Dela anpassningar genom att spara dem som mallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan spara en befintlig webbplats eller lista som en anpassad mall. Anpassade mallar inget sätt att paketera upp en uppsättning ändringar i en befintlig webbplats och göra mallarna tillgängliga för nya webbplatser och listor. Varje anpassad mall utifrån en webbplatsdefinitionen eller funktionen definition lagras på SharePoint-servern. Du kan komma åt anpassade mallar via galleri över webbplatsmallar och över listmallar sidor.

Artikelinnehåll

Introduktion till webbplatsmallar

Introduktion till listmallar

Skapa en listmall

Lägga till en mall i galleriet över listmallar

Introduktion till webbplatsmallar

Medlemmar i gruppen Ägare av Webbplatsnamn som har skrivbehörighet i galleriet över webbplatsmallar kan anpassa en webbplats. De kan sedan spara den anpassade webbplatsen som en webbplatsmall, så att andra användare i webbplatssamling senare kan skapa liknande webbplatser. När du skapar en ny underwebbplatskan du välja i den kombinerade listan med webbplatsmallar tillgängliga på servern eller i webbplatssamlingen. Administratörer för en webbplatssamling kan också importera en webbplatsmall som en annan användare eller programvaruleverantör skapar och lägga till den nya mallen bland de tillgängliga webbplatsmallarna i webbplatssamlingen.

Mallfiler innehåller personlig information, till exempel server-URL:er och användarkontonamn. Dela endast mallfiler med betrodda användare och grupper.

En webbplatsmall är en fil som innehåller all designinformation om webbplatsen, till exempel:

 • En webbplats listor.

 • Vilken webbdelssida som helst på en webbplats.

 • Eventuella anpassade sidor på en webbplats.

 • Temat eller kantlinjerna som tillämpas på en webbplats.

 • Eventuella anpassningar av fältet Snabbstart.

 • Webbplatsinnehåll (list- och dokumentbiblioteksinnehåll, som är valfritt).

I webbplatsmallar ingår inte:

 • Säkerhetsinställningar, till exempel en lista med användare eller grupper med behörigheter till webbplatsen som mallen hade som grund.

 • Personliga anpassningar av webbdelssidor.

 • Aviseringar från den ursprungliga webbplatsen.

 • Sammansättningsfiler för webbdelar som lagts till på den ursprungliga webbplatsen.

Använda webbplatsmallar

Du kan skapa underwebbplatser som baseras på mallar som är tillgängliga på servern eller i webbplatssamlingen. När du skapar en underwebbplats väljer du en mall från mallarna som är tillgängliga under Mallval på sidan Ny SharePoint-webbplats. På den här sidan visas alla mallar som är tillgängliga på servern och i webbplatssamlingen på det språk som du valt på sidan Skapa underwebbplatser. Den nya underwebbplatsen baseras på mallen, men du kan anpassa den på samma sätt som du anpassar andra webbplatser.

Du måste åtminstone ha standardbehörighetsnivån Fullständig kontroll eller Design för galleriet för webbplatsen på den högsta nivån. Webbplatsmallar sparas som filer med filnamnstillägget .stp.

Överst på sidan

Skapa en webbplatsmall

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Spara webbplats som mall vid Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Ange ett namn på mallfilen vid Filnamn på sidan Spara webbplats som mall.

 3. Ange ett namn, samt en beskrivning om så önskas, vid Namn och beskrivning.

 4. Markera kryssrutan Inkludera innehåll vid Inkludera innehåll om du vill att nya webbplatser som skapas med den här mallen ska inkludera innehållet i alla listor och dokumentbibliotek på webbplatsen.

  Obs!: Om du inkluderar innehåll kan storleken på din mall öka.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en mall i galleriet över listmallar

Om du vill lägga till webbplatsmallar i galleriet över webbplatsmallar besöker du sidan Webbplatsinställningar för webbplatsen på den högsta nivån i en webbplatssamling.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbplatsmallar vid Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Överför på sidan Galleri över webbplatsmallar.

 3. Skriv in sökvägen till mallen i rutan Namn eller klicka på Bläddra.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Introduktion till listmallar

När du skapar en ny lista väljer du en listmall som du använder när du skapar listan. I Windows SharePoint Services finns många listmallar som standard och användarna kan anpassa en befintlig lista och spara den anpassade listan som en ny listmall. Administratörer av en webbplatssamling kan dessutom importera en listmall som har tagits fram av en annan användare eller programvaruleverantör och lägga till den nya mallen i listan över tillgängliga mallar i webbplatssamlingen.

Mallfiler innehåller personlig information, till exempel server-URL:er och användarkontonamn. Dela endast mallfiler med betrodda användare och grupper.

En listmall är en fil som innehåller all designinformation om listan, till exempel:

 • Listans kolumner och fält.

 • Eventuella vyer av listan.

 • Listinnehåll (valfritt).

I listmallarna ingår inte:

 • Säkerhetsinställningar, till exempel en lista med användare eller grupper med behörigheter till listan som mallen hade som grund.

 • Länkar till uppslagsfält. Listor kan innehålla uppslagsfält som refererar till data i en annan lista, men den andra listan och dess data inkluderas inte när du sparar en listmall.

Använda listmallar

Om du vill skapa en listmall måste du ha behörighet att hantera listor. Listmallar sparas som filer med filnamnstillägget .STP.

Överst på sidan

Skapa en listmall

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbplatsbibliotek och listor vid Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på den lista som du vill spara som en mall på sidan Webbplatsbibliotek och listor.

 3. Klicka på Spara lista som mall på sidan Anpassa listnamn.

 4. Ange filnamnet som ska användas för mallfilen i rutan Filnamn.

 5. Ange ett namn, samt en beskrivning om så önskas, vid Namn och beskrivning.

 6. Markera kryssrutan Inkludera innehåll vid Inkludera innehåll om du vill att nya webbplatser som skapas med den här mallen ska inkludera innehållet i alla listor och dokumentbibliotek på webbplatsen.

  Obs!: Om du inkluderar innehåll kan storleken på din mall öka.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en mall i galleriet över listmallar

Mallfiler innehåller personlig information, till exempel URL:er och kontonamn för användare. Skicka endast mallfiler till betrodda användare och grupper.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Listmallar vid Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

  Obs!: Om den här länken inte visas klickar du på Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån i kolumnen Administration av webbplatssamling.

 2. Klicka på Överför på sidan Galleri över listmallar.

 3. Skriv in sökvägen till mallen i rutan Namn eller klicka på Bläddra.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×