du vilken av de mapparna för att dela. Du kan till exempel skapa en mapp med kontakter för ett visst projekt och dela den med dina kollegor. Om du vill så kan du ge dem behörighet att ändra kontakterna.

Tips: Ett meddelande, en kontakt eller en uppgift i Outlook kan markeras privat så att andra inte ser objektet i en delad mapp.

Kontakta delning fungerar via delningsinbjudan och dela begäran e-postmeddelanden. Delningsinbjudningar erbjuder mottagarnas åtkomst till kontaktmappen. När du skickar ett delningsmeddelande för standardkontaktmappen kan begära du åtkomst till mottagarens standard kontaktmapp.

Obs!: Om du vill begära åtkomst till en mapp för ytterligare kontakter som mottagaren har skapat – inte mappen för kontakter – måste du skicka ett e-postmeddelande om behörighet att komma åt den mappen. Mottagaren kan sedan skicka en delningsinbjudan för den specifika kontaktmappen.

Dela din standardmapp för kontakter med specifika personer

Standard kontaktmapp i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort.

 1. Klicka på Dela mina kontaktmapp i Navigeringsfönstret i kontakter.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i kontakter, Minimerat navigeringsfönster klickar du på i navigeringsfönstret och klicka sedan på Dela mina kontakter mapp.

 2. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 3. Om du vill kan du ändra raden Ämne.

 4. Om du vill begära behörighet att visa mottagarens standard kontaktmapp. Om du vill göra det, markerar du kryssrutan Begär behörighet att visa hans eller hennes kontaktmapp.

  Obs!: Om du vill begära åtkomst till en mapp med kontakter än standardmappen kontakter kan skicka du ett e-postmeddelande om behörigheter för den specifika mappen. Det här alternativet endast begär åtkomst till mottagarens standardmappen kontakter.

 5. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 6. Klicka på Skicka.

 7. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Dela din standard kontaktmapp med alla

Standard kontaktmapp i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort.

 1. Högerklicka på standardmappen kontakter i Navigeringsfönstret i kontakter.

  Detta är vanligtvis under Mina kontakter och visas som kontakter.

 2. Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i kontakter, Minimerat navigeringsfönster klickar du på Navigeringsfönster och högerklicka sedan på standard-kontaktmapp.

  Detta är vanligtvis under Mina kontakter och visas som kontakter.

 3. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 4. Klicka på standard på fliken behörigheter i rutan namn.

 5. Klicka på Publicerande redaktör eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter.

  Visa beskrivningar av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Dela en anpassad kontaktmapp med specifika personer

Standard kontaktmapp i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort. Du kan skapa fler kontaktmappar och mapparna kan bytt namn eller tagits bort. Det här avsnittet innehåller instruktioner för att dela kontaktmappar som du skapar.

 1. Högerklicka på den kontaktmapp som du vill dela i Navigeringsfönstret i kontakter.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i kontakter, Minimerat navigeringsfönster klickar du på Navigeringsfönster och högerklicka sedan på den kontaktmapp som du vill dela.

 2. Klicka på Dela mappnamn.

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 4. Om du vill ändra ämne.

 5. Om du vill bevilja behörigheter till mottagaren om att ändra din kontaktobjekt genom att markera kryssrutan mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i den här kontaktmappen.

 6. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Dela en anpassad kontaktmapp med alla

Standard kontaktmapp i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort. Du kan skapa fler kontaktmappar och mapparna kan bytt namn eller tagits bort. Det här avsnittet innehåller instruktioner för att dela kontaktmappar som du skapar.

 1. Högerklicka på den kontaktmapp som du vill dela i Navigeringsfönstret i kontakter.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i kontakter, Minimerat navigeringsfönster klickar du på Navigeringsfönster och högerklicka sedan på den kontaktmapp som du vill dela.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Klicka på standard på fliken behörigheter i rutan namn.

 4. Klicka på Publicerande redaktör eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter.

  Visa beskrivningar av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Återkalla eller ändra andra personers åtkomst till din kontaktmapp

Du kan när som helst ändra eller återkallar du någons behörigheter till din kontaktmapp.

 1. Högerklicka på den kontaktmapp som du vill ändra behörigheter i Navigeringsfönstret i kontakter.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i kontakter, Minimerat navigeringsfönster klickar du på Navigeringsfönster och högerklicka sedan på den kontaktmapp som du vill ändra behörigheter.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Gör något av följande:

  • Återkalla eller ändra behörigheter för alla   

   1. Klicka på standard på fliken behörigheter i rutan namn.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Visa beskrivningar av behörighetsnivåer

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

  • Återkalla eller ändra åtkomstbehörigheter för en enstaka person   

   1. Klicka på namnet på den person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra på fliken behörigheter i rutan namn.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Visa beskrivningar av behörighetsnivåer

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

   3. Upprepa steg 2 för varje person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×