Dela anpassningar genom att spara dem som mallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan spara en befintlig webbplats eller lista som en anpassad mall. Anpassade mallar inget sätt att paketera upp en uppsättning ändringar i en befintlig webbplats och göra mallarna tillgängliga för nya webbplatser och listor. Varje anpassad mall utifrån en webbplatsdefinitionen eller funktionen definition lagras på SharePoint-servern. Du kan komma åt anpassade mallar via galleri över webbplatsmallar och över listmallar sidor.

I den här artikeln

Introduktion till webbplatsmallar

Introduktion till listmallar

Skapa en listmall

Lägga till en mall i en lista-galleri

Introduktion till webbplatsmallar

Medlemmar i gruppen ägare namn som har skrivbehörighet till galleri över webbplatsmallar kan anpassa en webbplats. Sedan kan de spara anpassade webbplatsen som en webbplatsmall så att andra användare i webbplatssamling kan skapa liknande webbplatser. När du skapar en ny underwebbplats kan välja du mellan kombinerade lista över webbplatsmallar som är tillgängliga på servern eller i webbplatssamlingen. Administratörer för en webbplatssamling kan dessutom importera en webbplatsmall som en annan användare eller programvaruleverantör skapas och lägga till den nya mallen tillgängliga webbplatsmallar i webbplatssamlingen.

Mallfiler innehåller personlig information, till exempel server-URL:er och användarkontonamn. Dela endast mallfiler med betrodda användare och grupper.

En webbplatsmall är en fil som innehåller all designinformation om webbplatsen, till exempel:

 • En webbplats listor.

 • Alla webbdelssidor inom en plats.

 • Eventuella anpassade sidor på en webbplats.

 • Temat eller kantlinjerna som tillämpas på en webbplats.

 • Eventuella anpassningar av fältet Snabbstart.

 • Webbplatsinnehåll (list- och dokumentbiblioteksinnehåll, som är valfritt).

I webbplatsmallar ingår inte:

 • Säkerhetsinställningar, till exempel en lista med användare eller grupper med behörigheter till webbplatsen som mallen hade som grund.

 • Personliga anpassningar av webbdelssidor.

 • Aviseringar från den ursprungliga webbplatsen.

 • Sammansättningsfiler för webbdelar som lagts till på den ursprungliga webbplatsen.

Använda webbplatsmallar

Du kan skapa underwebbplatser som baseras på mallar som är tillgängliga på servern eller i webbplatssamlingen. När du skapar en underwebbplats väljer du en mall från mallarna som är tillgängliga under Mallval på sidan Ny SharePoint-webbplats. På den här sidan visas alla mallar som är tillgängliga på servern och i webbplatssamlingen på det språk som du valt på sidan Skapa underwebbplatser. Den nya underwebbplatsen baseras på mallen, men du kan anpassa den på samma sätt som du anpassar andra webbplatser.

Du måste minst ha fullständig behörighet eller Design standardbehörighetsnivåerna för galleriet webbplatsen på översta nivån. Webbplatsmallar sparas som filer med filnamnstillägget .STP.

Överst på sidan

Skapa en webbplatsmall

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Spara webbplats som mall vid Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Ange ett namn på mallfilen vid Filnamn på sidan Spara webbplats som mall.

 3. Ange ett namn, samt en beskrivning om så önskas, vid Namn och beskrivning.

 4. Markera kryssrutan Inkludera innehåll vid Inkludera innehåll om du vill att nya webbplatser som skapas med den här mallen ska inkludera innehållet i alla listor och dokumentbibliotek på webbplatsen.

  Obs!: Om du inkluderar innehåll kan storleken på din mall öka.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en mall i galleriet över listmallar

Om du vill lägga till webbplatsmallar i galleriet över webbplatsmallar besöker du sidan Webbplatsinställningar för webbplatsen på den högsta nivån i en webbplatssamling.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbplatsmallar vid Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Överför på sidan Galleri över webbplatsmallar.

 3. Skriv in sökvägen till mallen i rutan Namn eller klicka på Bläddra.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Introduktion till listmallar

När du skapar en ny lista väljer du en listmall som du använder när du skapar listan. I Windows SharePoint Services finns många listmallar som standard och användarna kan anpassa en befintlig lista och spara den anpassade listan som en ny listmall. Administratörer av en webbplatssamling kan dessutom importera en listmall som har tagits fram av en annan användare eller programvaruleverantör och lägga till den nya mallen i listan över tillgängliga mallar i webbplatssamlingen.

Mallfiler innehåller personlig information, till exempel server-URL:er och användarkontonamn. Dela endast mallfiler med betrodda användare och grupper.

En listmall är en fil som innehåller all designinformation om listan, till exempel:

 • Listans kolumner och fält.

 • Eventuella vyer av listan.

 • Listinnehåll (valfritt).

I listmallarna ingår inte:

 • Säkerhetsinställningar, till exempel en lista med användare eller grupper med behörigheter till listan som mallen hade som grund.

 • Länkar till uppslagsfält. Listor kan innehålla uppslagsfält som refererar till data i en annan lista, men den andra listan och dess data inkluderas inte när du sparar en listmall.

Använda listmallar

Om du vill skapa en listmall måste du ha behörighet att hantera listor. Listmallar sparas som filer med filnamnstillägget .stp.

Överst på sidan

Skapa en listmall

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbplatsbibliotek och listor vid Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på den lista som du vill spara som en mall på sidan Webbplatsbibliotek och listor.

 3. Klicka på Spara lista som mall på sidan Anpassa listnamn.

 4. Ange filnamnet som ska användas för mallfilen i rutan Filnamn.

 5. Ange ett namn, samt en beskrivning om så önskas, vid Namn och beskrivning.

 6. Markera kryssrutan Inkludera innehåll vid Inkludera innehåll om du vill att nya webbplatser som skapas med den här mallen ska inkludera innehållet i alla listor och dokumentbibliotek på webbplatsen.

  Obs!: Om du inkluderar innehåll kan storleken på din mall öka.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en mall i galleriet över listmallar

Mallfiler innehåller personlig information, till exempel URL:er och kontonamn för användare. Skicka endast mallfiler till betrodda användare och grupper.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Listmallar vid Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

  Obs!: Om den här länken inte visas klickar du på Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån i kolumnen Administration av webbplatssamling.

 2. Klicka på Överför på sidan Galleri över listmallar.

 3. Skriv in sökvägen till mallen i rutan Namn eller klicka på Bläddra.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×