Dela anteckningsböcker i OneNote 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sätt att dela anteckningsböcker i OneNote

I Microsoft OneNote 2010 kan du dela en anteckningsbok så att du kan komma åt den från andra datorer eller via webben, eller om du vill samarbeta om den tillsammans med andra människor.

Att föra anteckningar i grupp handlar om samarbete. OneNote är ett samarbetsverktyg och erbjuder så mycket mer än enbart möjligheten att dela statiska anteckningssidor via e-post. Beroende på typen av projekt kan du använda OneNote för att uppnå kreativa lösningar tillsammans med andra medlemmar på möten, använda anteckningssidorna som en virtuell whiteboard eller skapa delade anteckningsböcker som alla kan visa, lägga till och redigera information i.

Till skillnad från andra program som "låser" filer för redigering av en person i taget, kan flera användare samtidigt arbeta med en delad anteckningsbok i OneNote 2010. Varje gång någon redigerar en sida eller ett avsnitt i den delade anteckningsboken synkroniseras ändringarna automatiskt i OneNote så att anteckningsboken alltid är aktuell för alla som använder den.

I OneNote behålls också en separat offlinekopia av anteckningarna på varje användares dator. På så vis kan de som delar anteckningar fortsätta att redigera anteckningarna lokalt när de för tillfället inte är anslutna till nätverket. Nästa gång de ansluter till den delade anteckningsboken slås deras ändringar automatiskt ihop med de som gjorts av alla andra.

Skapa en ny delad anteckningsbok

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Välj var du vill spara den nya anteckningsboken under Lagra anteckningsbok på:

  • Klicka på Webben om du vill kunna komma åt anteckningsboken från valfri dator eller via en webbläsare. Du kommer att behöva logga in eller skapa ett konto. Efter det kan du bestämma om bara du ska kunna komma åt anteckningsboken eller om även andra ska kunna göra det.

  • Klicka på Nätverk om du vill dela anteckningsboken med andra människor i samma datornätverk eller på en SharePoint-plats (till exempel på arbetet eller i skolan).

 3. Ange en beskrivande ämnesrubrik för anteckningsboken i rutan Namn (till exempel Teamets anteckningsbok).

 4. Gör något av följande i fältet Webbplats eller Nätverksplats:

  • Ange en webbplats    Om webbtjänsten är tillgänglig loggar du in med ett befintligt konto (t.ex. Windows Live) eller registrera dig om du vill skapa ett nytt konto. När du har loggat in visas en lista över de webbmappar där du kan skapa delade anteckningsböcker. Om du inte behöver dela med andra människor väljer du en personlig mapp. Om du behöver dela med andra människor väljer du en delad mapp som de andra har tillgång till. Skapandet av den nya mappen för din anteckningsbok slutförs genom att en webbläsare sedan öppnas så att du kan ange delningsbehörigheter för nya och befintliga mappar. Återgå till OneNote och uppdatera sedan mapplistan i fältet Webbplats för att visa den mapp som du precis har skapat. Markera nu den här mappen och fortsätt till steg 5 nedan.

  • Ange en nätverksplats    Du kan ange hela sökvägen till en nätverksresurs, ange en mappad nätverksenhet eller klistra in den fullständiga adressen till ett SharePoint-dokumentbibliotek där du vill skapa den delade anteckningsboken. Du kan också välja någon av de senast använda SharePoint-platserna, om sådana finns tillgängliga. Observera att anteckningsboken kommer att vara tillgänglig för alla som har behörighet till den här nätverksplatsen eller SharePoint-platsen.

 5. Klicka på Skapa anteckningsbok.

Dela en befintlig anteckningsbok

 1. Klicka på DelaArkiv-menyn.

 2. Välj en befintlig anteckningsbok som du vill dela med andra människor eller andra datorer som du kommer att använda under Välj anteckningsbok.

 3. Välj var du vill dela anteckningsboken under Dela på.

  • Klicka på Webben om du vill kunna komma åt anteckningsboken från valfri dator eller en webbläsare.

  • Klicka på Nätverk om du vill dela den nya anteckningsboken med andra människor eller andra datorer i samma nätverk eller på samma SharePoint-plats (till exempel på arbetet eller i skolan).

 4. Gör något av följande i fältet Webbplats eller Nätverksplats:

  • Ange en webbplats    Om webbtjänsten är tillgänglig loggar du in med ett befintligt konto (t.ex. Windows Live) eller registrera dig om du vill skapa ett nytt konto. När du har loggat in visas en lista över de webbmappar där du kan skapa delade anteckningsböcker. Om du inte behöver dela med andra människor väljer du en personlig mapp. Om du behöver dela med andra människor väljer du en delad mapp som de andra har tillgång till. Skapandet av den nya mappen för din anteckningsbok slutförs genom att en webbläsare sedan öppnas så att du kan ange delningsbehörigheter för nya och befintliga mappar. Återgå till OneNote och uppdatera sedan mapplistan i fältet Webbplats för att visa den mapp som du precis har skapat. Markera nu den här mappen och fortsätt till steg 5 nedan.

  • Ange en nätverksplats    Du kan ange hela sökvägen till en nätverksresurs, ange en mappad nätverksenhet eller klistra in den fullständiga adressen till ett SharePoint-dokumentbibliotek där du vill skapa den delade anteckningsboken. Du kan också välja någon av de senast använda SharePoint-platserna, om sådana finns tillgängliga. Observera att anteckningsboken kommer att vara tillgänglig för alla som har behörighet till den här nätverksplatsen eller SharePoint-platsen.

 5. Klicka på Dela anteckningsbok.

Obs!: Om en webb- eller nätverksplats som du vill använda visas som ej tillgänglig ska du kontrollera att du är ansluten till Internet eller nätverket och att du har tillräcklig behörighet innan du försöker spara och använda anteckningsböcker på sådana platser.

Skapa ett e-postmeddelande med en länk till den delade anteckningsboken åt dig själv eller andra

När du har skapat eller delat en anteckningsbok får du en fråga i OneNote om du vill skapa ett e-postmeddelande med en länk till den delade anteckningsboken.

Om du vill dela anteckningsboken med andra människor klickar du på Skicka en länk med e-post för att skriva e-postmeddelandet som mottagarna ska få. Det här meddelandet kommer att innehålla en länk till den delade anteckningsboken som mottagarna kan klicka på när de vill öppna den delade anteckningsboken på den egna datorn.

Obs!: Mottagare av e-postmeddelandet som inte redan har behörighet att komma åt den delade platsen kommer inte att kunna använda den delade anteckningsboken. Länken i e-postmeddelandet pekar endast mot platsen, den beviljar inte automatisk åtkomst.

Om du inte avser att dela din anteckningsbok med andra, men vill kunna använda den på andra datorer kan du klicka på Skicka en länk med e-post och sedan skicka e-postmeddelandet med länken till ditt egna webbaserade e-postkonto. Då får du enkelt tillgång till den delade anteckningsboken från andra datorer.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×