Dela dina Office 365-webbplatser med externa användare

Personer som behöver se eller arbeta med din webbplats innehåll men inte har användarkonton för din SharePoint Online- eller Office 365-miljö kallas för ”externa användare”. Du kan dela dina webbplatser och dokument med externa användare antingen globalt, det vill säga för alla webbplatser i klientorganisationen, eller för varje enskild webbplatssamling.

När delning har aktiverats för klientorganisationen och enskilda webbplatssamlingar, kan administratörer för webbplatssamlingar bjuda in specifika användare. Anvisningar finns i Dela SharePoint-filer och -mappar i Office 365.

Bestäm hur du ska dela ditt innehåll

När du överväger om och hur du vill dela innehåll externt bör du tänka på följande:

 • Vem ska kunna komma åt innehåll på gruppwebbplatsen och eventuella underwebbplatser och vad ska de kunna göra?

 • Vem i organisationen vill du ska kunna bevilja behörighet att dela innehåll externt?

 • Finns det innehåll som aldrig ska vara tillgängligt för personer utanför organisationen?

Svaren på dessa frågor hjälper dig att planera en strategi för innehållsdelning.

Prova det här:

Om du behöver …

Dela en webbplats. Om du vill dela en webbplats, men också vill begränsa externa användares åtkomst till en del av organisationens interna innehåll, kan du skapa en underwebbplats med unika behörigheter som du använder enbart för extern delning.

Ge någon utanför organisationen kontinuerlig åtkomst till information och innehåll på en webbplats. Personen måste kunna arbeta på webbplatsen som en fullvärdig användare och skapa, redigera och visa innehåll.

Dela ett dokument och kräv inloggning.

Ge en eller flera personer utanför organisationen säker åtkomst till ett särskilt dokument för gransknings- eller samarbetsändamål, men personerna behöver inte kontinuerlig åtkomst till annat innehåll på den interna webbplatsen.

Dela ett dokument, men kräv inte inloggning.

Dela en länk till ett dokument som inte innehåller känslig eller konfidentiell information med personer utanför organisationen så att de kan visa eller uppdatera det med feedback. Dessa personer behöver inte kontinuerlig åtkomst till innehåll på den interna webbplatsen.

Säkerhetsmeddelande: 

 • När du inaktiverar extern delning kommer alla externa användare som hade åtkomst till webbplatsen då funktionen inaktiverades att nekas åtkomst till webbplatsen och inga framtida inbjudningar kan skickas. Om funktionen återaktiveras med namn på externa användare i SharePoint-behörighetsgrupperna så får de användarna automatiskt åtkomst till webbplatsen igen. Om du permanent vill förhindra att användare kommer åt SharePoint-webbplatsen kan du ta bort dem från listan med externa användare.

 • Om extern delning inaktiveras globalt slutar även alla delade gästlänkar att fungera. Om funktionen återaktiveras senare fungerar de här länkarna igen.

Aktivera extern delning för alla SharePoint-webbplatser i Administrationscenter för Office 365

Möjligheten att bjuda in externa användare till SharePoint-webbplatser är som standard aktiverad, så att webbplatsägare och administratörer för webbplatssamlingen alltid kan dela gruppwebbplatser och underwebbplatser med externa användare.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

  Appfönstret i Office 365 med appen Admin markerad

 3. Skriv extern i sökrutan på startsidan för webbplatsens Administrationscenter för Office 365 och välj Extern delning av webbplatser.

  Skärmbild av när extern delning skrivs i sökrutan på startsidan för administrationscentret
 4. Bredvid Låt personer utanför din organisation komma åt dina webbplatser drar du skjutreglaget till om du vill aktivera extern delning.

  Skärmbild av dialogrutan Extern delning när inställningen för att låta personer utanför din organisation få åtkomst till webbplatserna är inaktiverad.
 5. Om du vill använda alternativet Tillåt att användarna skickar gästlänkar för åtkomst till din organisations webbplatser och dokument drar du skjutreglaget till .

  Skärmbild av det aktiverade alternativet Extern delning i administrationscentret.

  Dra skjutreglaget till Av om du vill kräva att användare loggar in med användarnamn och lösenord. (Mer information om användar-ID för arbets- eller skolkonton finns i Vad är mitt användar-ID och varför behöver jag det?)

 6. Välj Spara.

Finjustera inställningar för enskilda webbplatser

När du aktiverar delning på SharePoint-webbplatser aktiveras delning för alla platser i klientorganisationen. Men i Administrationscenter för Office 365 kan du finjustera delningsinställningar för att inaktivera delning på de webbplatser där det är striktare kontroll krävs eller återkalla enskilda användares åtkomst till specifika webbplatser.

Obs!: Om extern delning är inaktiverat för hela SharePoint Online-miljön kan du inte aktivera funktionen för specifika webbplatssamlingar.

På sidan för webbplatser i inställningarna för delning (Administrationscenter för Office 365) kan du se en lista över alla aktiva webbplatssamlingar i klientorganisationen tillsammans med delningsinställningarna för respektive webbplatssamling.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Navigera till Resurser > Webbplatser.

  Menyn Resurser med det markerade alternativet Webbplatser i administrationscentret Office 365
 4. Välj delningsstatusen (Dela länkar och inbjudningar eller Tillåts inte) bredvid den önskade webbplatssamlingen.

  Lista med SharePoint-webbplatssamlingar med status för extern delning för varje webbplatssamling
 5. Klicka på Redigera bredvid Delningsstatus i dialogrutan Dela.

  Dialogrutan för delningsstatus för en viss webbplatssamling med delning inaktiverad.
 6. Bredvid Låt personer utanför din organisation komma åt dina webbplatser drar du skjutreglaget till om du vill aktivera extern delning.

  Skärmbild av dialogrutan Extern delning när inställningen för att låta personer utanför din organisation få åtkomst till webbplatserna är inaktiverad.
 7. Om du vill använda alternativet Tillåt att användarna skickar gästlänkar för åtkomst till din organisations webbplatser och dokument drar du skjutreglaget till .

  Skärmbild av det aktiverade alternativet Extern delning i administrationscentret.

  Dra skjutreglaget till Av om du vill kräva att användare loggar in med användarnamn och lösenord. (Mer information om användar-ID för arbets- eller skolkonton finns i Vad är mitt användar-ID och varför behöver jag det?)

 8. Klicka på Spara.

 1. Om du inte redan ser skärmen Extern delning av webbplatser går du igenom stegen 1 – 4 i Redigera inställningarna för delning av en viss webbplatssamling i administrationscentret för Office 365.

 2. Välj delningsstatusen (Dela länkar och inbjudningar eller Tillåts inte) bredvid den önskade webbplatssamlingen.

 3. Klicka på Redigera bredvid Externa medlemmar i dialogrutan Dela.

 4. Sök efter medlemmarna du vill ta bort under Ta bort externa medlemmar.

  Dialogruta för att ta bort externa medlemmar från en webbplatssamling
 5. Välj Ta bort bredvid medlemmens namn.

 6. Klicka på Spara för att bekräfta borttagningen. Obs! När du klickar på Spara har användaren/användarna inte längre åtkomst till den valda webbplatsen. Alla gästlänkar som har skickats inaktiveras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×